Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


I Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów KSSiP

W dniu 14 grudnia 2012 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbył się finał Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześcioro finalistów wyłonionych w drodze wcześniejszych eliminacji. Finał Konkursu został przeprowadzony w sali Sądu Apelacyjnego w Krakowie udostępnionej na potrzeby Konkursu dzięki uprzejmości władz Sądu, i miał formę dwóch symulacji części rozprawy sądowej, podczas której finaliści wygłaszali mowę oskarżycielską lub obrończą albo ogłaszali wyrok i podawali jego najważniejsze powody.
 
Wystąpienie finalistów obserwowało Jury Konkursu w pełnym składzie oraz zaproszeni goście, a wśród nich pan Wojciech Węgrzyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz pan Marek Jamrogowicz – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, którzy przyjęli także zaproszenie do udziału w pracach Jury. Wśród przybyłych gości znaleźli się również: pan Krzysztof Sobierajski – Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, pan Artur Wrona – Prokurator Apelacyjny w Krakowie, pan Jan Kuklewicz – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, pan Janusz Sobczyk – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, pan Tomasz Stępniowski – Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Przewodniczący Komisji ds. aplikacji OIRP, pani Lidia Jaryczkowska – Prokurator Okręgowy w Krakowie, pani Beata Barylak-Pietrzkowska – Kierownik Szkolenia w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, pani Renata Breza-Brzezicka – Kierownik Szkolenia w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie oraz pani Małgorzata Dąbrowska – Kardas – Członek Okręgowej Rady Adwokackiej, Przewodnicząca Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA.
 
Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce – pan Wojciech Sitek, aplikant I rocznika aplikacji prokuratorskiej, który jednocześnie został nagrodzony za wygłoszenie najlepszej mowy oskarżycielskiej;
II miejsce – pani Małgorzata Jaszczuk, aplikantka I rocznika aplikacji prokuratorskiej.
Nagrodę za wygłoszenie najważniejszych powodów wyroku otrzymała pani Marta Gęślicka, aplikantka I rocznika aplikacji sędziowskiej.
 
Po zakończeniu części konkursowej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość wręczenia nagród, podczas której wszyscy uczestnicy finału otrzymali upominki, a zwycięzca – nagrodę rzeczową – ufundowane przez Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Nagrody wręczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan Wojciech Węgrzyn. Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, pan Marek Jamrogowicz, wręczył zwycięzcy Konkursu ufundowane przez Prokuratora Generalnego nagrody za zajęcia I miejsca oraz wygłoszenie najlepszej mowy oskarżycielskiej. Ufundowane przez siebie nagrody i upominki wręczyli laureatom również Pan Krzysztof Sobierajski, Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie (za wygłoszenie najważniejszych powodów wyroku), pan Artur Wrona – Prokurator Apelacyjny w Krakowie (za zajęcie II miejsca) oraz pan Jan Kuklewicz – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie (dla osób wygłaszających mowy obrończe).
 
Decyzja o organizacji Konkursu Krasomówczego była odpowiedzią na oczekiwania środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego dotyczące włączenia do cyklu kształcenia aplikantów zajęć podnoszących umiejętności oratorskie, niezbędne w pracy sędziego i prokuratora. Konkurs ten miał być również okazją do praktycznego wykorzystania przez uczestniczących w nim aplikantów dotychczas zdobytej wiedzy. W najbliższym czasie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zaplanowano przeprowadzenie zajęć podsumowujących przebieg Konkursu, które będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych nimi aplikantów.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury planuje kontynuowanie organizacji Konkursu Krasomówczego w następnych latach.
Data publikacji: 
2013-09-06 12:34
Data wytworzenia: 
2013-09-06 12:34
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2013-09-06 10:34
Autor zmiany: 
admin