Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Uchwały Rady Programowej (kadencja 2018-2022)

Uchwała nr 1/2018 Uchwała nr 1/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 2/2018 Uchwała nr 2/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 3/2018 Uchwała nr 3/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Załącznik: Regulamin organizacyjny Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Uchwała nr 4/2018 Uchwała nr 4/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 5/2018 Uchwała nr 5/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 6/2018 Uchwała nr 6/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 7/2018 Uchwała nr 7/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 8/2018 Uchwała nr 8/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 9/2018 Uchwała nr 9/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia dodatkowych szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego na rok 2018 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 9/2018
Uchwała nr 10/2018 Uchwała nr 10/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 11/2018 Uchwała nr 11/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2019  
Uchwała nr 12/2018 Uchwała nr 12/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 13/2018 Uchwała nr 13/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 14/2018 Uchwała nr 14/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 14/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. - NIEAKTUALNY
Uchwała nr 15/2018 Uchwała nr 15/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2018 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 15/2018
Uchwała nr 16/2018 Uchwała nr 16/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 17/2018 Uchwała nr 17/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania i opiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Załącznik A do uchwały Rady Programowej nr 17/2018

Załącznik B do uchwały Rady Programowej nr 17/2018
Uchwała nr 18/2018 Uchwała nr 18/2018 z dnia 18 października 2018 r.  w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2018 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 18/2018
Uchwała nr 19/2018 Uchwała nr 19/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 20/2018 Uchwała nr 20/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 21/2018 Uchwała nr 21/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany programu aplikacji sędziowskiej  
Uchwała nr 22/2018 Uchwała nr 22/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 23/2018 Uchwała nr 23/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2019  
Uchwała nr 24/2019 Uchwała nr 24/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 25/2019 Uchwała nr 25/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 26/2019 Uchwała nr 26/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 27/2019 Uchwała nr 27/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 28/2019 Uchwała nr 28/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 29/2019 Uchwała nr 29/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 30/2019 Uchwała nr 30/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 31/2019 Uchwała nr 31/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2019 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 31/2019
Uchwała nr 32/2019 Uchwała nr 32/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 33/2019 Uchwała nr 33/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 34/2019 Uchwała nr 34/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego na rok 2019 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 34/2019
Uchwała nr 35/2019 Uchwała nr 35/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 36/2019 Uchwała nr 36/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 37/2019 Uchwała nr 37/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2020  
Uchwała nr 38/2019 Uchwała nr 38/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 39/2019 Uchwała nr 39/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2019 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 39/2019
Uchwała nr 40/2019 Uchwała nr 40/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania studiów podyplomowych na rok 2019 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 40/2019
Uchwała nr 41/2019 Uchwała nr 41/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 42/2019 Uchwała nr 42/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia założeń do programu aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 42/2019
Uchwała nr 43/2019 Uchwała nr 43/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 44/2019 Uchwała nr 44/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 45/2019 Uchwała nr 45/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie zmiany zarządzenia nr 459/2019 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 września 2019 roku w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 46/2019 Uchwała nr 46/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 47/2019 Uchwała nr 47/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia założeń do programu aplikacji uzupełniającej sędziowskiej Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 47/2019
Uchwała nr 48/2020 Uchwała nr 48/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 49/2020 Uchwała nr 49/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2020  
Uchwała nr 50/2020 Uchwała nr 50/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 51/2020 Uchwała nr 51/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie korekty do założeń programu aplikacji prokuratorskiej Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 51/2020
Uchwała nr 52/2020 Uchwała nr 52/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowej zmiany założeń do programu aplikacji sędziowskiej i programu aplikacji prokuratorskiej  
Uchwała nr 53/2020 Uchwała nr 53/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania nowych pozycji wydawniczych stanowiących uzupełnienie Planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2020  
Uchwała nr 54/2020 Uchwała nr 54/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2021 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 54/2020
Uchwała nr 55/2020 Uchwała nr 55/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany programu aplikacji sędziowskiej i programu aplikacji prokuratorskiej dla VIII rocznika  
Uchwała nr 56/2020 Uchwała nr 56/2020 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 57/2020 Uchwała nr 57/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 58/2020 Uchwała nr 58/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 59/2020 Uchwała nr 59/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2020 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 59/2020
Uchwała nr 60/2020 Uchwała nr 60/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 61/2020 Uchwała nr 61/2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2020 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 61/2020
Uchwała nr 62/2020 Uchwała nr 62/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie czasowej zmiany założeń do programu aplikacji sędziowskiej i programu aplikacji prokuratorskiej oraz założeń do programu aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i programu aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej  
Uchwała nr 63/2020 Uchwała nr 63/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 64/2020 Uchwała nr 64/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2021 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 64/2020
Uchwała nr 65/2020 Uchwała nr 65/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2021  
Uchwała nr 66/2020 Uchwała nr 66/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 67/2020 Uchwała nr 67/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2020 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 67/2020
Uchwała nr 68/2021 Uchwała nr 68/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 69/2021 Uchwała nr 69/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 70/2021 Uchwała nr 70/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 71/2021 Uchwała nr 71/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 72/2021 Uchwała nr 72/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 73/2021 Uchwała nr 73/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji  
Uchwała nr 74/2021 Uchwała nr 74/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 75/2021 Uchwała nr 75/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 76/2021 Uchwała nr 76/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.  w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2021 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 76/2021
Uchwała nr 77/2021 Uchwała nr 77/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 78/2021 Uchwała nr 78/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 79/2021 Uchwała nr 79/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia założeń harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2022 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 79/2021
Uchwała nr 80/2021 Uchwała nr 80/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2021 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 80/2021
Uchwała nr 81/2021 Uchwała nr 81/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 82/2021 Uchwała nr 82/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 83/2021 Uchwała nr 83/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 84/2021 UCHWAŁA nr 84/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2021 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 84/2021
Uchwała nr 85/2021 Uchwała nr 85/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku szkolenia  
Uchwała nr 86/2021 Uchwała nr 86/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 87/2021 Uchwała nr 87/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowego szkolenia na rok 2021 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 87/2021
Uchwała nr 88/2021 Uchwała nr 88/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  
Uchwała nr 89/2021 Uchwała nr 89/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania planu wydawniczego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na rok 2022 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 89/2021
Uchwała nr 90/2021 Uchwała nr 90/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania dodatkowych szkoleń na rok 2022 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 90/2021
Uchwała nr 91/2021 Uchwała nr 91/2021 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  

 

Data publikacji: 
2018-02-15 12:57
Data wytworzenia: 
2018-02-15 12:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-06-19 08:10
Autor zmiany: 
Anna
Tabin