Język strony

Menu top

O Dziale Badań i Analiz

Dział Badań i Analiz (DBiA) funkcjonuje w strukturze Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej. Jego podstawowe zadania to: analiza potrzeb szkoleniowych kadr wymiaru sprawiedliwości, ewaluacja procesu szkolenia oraz działalność badawcza służąca ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich wykorzystania w działalności szkoleniowej.

Data publikacji: 
2021-01-08 15:30
Data wytworzenia: 
2021-01-08 15:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński