Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


2024

4 - 6 czerwca 2024 r., Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), Pirna Niemcy 

Virtual Reality in Judicial Training

https://ejtn.eu/news/revolutionising-judicial-training-ejtn-seminar-show...

* * *

28 maja 2024 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Szkolenie z wykorzystaniem technologii VR

W dniach 27-29 maja 2024 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyło się szkolenie w zakresie prawa międzynarodowego i europejskiego dla sędziów pełniących funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka i prokuratorów pełniących funkcję punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej.

W trakcie szkolenia, uczestnicy mieli okazję doświadczyć nowoczesnych metod edukacyjnych, które znacząco zwiększają zaangażowanie oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy. Dzięki technologii VR, sędziowie i prokuratorzy mogli w realistyczny sposób uczestniczyć w symulowanej rozprawie sądowej, co pozwoliło im na pogłębioną dyskusję oraz lepsze zrozumienie i analizę kwestii antydyskryminacyjnych w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

W ramach bloku tematycznego „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce wymiaru sprawiedliwości” w szkoleniu wykorzystana została technologia VR. Symulacja VR obejmowała przygotowany scenariusz, który wymagał od uczestników podejmowania kluczowych decyzji procesowych, takich jak ocena zachowań osób znajdujących się na sali rozpraw w charakterze publiczności, rozstrzyganie zagadnień prawnych dotyczących wyłączenia jawności, czy przesłuchania świadka. Dzięki temu, szkolenie nie tylko wzbogaciło wiedzę teoretyczną, ale również umożliwiło rozwijanie umiejętności praktycznych w kontrolowanym, wirtualnym środowisku.

Dodatkowo, wykorzystanie VR w szkoleniu sprzyjało pobudzaniu dyskusji i wymianie doświadczeń między uczestnikami. Po zakończeniu symulacji, uczestnicy mieli możliwość omówienia decyzji oraz analizy różnych podejść do rozwiązania przedstawionych problemów prawnych. Taka forma szkolenia została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników, którzy podkreślali jej innowacyjność, interaktywność oraz skuteczność w przekazywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych.

Szkolenie z wykorzystaniem technologii VR stanowiło nowatorski element programu edukacyjnego Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, pokazując, jak nowoczesne technologie mogą wspierać rozwój kompetencji zawodowych w obszarze prawa.

* * *

20 - 22 maja 2024 r., Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie

Warsztatowe szkolenie w zakresie tworzenia interaktywnych scenariuszy i interaktywnych filmów VR 3D  dla pracowników Krajowej Szkoły

* * *

15 - 19 kwietnia 2024 r., Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie

Warsztaty VR dla uczestników szkoleń ustawicznych

* * *

Galeria: 
Data publikacji: 
2024-03-18 14:44
Data wytworzenia: 
2024-03-18 14:44
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-07-01 13:11
Autor zmiany: 
Dorota
Jędrasik