Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Webinaria / Podcasty 2023

Webinaria (szkolenia nagrane) - trwające około 3-4 godziny lekcyjne wykłady uznanych praktyków i teoretyków udostępniane bezpośrednio na platformie e-KSSiP z możliwością wielokrotnego odtwarzania na dowolnym urządzeniu (komputer, tablet, smartfon) z dostępem do internetu.

Osoba do kontaktu w kwestiach organizacyjnych: 
Mateusz Hypiak, tel. 81 458 37 46, email: [email protected]

NR SZKOLENIA  FORMA TEMAT SZKOLENIA PUBLIKACJA
C1/4/23 wykład nagrany Orzekanie w sprawach o podział majątku wspólnego Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
C2/4/23 wykład nagrany Orzekanie w sprawach o dział spadku Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
C3/4/23 wykład nagrany Prawo lokalowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokalu Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
C4/4/23 wykład nagrany Ustalenie nieistnienia, nieważności, bezskuteczności uchwał spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
C5/4/23 wykład nagrany Odpowiedzialność podmiotów medycznych i personelu medycznego za tzw. błąd medyczny Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
C6/4/23 wykład nagrany Ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu powiązanego z kursem CHF (franka szwajcarskiego) Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
C43/23 wykład nagrany Monitoring a prawo do prywatności (w aspekcie ochrony dóbr osobistych) Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
C44/23 wykład nagrany Oświadczenie woli a oświadczenie wiedzy  Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
C45/23 wykład nagrany Rola sędziego w skutecznym kierowaniu do mediacji Dostęp poprzez Bazę Wiedzy na Platformie e-KSSiP (e-KSSiP-> Baza wiedzy -> Multimedialne zasoby szkoleniowe ->Webinaria
C46/23 wykład nagrany Zgoda osobo trzeciej na czynność prawną  Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
G1/4/23 wykład nagrany Metodyka postępowania w sprawach o roboty budowlane Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
G3/4/23 wykład nagrany Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w świetle kolejnych nowelizacji Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
R1/4/23 wykład nagrany Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
E1/4/23 wykład nagrany Egzekucja z nieruchomości Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
P1/4/23 wykład nagrany Pozorność umów o pracę i umów cywilnoprawnych-problemy praktyczne Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
P5/23 wykład nagrany Świadczenia z ubezpieczenia społecznego-wybrane zagadnienia Nagranie zostanie opublikowane w późniejszym terminie na platformie e-KSSiP. 
K1/4/23 wykład nagrany Wybrane zagadnienia z Prawa karnego gospodarczego Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
K2/4/23 wykład nagrany Przestępstwa podatkowe – VAT i akcyza Nagranie zostanie opublikowane w późniejszym terminie na platformie e-KSSiP. 
K3/4/23 wykład nagrany Postepowanie z wykorzystaniem materiałów niejawnych Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
K4/4/23 wykład nagrany Środki zabezpieczające – podstawy i warunki orzekania. Postępowanie wykonawcze w zakresie stosowania środków zabezpieczających Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
U1/4/23 wykład nagrany Organizacja pracy sekretariatów i innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD1/23 podcast Dowód z zeznań świadka po nowelizacji k.p.c. Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD2/23 podcast Powództwo oczywiście bezzasadne Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD3/23 podcast Ustalenie wartości nieruchomości obciążonych hipoteką Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD4/23 podcast Prosta spółka akcyjna Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD5/23 podcast Uchylenie uchwał podejmowanych w spółkach handlowych Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD6/23 podcast Ustanowienie opieki naprzemiennej w kontekście dobra dziecka Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD7/23 podcast Rozstrzygnięcie co do ważniejszej czynności dotyczącej osoby dziecka– zgody na szczepienie Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD8/23 podcast Problematyka tajemnicy zawodowej (lekarz, psycholog, psychiatra,pracownik socjalny) w toku postępowania przygotowawczego Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD9/23 podcast Wykroczenia drogowe – najnowsze regulacje prawne Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD10/23 podcast Udostępnienie akt postępowania przygotowawczego – wybrane problemy Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.
POD11/23 podcast Mechanizm nadrzędny w rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1111 z 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka Kliknij tutaj, aby przejść do szkolenia na e-KSSiP.

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:47
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:46
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-02-12 13:21
Autor zmiany: 
Mateusz
Hypiak