Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Webinaria 2022

Webinaria- nagrane wykłady, trwające nie dłużej niż 4 godziny lekcyjne, realizowane przy udziale uznanych praktyków i wykładowców.


Miejsce udostępnienia: Platforma e-KSSiP (możliwość wyszukania po sygnaturze szkolenia).

Informacje szczegółowe dotyczące udostępnianych webinariów znajdą Państwo w zakładce aktualności.

 

 

Nr szkolenia

Temat szkolenia

W1/22/VIDEO

 Proces cywilny a Brexit - metodyka postępowania

W2/22/VIDEO

 Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi w praktyce orzeczniczej sądów wieczystoksięgowych

W3/22/VIDEO

 Środki detencyjne wobec małoletnich dzieci cudzoziemskich

W4/22/VIDEO

 Czynność wysłuchania małoletniego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

W5/22/VIDEO

 Umowa agencyjna i dystrybucyjna na tle uregulowań Kodeksu cywilnego oraz w obrocie międzynarodowym

W6/22/VIDEO

 Sytuacja dzieci rodziców osadzonych w zakładach karnych

W7/22/VIDEO

 Kryzysy psychiczne dzieci i młodzieży jako konsekwencja doświadczenia przemocy

W8/22/VIDEO

 Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych ramach Europejskiej Sieci Sądowej (EJN), Eurojust, OLAF

W9/22/VIDEO

 Wspólne Zespoły Śledcze - podstawy prawne, zasady funkcjonowania

W10/22/VIDEO

 Zadania kuratora w wykonywaniu kary ograniczenia wolności

W11/22/VIDEO

 Gwarancje procesowe dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym w świetle regulacji  Unii Europejskiej

W12/22/VIDEO

 Przedawnienie w prawie karnym

W13/22/VIDEO

 Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym

W14/22/VIDEO

 Czyn ciągły po nowelizacji

W15/22/VIDEO

 Zasady wymiaru kary i środków karnych za występek chuligański

W16/22/VIDEO

 Uchylenie tajemnicy bankowej

W17/22/VIDEO

 Kara łączna i wyrok łączny – zagadnienia intertemporalne

W18/22/VIDEO

 Wpływ dopalaczy na organizm człowieka, opinia sądowo-psychiatryczna w sprawach dotyczących nowych substancji psychoaktywnych

W19/22/VIDEO

 Doręczenia elektroniczne w postępowaniu karnym


 

 

 

Data publikacji: 
2021-12-01 13:47
Data wytworzenia: 
2021-12-01 13:46
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-03-28 16:38
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak