Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 17/2017  z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie terminu rozpoczęcia aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej w 2018 r.

Informacja dla aplikantów IX rocznika aplikacji sędziowskiej dotycząca kont pocztowych

Komunikat Nr 9/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie uroczystości inauguracji IX rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wykazu wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 225/2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2021 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Komunikat Nr 20/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2021 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej Eweliny Gorzel i Jakuba Piotrowskiego, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Komunikat nr 21/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku losowania kolejności miejsc na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2021 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej Eweliny Gorzel i Jakuba Piotrowskiego, którzy na egzaminie sędziowskim uzyskali równą liczbę punktów oraz taką samą średnią arytmetyczną punktów ze wszystkich sprawdzianów w czasie aplikacji

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 230/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów sędziowskich

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 231/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odebrania od egzaminowanych w 2021 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesora sądowegonia od egzaminowanych w 2021 roku aplikantów aplikacji sędziowskiej oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesora sądowego

Komunikat Nr 22/2021 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyboru stanowisk asesorów sądowych oraz uroczystości zakończenia szkolenia IX rocznika aplikacji sędziowskiej

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wolnych stanowisk asesorskich dla egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej
 

Data publikacji: 
2017-06-02 18:27
Data wytworzenia: 
2017-06-02 18:26
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-05-20 09:52
Autor zmiany: 
Piotr
Woicki