Menu top

Informacje dla aplikantów

  • Zapisy

Zapisu do biblioteki dokonuje się po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji aplikanta i podpisaniu oświadczenia o treści określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych.

  • Wypożyczenia

Wypożyczanie zbiorów odbywa się wyłącznie za okazaniem legitymacji aplikanta lub innego dowodu potwierdzającego tożsaamość. Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów  na okres 4 tygodni.  Po upływie terminu zwrotu naliczane są opłaty karne w wysokości 1,00 zł dziennie za każdy wypożyczony wolumin. Należność za nieterminowe zwroty  jest potrącana ze stypendium aplikanta.

  • Prolongaty i rezerwacje

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, możliwa jest prolongata. Można jej dokonać osobiście w bibliotece Szkoły lub droga mailową (biblioteka@kssip.gov.pl). Prolongata terminu może być dokonywana trzykrotnie.
Czytelnik może także zarezerwować 5 woluminów, niewypożyczonych w momencie dokonywania rezerwacji. Rezerwacja traci ważność po upływie 10 dni.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 11/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. o zmianie Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych i publikacji elektronicznych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 685/2018 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych i publikacji elektronicznych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

 

 

Data publikacji: 
2013-08-05 15:46
Data wytworzenia: 
2013-08-05 15:46
Ostatnia zmiana: 
2020-01-17 12:26
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński