Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Nr 85/14/DSO z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego 2014 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Nr 64/14/DPrC z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminu ponownego egzaminu sędziowskiego.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu sędziowskiego

Komunikat nr 15/2014 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz dla referendarzy i asystentów sędziów w 2014 r.(po sprostowaniu Komunikatem Nr 16/2014 z dnia 9 maja 2014 r.)

Komunikat nr 16/2014 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie sprostowania Komunikatu nr 15/2014 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 8 maja 2014 r w sprawie  przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz dla referendarzy i asystentów sędziów w 2014 r.(po sprostowaniu Komunikatem Nr 16/2014 z dnia 9 maja 2014 r.)

Komunikat nr 21/2014 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 1 i 2 lipca 2014 r.

Komunikat nr 22/2014 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2014 r.

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2014 r. w sprawie publikacji wyników części pisemnej egzaminu

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2014 r. w sprawie publikacji listy osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu

 

Materiały egzaminacyjne:

  • Zadania praktyczne z części pisemnej egzaminu sędziowskiego w 2014 r.:

- prawo karne

- prawo cywilne

 

Data publikacji: 
2013-12-05 19:19
Data wytworzenia: 
2013-12-05 19:20
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-12-23 09:23
Autor zmiany: 
admin