Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Procedura i kryteria naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe KSSiP

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 503/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z propozycji szkoleń oraz innych wydarzeń o charakterze międzynarodowym (zarówno stacjonarnych jak i odbywających się on-line) opracowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, skierowanych do Państwa grupy zawodowej, z nadzieją, że te propozycje znajdą Państwa uznanie, a także przyczynią się do rozwoju merytorycznego oraz rozwiązywania problemów związanych z wykonywanym zawodem.

 

OFERTA

Wśród stałej, bogatej oferty wydarzeń szkoleniowych Działu Współpracy Międzynarodowej znajdą Państwo m.in.:

  • Szkolenia z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) dotyczące różnych dziedzin prawa (w tym seminaria, webinaria, konferencje, szkolenia językowe oraz kursy letnie)
  • Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej, coroczny cykl szkoleń organizowany przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA) poruszający m.in. następującą tematykę: prawodawstwo UE z zakresu zwalczania dyskryminacji i definicja głównych pojęć; ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację; środki prawne i sankcje w prawie antydyskryminacyjnym; rola sędziego krajowego i procedura prejudycjalna
  • Szkolenia otwarte z katalogu Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA) dotyczące różnych dziedzin prawa (w tym seminaria, webinaria, konferencje, szkolenia językowe oraz kursy letnie)  
  • Cykl pilotażowych kursów prawniczego języka angielskiego i francuskiego na poziomie B1. Szkolenia w ramach cyklu odbywają się w formie mieszanej: rozpoczyna je półtoradniowe seminarium stacjonarne w Krakowie, a następnie są kontynuowane przez 12 tygodni w formule konwersatoriów on-line. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone certyfikatem umożliwia następnie udział w oferowanych przez nas wydarzeniach szkoleniowych
  • Szkolenia e-learningowe z zakresu ochrony praw człowieka organizowane w ramach programu HELP Rady Europy skierowane do uczestników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony praw człowieka i podstawowych wolności
  • Seminaria oraz konferencje organizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej (m.in. w ramach współpracy polsko-niemieckiej oraz V4)
  • Zagraniczne wizyty studyjne oraz staże
  • Programy wymiany sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów i aplikantów w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Więcej informacji – KLIKNIJ TUTAJ

 

Ponadto, zarówno w harmonogramie działalności szkoleniowej jak i na stronie internetowej KSSiP w zakładce „Współpraca międzynarodowa” dostępna jest informacja na temat realizowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP we współpracy z instytucjami szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości z innych państw członkowskich UE oraz innymi organizacjami i instytucjami partnerskimi projektów szkoleniowych. Więcej informacji – KLIKNIJ TUTAJ

 

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej KSSiP, a zwłaszcza zakładki „Współpraca Międzynarodowa”, w której znajdą Państwo wykaz wszystkich bieżących rekrutacji na szkolenia międzynarodowe. Więcej informacji – KLIKNIJ TUTAJ

 

 

ZAPISY

Zapisy na międzynarodowe szkolenia realizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP (www.ekssip.kssip.gov.pl).

Szybkie wyszukanie wybranego szkolenia możliwe jest poprzez wpisanie m.in. nazwy szkolenia, sygnatury, terminu, lokalizacji, wykonywanego zawodu, apelacji/regionu.

Logowanie do Platformy Szkoleniowej

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu szkoleniowym o charakterze międzynarodowym należy dokonać w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej e-KSSiP (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji). O szczegółach dotyczących zapisu system informuje na bieżąco poprzez komunikaty przesyłane na konto użytkownika.

 

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie lub weryfikacja konta) należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Platformy. Więcej informacji oraz instrukcja użytkownika – KLIKNIJ TUTAJ

 

Procedurę i kryteria naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe KSSiP reguluje Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 503/2022 z dnia 01 sierpnia 2022 r. Więcej informacji – KLIKNIJ TUTAJ

 

Szkolenia umieszczane na Platformie Szkoleniowej e-KSSiP są oznaczone sygnaturą zgodnie z Harmonogramem Działalności Szkoleniowej (rozdział „Szkolenia Międzynarodowe”). Więcej informacji – KLIKNIJ TUTAJ

 

Liczymy na zainteresowanie powyższymi propozycjami oraz serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas międzynarodowych wydarzeń szkoleniowych!

 

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP

 

Data publikacji: 
2016-07-21 09:34
Data wytworzenia: 
2016-07-21 09:29
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-09-09 11:15
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko