Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Prawo UE

Portal Unii Europejskiej EUROPA.EU

Europa.eu to oficjalny portal Unii Europejskiej. Można tu znaleźć:

  • podstawowe informacje o tym, jak działa Unia Europejska
  • najnowsze wiadomości unijne i informacje o wydarzeniach w UE
  • hiperłącza do informacji udostępnianych na portalach instytucji i agencji UE.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Baza danych orzeczeń zawiera pełne teksty wyroków, opinii, opinii rzeczników generalnych oraz postanowień sądów Unii, wydanych po 17 czerwca 1997 r. i publikowanych w „Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji” lub w „Zbiorze Orzeczeń – Służba publiczna”.
Od dnia 1 maja 2004 r. również pełen tekst pewnych orzeczeń niepublikowanych.

EUR-Lex - Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

EUR-Lex – Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskie

Baza EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości. Portal jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej.
Baza zawiera w sumie 2,8 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana – co roku powiększa się o około 12 tys. dokumentów.

Portal E-Sprawiedliwość

Portal E-Sprawiedliwość

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” ma pełnić rolę „punktu kompleksowej obsługi” dostarczającego informacje na temat europejskiego wymiaru sprawiedliwości i europejskich postępowań sądowych. Portal skierowany jest do obywateli, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Strona zawiera liczne informacje na temat Państw Członkowskich, prawa unijnego, prawa europejskiego i rozmaitych zagadnień dotyczących prawa cywilnego i handlowego.
Zawiera również link to Europejskiego Atlasu Sądowego w sprawach cywilnych, który zapewnia dostęp do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych.
Za pomocą Atlasu można określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w określonym celu.

Subscribe to Prawo UE