Szkolenia ustawiczne

Szanowni Państwo,

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury udostępnia użytkownikom Platformę Szkoleniową – narzędzie do elektronicznej obsługi szkoleń. Platforma Szkoleniowa umożliwia między innymi: zapisywanie się na szkolenia, kontakt uczestników danego szkolenia z wykładowcami, pobieranie materiałów szkoleniowych, ewaluację szkoleń oraz uzyskanie zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu.

Platforma Szkoleniowa została zoptymalizowana do korzystania przy użyciu przeglądarki Mozilla Firefox. Zalecane jest użycie tej przeglądarki także z uwagi na wykorzystywanie przy zakładaniu konta kodów reCAPTCHA.

Używanie innych przeglądarek może powodować błędne wyświetlanie treści zawartych na Platformie Szkoleniowej i problemy podczas procedury zakładania konta.

Użytkownikiem platformy szkoleniowej może  zostać każda osoba, do której skierowana jest oferta szkoleniowa Krajowej Szkoły.

Zapisy na szkolenia będą odbywać się w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane podane przez użytkowników w ich profilach.

Warunkiem utworzenia konta (profilu) jest posiadanie adresu e-mail (użytkownicy nie mogą korzystać wspólnie z jednego adresu poczty elektronicznej).

Profile użytkowników po ich utworzeniu będą weryfikowane przez pracowników KSSiP, po czym uzyskają oni dostęp do zasobów Platformy Szkoleniowej. Poniżej została zamieszczona instrukcja dla użytkowników zawierająca wskazówki na temat sposobu utworzenia konta (profilu).

Wszystkie osoby korzystające z Platformy Szkoleniowej KSSiP zobowiązane są do przestrzegania REGULAMINU, a zalogowanie na Platformie Szkoleniowej oznacza akceptację jego treści w całości.

Ewentualne uwagi dotyczące funkcjonowania Platformy, a także problemy z tworzeniem kont (profili), prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem: 81 440 87 14.

Poniżej zamieszczamy instrukcję utworzenia konta na Platformie Szkoleniowej KSSiP.

 


 

PROCEDURA UTWORZENIA KONTA NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ
KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

 

 

W celu utworzenia konta na Platformie Szkoleniowej należy wejść na stronę Platformy Szkoleniowej:

  • bezpośrednio wpisując w pasek przeglądarki adres szkolenia.kssip.gov.pl i klikając w prawym górnym rogu na komunikat:
    „Nie jesteś zalogowany(a) (Zaloguj)”

 

  • lub poprzez stronę internetową Krajowej Szkoły znajdującą się pod adresem www.kssip.gov.pl wybierając zakładkę „Szkolenia ustawiczne” 

 

  • a następnie z rozwijającej się listy „Platforma Szkoleniowa – Logowanie”.

 

Niezależnie od wybranej drogi znajdą się Państwo na stronie https://szkolenia.kssip.gov.pl/login/index.php na której u dołu strony należy wybrać opcję: „Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy? - Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!”

 

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie formularza rejestracyjnego. Należy uzupełnić pola wymagane (oznaczone czerwoną gwiazdką).

 

Warunkiem koniecznym do założenia konta jest przepisanie do rubryki zawartości zabezpieczenia w postaci kodu reCAPTCHA (zabezpieczenia stosowanego na stronach www).

Uwagi:

  • W przypadku niewyświetlania kodu zalecamy skorzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox.
  • W razie nieczytelności kodu skorzystaj z opcji "Wygeneruj inne CAPTCHA".

 

Uzupełniając w tabeli „Dane uczestnika szkolenia” pole „Zawód” oraz pole „Specjalność …/Specjalizacja …” należy koniecznie dokonać wyboru właściwej możliwości z proponowanych opcji (wybór umożliwia zapis na szkolenie kierowane do konkretnej grupy zawodowej – np. wybór opcji sędzia gospodarczy umożliwia zapis jedynie na szkolenia przewidziane dla sędziów gospodarczych).

Uwagi:

  • Niewybranie z proponowanych właściwej specjalizacji może uniemożliwić lub utrudnić zapis na proponowane szkolenia.
  • Wybranie więcej niż jednej opcji wymaga przyciśnięcia i przytrzymania przycisku CTRL oraz jednoczesnego zaznaczenia kolejnej opcji.

 

 

Przykład 1 – użytkownik – prokurator specjalizujący się w sprawach cywilnych i administracyjnych.

 

Przykład 2 – użytkownik – sędzia orzekający w sprawach cywilnych i rodzinnych.

 

 

Uzupełniając w tabeli „Dane uczestnika szkolenia” pole „Jednostka nadrzędna (wg podziału administracyjnego sądów i prokuratur)” należy wskazać wszystkie jednostki nadrzędne, aż do jednostki, w której faktycznie wykonują Państwo pracę.

Niewybranie jednostki, w której Państwo wykonują pracę i jednostek nadrzędnych może uniemożliwić lub utrudnić zapis na proponowane szkolenia.

 

 

Przykład 1 – użytkownik wykonujący pracę w Prokuraturze Rejonowej w Kozienicach.

 

Przykład 2 – użytkownik wykonujący pracę w Sądzie Rejonowym w Gorlicach.

 

 

Po wypełnieniu wszystkich pól oznaczonych czerwoną gwiazdką i w rubryce „Oświadczenia” potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zatwierdzić wprowadzone dane przyciskiem: Utwórz moje nowe konto.

Po weryfikacji danych użytkownika na adres skrzynki pocztowej, którą podano podczas rejestracji, przesłana zostanie wiadomość informująca o aktywacji konta.

 

Po aktywacji konta, w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera użytkownicy platformy szkoleniowej będą informowani o nowych wydarzeniach i przedsięwzięciach w ramach szkolenia ustawicznego, w zależności od wybranej opcji.

 

W razie potrzeby uzyskania nowego hasła do posiadanego już konta, prosimy o niezakładanie nowego, kolejnego konta na Platformie Szkoleniowej z wykorzystaniem innego adresu e-mail.

 

W takim wypadku prosimy o korzystanie z formularza odzyskiwania hasła (zalecamy sprawdzenie czy wiadomość zwrotna z nowym hasłem nie została potraktowana jako spam przez Państwa konto pocztowe) bądź o kontakt telefoniczny pod numerem (81) 440 87 14.

 

 

Zapraszamy do założenia profilu użytkownika na Platformie Szkoleniowej – PLATFORMA  SZKOLENIOWA

 

 

 

Harmonogramy działalności szkoleniowej KSSiP dostępne są poniżej.

Informacje o bieżących szkoleniach oraz studiach podyplomowych oferowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury znaleźć  można po kliknięciu poniższych linków.

Szkolenia bieżące

Studia podyplomowe

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Data publikacji: 
2013-07-18 11:30
Data wytworzenia: 
2013-07-18 11:24
Ostatnia zmiana: 
2017-04-05 13:57
Autor zmiany: 
Monika
Ćwiklińska-Gorczyca