Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Praktyki i staże

PROGRAM STAŻU

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 65/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania z lustracji posiedzeń aplikanta aplikacji sędziowskiej odbywającego staż na stanowisku referendarza sądowego.

Wzór sprawozdania z lustracji posiedzeń aplikanta sędziowskiego – referendarza sądowego

Załącznik: Program stażu aplikanta aplikacji sędziowskiej na stanowisku referendarza sądowego

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ II ROCZNIK na rok 2013

XI zjazd 14-18.01.2013 r.

     praktyka (4 tyg.) 21.01 - 15.02.2013 r. – Sąd Rejonowy – Wydział Cywilny Procesowy

XII zjazd 18-22.02.2013 r.

     praktyka (4 tyg.) 25.02 - 22.03.2013 r. – Sąd Rejonowy – Wydział Cywilny Nieprocesowy

XIII zjazd 25-29.03.2013 r.

      praktyka (3 tyg.) 1.04 - 19.04.2013 r. – Sąd Rejonowy – Wydział Cywilny Nieprocesowy

XIV zjazd 22- 26.04.2013 r.

      praktyka (3 tyg.) 29.04-17.05.2013 r. – Sąd Rejonowy – Wydział Gospodarczy

XV zjazd 20-24.05.2013 r.

      praktyka (3 tyg.) 27.05-14.06.2013 r. – Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny Odwoławczy albo Wydział Gospodarczy

XVI zjazd 17-21.06.2013 r.

      praktyka (3 tyg.) 24.06-12.07.2013 r. – Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny I Instancji

XVII zjazd 15-19.07.2013 r.

      praktyka (3 tyg.) 22.07 – 9.08.2013 r. – Sąd Apelacyjny – Wydział Cywilny

Urlop (4 tyg.) 12.08-6.09. 2013 r.

XVIII zjazd 9-13.09.2013 r.

      praktyka (3 tyg.) 16.09.-4.10.2013 r. – Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny

XIX zjazd 7-11.10.2013 r.

praktyka (4 tyg.) 14.10.- 8.11.2013 r.– Sąd Okręgowy – Wydział Rodzinny lub Sąd Okręgowy – Wydział Cywilny, w którym są rozpoznawane odwołania od orzeczeń sądu rejonowego – wydziału rodzinnego.    

XX zjazd 12-16.11.2013 r.

       praktyka (4 tyg.) 18.11.- 13.12.2013 r.– Sąd Rejonowy Wydział Pracy

 

 

Data publikacji: 
2013-08-08 12:01
Data wytworzenia: 
2013-08-08 12:01
Ostatnia zmiana: 
2020-12-23 09:14
Autor zmiany: 
admin