Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw

                                                              

O projekcie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 marca 2023 r. realizuje projekt pt. "Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z terenu całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu zapobiegania i zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o dedykowany kadrom sądownictwa i prokuratury program szkoleniowy.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie,  Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku od listopada 2021 r. do lutego 2023 roku.

Wartość projektu:  1 744 867,20 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Kierownik projektu – Marta Cimek

tel. 81 458 37 41

e-mail: m.cimek@kssip.gov.pl

Inspektor ds. organizacji szkoleń - Monika Siwecka

tel. 81 458 37 55

e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl

Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Krzysztof Kalinczuk

tel. 81 458 37 45, kom. 697 540 251

e-mail: k.kalinczuk@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-08-13 10:19
Data wytworzenia: 
2021-08-13 10:19
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-08-31 14:23
Autor zmiany: 
Marta
Cimek