Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 15/2017  z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz dla referendarzy sądowych i asystentów sędziów w 2017 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, poz. 150  z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w roku 2017.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego 2017 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 35/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu sędziowskiego w dniach 19 i 20 września 2017 r.

Instrukcja korzystania z systemu informatycznego do obsługi egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego w 2017 r.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dnia 29 września 2017 roku w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia części ustnej egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Informacja Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dnia 11 października 2017 roku w sprawie publikacji wyników części pisemnej egzaminu sędziowskiego 2017r.

Informacja  komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu sedziowskiego w 2017 r. z dnia 11 października 2017 roku w sprawie publikacji listy dopuszczonych do części ustnej egzaminu

Informacja w sprawie egzaminu sędziowskiego przeprowadzonego w 2017 r.

 

Materiały egzaminacyjne:

 

  • Zadania praktyczne z części pisemnej egzaminu sędziowskiego w 2017 r.:

 

  • Kazusy z części ustnej egzaminu sędziowskiego w 2017 r.:

 

Data publikacji: 
2017-09-05 12:10
Data wytworzenia: 
2017-02-09 12:47
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-12-23 09:21
Autor zmiany: 
admin