Zarządzanie konfliktem na sali sądowej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizuje projekt pt. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu  od maja 2019 r. do lipca 2020 roku.

Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.

Osoby do kontaktu:

 

Data publikacji: 
2019-01-07 15:17
Data wytworzenia: 
2019-01-07 15:17
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-01-22 13:14
Autor zmiany: 
Marta
Cimek