Szkolenia

Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy - 31 marca 2017 r. - SA Kraków - C31/D/17

Data szkolenia: 31 marca 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu krakowskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Roszczenia z tytułu wypadków przy pracy - 30 marca 2017 r. - SO Gliwice - C31/C/17

Data szkolenia: 30 marca 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu katowickiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Rekrutacja na szkolenie K5/I/17, System Dozoru Elektronicznego, 5 czerwca 2017 r., Szczecin

Rekrutacja na szkolenie K5/I/17, System Dozoru Elektronicznego, 5 czerwca 2017 r., Szczecin
Data szkolenia: 05 czerwca 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz kuratorzy z apelacji szczecińskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Rekrutacja na szkolenie K5/E/17, System Dozoru Elektronicznego, 1 czerwca 2017 r., Lublin

Rekrutacja na szkolenie K5/E/17, System Dozoru Elektronicznego, 1 czerwca 2017 r. Lublin
Data szkolenia: 1 czerwca 2017 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz kuratorzy z apelacji lubelskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Rekrutacja na szkolenie U10/17, „Szkolenie dla urzędników zajmujących się sprawami kadrowymi w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”, 19-21 kwietnia 2017r., KSSiP Lublin

Szkolenie U10/17, „Szkolenie dla urzędników zajmujących się sprawami kadrowymi w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”
Data szkolenia: 19-21 kwietnia 2017 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: pracownicy wydziałów organizacyjnych prokuratur regionalnych i okręgowych zajmujących się sprawami kadrowymi - wszystkie regiony
REKRUTACJA NA SZKOLENIE ODBYA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM PROKURATUR REGIONALNYCH.
PROSIMY O ZAPIS NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH WYŁĄCZNIE OSOBY WSKAZANE PRZEZ PROKURATORÓW REGIONALNYCH.

Rekrutacja na szkolenie C11/A/17, „Sprawy cywilne z elementem zagranicznym”, 05-07 kwietnia 2017r., KSSiP Lublin

Szkolenie C11/A/17, "Sprawy cywilne z elementem zagranicznym"
Data szkolenia: 05-07 kwietnia 2017 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach (wszystkie apelacje), a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego (wszystkie regiony)
Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej.

Rekrutacja na szkolenie K5/H/17, System Dozoru Elektronicznego, 29 maja 2017 r., Rzeszów

Rekrutacja na szkolenie K5/H/17, System Dozoru Elektronicznego, 29 maja 2017 r., Rzeszów
Data szkolenia: 29 maja 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959, sala nr 248
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz kuratorzy z apelacji rzeszowskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Rekrutacja na szkolenie K5/K/17, System Dozoru Elektronicznego, 23 maja 2017 r., Wrocław

Rekrutacja na szkolenie K5/K/17, System Dozoru Elektronicznego, 23 maja 2017 r., Wrocław
Data szkolenia: 23 maja 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz kuratorzy z apelacji wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Rekrutacja na szkolenie K5/G/17, System Dozoru Elektronicznego, 22 maja 2017 r. Poznań

Rekrutacja na szkolenie K5/G/17, System Dozoru Elektronicznego, 22 maja 2017 r. Poznań
Data szkolenia: 22 maja 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu ul. Solna 10,61-736 Poznań
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz kuratorzy z apelacji poznańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Rekrutacja na szkolenie K5/B/17, System Dozoru Elektronicznego, 15 maja 2017 r., Gdańsk

Rekrutacja na szkolenie K5/B/17, System Dozoru Elektronicznego, 15 maja 2017 r., Gdańsk
Data szkolenia: 15 maja 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 7, 80-803 Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz kuratorzy z apelacji gdańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Rekrutacja na szkolenie K5/C/17, System Dozoru Elektronicznego, 9 maja 2017 r. Katowice

Rekrutacja na szkolenie K5/C/17, System Dozoru Elektronicznego, 9 maja 2017 r. Katowice]
Data szkolenia: 09 maja 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz kuratorzy z apelacji katowickiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Rekrutacja na szkolenie K5/D/17, System Dozoru Elektronicznego, 8 maja 2017 r. Kraków

Rekrutacja na szkolenie K5/D/17,
System Dozoru Elektronicznego, 8 maja 2017 r. Kraków
Data szkolenia: 08 maja 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz kuratorzy z apelacji krakowskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie odwoławcze w świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego. Sporządzanie środków odwoławczych-06 listopada 2017r. Wrocław–K18/K/17

Data szkolenia: 06 listopada 2017r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
Grupa docelowa: prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Szkolenie dla obszaru regionu: wrocławskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie odwoławcze w świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego. Sporządzanie środków odwoławczych-26 maja 2017r. Warszawa–K18/J/17

Data szkolenia: 26 maja 2017r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie
Grupa docelowa: prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Szkolenie dla obszaru regionu: warszawskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie odwoławcze w świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego. Sporządzanie środków odwoławczych-15 maja 2017r. Szczecin–K18/I/17

Data szkolenia: 15 maja 2017r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Grupa docelowa: prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Szkolenie dla obszaru regionu: szczecińskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie odwoławcze w świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego. Sporządzanie środków odwoławczych-20 listopada 2017r. Poznań–K18/G/17

Data szkolenia: 20 listopada 2017r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
Grupa docelowa: prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Szkolenie dla obszaru regionu: poznańskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie odwoławcze w świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego. Sporządzanie środków odwoławczych-19 maja 2017r. Łódź–K18/F/17

Data szkolenia: 19 maja 2017r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Łodzi
Grupa docelowa: prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Szkolenie dla obszaru regionu: łódzkiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie odwoławcze w świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego. Sporządzanie środków odwoławczych-04 maja 2017r. Lublin–K18/E/17

Data szkolenia: 04 maja 2017r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Szkolenie dla obszaru regionu: lubelskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie odwoławcze w świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego. Sporządzanie środków odwoławczych-13 kwietnia 2017r. Katowice–K18/C/17

Data szkolenia: 13 kwietnia 2017r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Katowicach
Grupa docelowa: prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Szkolenie dla obszaru regionu: katowickiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie odwoławcze w świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu postępowania karnego. Sporządzanie środków odwoławczych-12 maja 2017r. Gdańsk–K18/B/17

Data szkolenia: 12 maja 2017r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Gdańsku
Grupa docelowa: prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Szkolenie dla obszaru regionu: gdańskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia