Szkolenia

Szkolenie U22/K/17, Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych. 17 listopada 2017 r. Wrocław

Szkolenie U22/K/17
Temat: Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych.
Data szkolenia: 17 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych z apelacji wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U22/E/17, Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych. 6 listopada 2017 r. Lublin

Szkolenie U22/E/17
Temat: Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych.
Data szkolenia: 06 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych z apelacji lubelskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U22/J/17, Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych., 23 października 2017 r. Warszawa

Szkolenie U22/J/17
Temat: Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych.
Data szkolenia: 23 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych z apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U22/I/17,Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych., 9 października 2017 r. Szczecin

Szkolenie U22/I/17
Data szkolenia: 09 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Szczecinie, ul.Małopolska 17, 70-952 Szczecin
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych z apelacji szczecińskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U22/G/17, Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych., 25 września 2017 r. Poznań

Szkolenie U22/G/17
Temat: Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych.
Data szkolenia: 25 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych z apelacji poznańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U22/F/17, Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych.,11 września 2017 r. , SO Łódź

Szkolenie U22/F/17
Temat: Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych
Data szkolenia: 11 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych z apelacji łódzkiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Rekrutacja na szkolenie U22/H/17, Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych. 8 września 2017 r. SO Rzeszów

Szkolenie U22/H/17
Temat: Czynności podejmowane w sekretariatach sądowych wydziałów karnych.
Data szkolenia: 08 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959, sala nr. 248
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych z apelacji rzeszowskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U14/E/17, nt. Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury., 17 listopada 2017 r. KSSiP Lublin

Szkolenie U14/E/17
Temat: Postępowanie z dowodami rzeczowymi.
Data szkolenia: 17 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury- REGION LUBELSKI
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U14/H/17, nt. Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury., 27 października 2017 r. Łódź

Szkolenie U14/F/17
Temat: Postępowanie z dowodami rzeczowymi.
Data szkolenia: 27 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, 90-950 Łódź
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury- REGION Łódzki
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U14/H/17, nt. Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury., 23 października 2017 r. Rzeszów

Szkolenie U14/H/17
Data szkolenia: 23 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959, sala nr. 248
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury- REGION RZESZOWSKI
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U14/J/17, nt. Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 20 października 2017 r. Warszawa

Szkolenie U14/J/17
Temat: Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Data szkolenia: 20 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury- REGION WARSZAWSKI
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U14/C/17, nt. Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.22 września 2017 r. PO Katowice

Szkolenie U14/C/17
Temat: Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Data szkolenia: 22 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, KATOWICE
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury- REGION KATOWICKI
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U14/G/17, nt. Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.8 września 2017 r. PO Poznań

Szkolenie U14/G/17
Temat: Postępowanie z dowodami rzeczowymi. Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu ul. Solna 10,61-736 Poznań
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury- REGION
POZNAŃSKI
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Świadczenia ze stosunku pracy. Czas pracy jako podstawa roszczeń pracowniczych - 25 września 2017 r. - SA Katowice - C32/C/17

Data szkolenia: 25 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu katowickiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Ubezpieczenia społeczne po nowelizacji. Postępowanie odrębne z zakresu ubezpieczeń społecznych - 1 czerwca 2017 r. - SO Poznań - C27/G/17

Data szkolenia: 1 czerwca 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu poznańskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Uzasadnianie orzeczeń sądowych- 06-08 września 2017r. Dębe-C17/B/17

Data szkolenia: 06-08 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Uzasadnianie orzeczeń sądowych-18-20 października 2017r. Dębe-K15/B/17

Data szkolenia: 18-20 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Przestępstwa skarbowe- 04-06 października 2017r. Dębe-K7/17

Data szkolenia: 04-06 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Wybrane zagadnienia z metodyki pracy i umiejętności interpersonalne w pracy zawodowego kuratora rodzinnego- 27-29 września 2017r. Lublin-KR3/17

Data szkolenia: 27-29 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy rodzinni
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Problematyka wykorzystywania seksualnego małoletnich - wybrane zagadnienia, 28-30 sierpnia 2017 r., OS w Dębem, K17/17

Data szkolenia: 28-30 sierpnia 2017 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekających w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja: od 19 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP

Strony

Subscribe to Szkolenia