Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

Praktyka sądowa na tle skargi na przewlekłość postępowania, 23.04.2021 r., on-line, C8/A/21

Szkolenie C8/A/21
Temat: Praktyka sądowa na tle skargi na przewlekłość postępowania
Data: 23.04.2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach odwoławczych: cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, rodzinnych ze wszystkich apelacji
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. U10/D/21, on-line 15.11.21

Temat:Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Data: 15.11.2021
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych i nieletnich sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6996

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. U10/C/21, on-line 16.09.21

Temat:Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Data: 16.09.2021
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych i nieletnich sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6995

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. U10/B/21, on-line 16.06.21

Temat:Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Data: 16.06.2021
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych i nieletnich sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6994

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. U10/A/21, on-line 20.04.21

Temat:Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Data: 20.04.2021
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałow cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych i nieletnich sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6993

Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw, 12-13 kwietnia 2021 r., szkolenie on-line, sygn. C7/21

Data szkolenia: 12-13 kwietnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, urzędnicy sądów powszechnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów, urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Rekrutacja na pośrednictwem platformy szkoleniowej e-kssip.

Szkolenie U12/A/21, Zasady funkcjonowania sekretariatów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 19.03.2021 r. online

Szkolenie U12/A/21
Temat: Zasady funkcjonowania sekretariatów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Miejsce szkolenia: Szkolenie on-line
Data szkolenia: 19-03-2021
Grupa docelowa:urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 24, 25 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/J/21, C43/K/21

Data szkolenia: 24, 25 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: warszawskiej (24 marca), wrocławskiej (25 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 24, 25 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/J/21, U22/K/21

Data szkolenia: 24, 25 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: warszawskiej (24 marca), wrocławskiej (25 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 16, 17, 18 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/G/21, C43/H/21, C43/I/21

Data szkolenia: 16, 17, 18 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: poznańskiej (16 marca), rzeszowskiej (17 marca), szczecińskiej (18 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 16, 17, 18 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/G/21, U22/H/21, U22/I/21

Data szkolenia: 16, 17, 18 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: poznańskiej (16 marca), rzeszowskiej (17 marca), szczecińskiej (18 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 9, 10, 11 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/D/21, C43/E/21, C43/F/21

Data szkolenia: 9, 10, 11 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: krakowskiej (9 marca), lubelskiej (10 marca), łódzkiej (11 marca).

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login


Wykładowcy
 

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 9, 10, 11 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/D/21, U22/E/21, U22/F/21

Data szkolenia: 9, 10, 11 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: krakowskiej (9 marca), lubelskiej (10 marca), łódzkiej (11 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Karnoprawne aspekty ochrony środowiska,19-21.04.2021r., szkolenie on line,K13/21

Szkolenie K13/21
Temat: Karnoprawne aspekty ochrony środowiska
Data:19-21.04.2021 r.
Miejsce: szkolenie on line
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login Termin rekrutacji od 4 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 2, 3, 4 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/A/21, C43/B/21, C43/C/21

Data szkolenia: 2, 3, 4 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: białostockiej (2 marca), gdańskiej (3 marca), katowickiej (4 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 2, 3, 4 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/A/21, U22/B/21, U22/C/21

Data szkolenia: 2, 3, 4 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: białostockiej (2 marca), gdańskiej (3 marca), katowickiej (4 marca),
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Obowiązek leczenia odwykowego i prawo medyczne w praktyce sądów rodzinnych - 15-16 marca 2021 r., on-line, C36/21

Temat: Obowiązek leczenia odwykowego i prawo medyczne w praktyce sądów rodzinnych
Data: 15-16 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Przysposobienie – zagadnienia materialne i procesowe - 8-9 marca 2021 r., on-line, C35/A/21

Temat: Przysposobienie – zagadnienia materialne i procesowe
Data: 8-9 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych i nieletnich dla urzędników sądowych - 1-2 marca 2021 r., on-line, U9/A/21

Temat: Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych i nieletnich dla urzędników sądowych
Data: 1-2 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 3.09.2021, on-line, C41/A/21

Temat: Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Data: 3.09.2021r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6858

Strony

Subscribe to Szkolenia