Szkolenia

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych (apelacja łódzka, warszawska, lubelska, rzeszowska, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Uniwersytet Łódzki wraz z Partnerami uzyskał w  ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  środki na zorganizowanie w latach 2017 - 2018 szkoleń dla kadr sądów powszechnych w ramach projektu „NKCK- nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych” (POWER.02.17.00-IP.04-00-010/16). Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach projektu zostały opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe dla:

Metodyka pracy asystenta sądowego, 25-27 marca 2019r., Dębe - C3/A/19

Data szkolenia: 25-27 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: nowo zatrudnieni asystenci sędziego w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Standardy ochrony dziecka, SA Szczecin, 09 kwietnia 2019 r., sygn. C30/I/19

Data szkolenia: 09 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Standardy ochrony dziecka, SO Poznań, 08 kwietnia 2019 r., sygn. C30/G/19

Data szkolenia: 08 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Poznań
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Standardy ochrony dziecka, SA Gdańsk, 15 kwietnia 2019 r., sygn. C30/B/19

Data szkolenia: 15 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Standardy ochrony dziecka, SA Białystok, 17 kwietnia 2019 r., sygn. C30/A/19

Data szkolenia: 17 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Białystok
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Umowy zawierane przez instytucje finansowe w obrocie z konsumentami-wybrane zagadnienia, 10-12 kwietnia 2019r. Dębe - C12/A/19

Data szkolenia: 10-12 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądów okręgowych i sądów apelacyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Jurysdykcja i prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych - C15/A/19 - Lublin

Data szkolenia: 18 – 20 marca 2019 r.

Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prokuratorzy i asesorzy w prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Prawo prasowe, 20-22 marca 2019 r. Lublin - C20/A/19

Data szkolenia: 20-22 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych sądów okręgowych i sądów apelacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Odpowiedzialność skarbu państwa za niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, 18-20.03.2019 r., Os w Dębem, sygn. K19/19

Data szkolenia: 18-20 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia:OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie sądów okręgowych orzekający w wydziałach karnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asystenci prokuratora

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Alimenty w obrocie międzynarodowym, 11-13.03.2019 r., OS w Dębem, sygn. C32/A/19

Data szkolenia: 11-13.03.2019 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie spadkowe z elementem transgranicznym - 24-26 kwietnia 2019 r. - Lublin - C14/A/19

Data szkolenia: 24-26 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych, sędziowie sądów okręgowych orzekających w instancji odwoławczej oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy w prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Materiały niejawne w postępowaniu karnym 04-06 lutego 2019r. Dębe-K3/A/19

Data szkolenia: 04-06 luty 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Obrót zagraniczny w procesie cywilnym, 11-13 marca 2019r.,KSSiP Lublin, C6/A/19

Data szkolenia: 11-13 marca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji/regionu: białostockiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszawskiego, wrocławskiego

Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy, sygn. C2/19, 25-27 luty 2019 r., OS w Dębem

Data szkolenia: 25-27 lutego 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: nowo mianowani referendarze
Rekrutacja- za pośrednictwem Sadów Apelacyjnych

Szkolenie K11/A/19, Błąd medyczny, 6-8 lutego 2018 r., OS Dębe

Szkolenie K11/A/19, Błąd medyczny
Data szkolenia: 06- 08 lutego 2019 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U1/A/19, Poprawa bezpieczeństwa pracy kuratora sądowego, 23-25 stycznia 2019 r., OS Dębe

Szkolenie U1/A/19, Poprawa bezpieczeństwa pracy kuratora sądowego,
Data szkolenia: 23-01-2019r. - 25-01-2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni. Wszystkie apelacje.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Nauki sądowe - genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej

Data szkolenia: 18-02-2019r. - 20-02-2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Strony

Subscribe to Szkolenia