Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Badanie cech idealnego wykładowcy

Badanie mające na celu ustalenie zestawu kompetencji i cech wykładowcy KSSiP uznawanych na najważniejsze w procesie szkolenia przez ich uczestników przeprowadzono w 2022 r. Inspiracją do badania było zaproszenie przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN Rafała Nozdryn-Płotnickiego (prokuratora delegowanego do KSSiP – głównego specjalistę w Dziale Badań i Analiz) oraz Pawła Zdanikowskiego (sędziego delegowanego do KSSiP – kierownika Działu Badań i Analiz) do przeprowadzenia warsztatów poświęconych cechom „idealnego” wykładowcy na międzynarodowym szkoleniu pt. „Train the Trainers”.

Badanie składało się z dwóch części. W pierwszej przeanalizowano ankiety ewaluacyjne wypełniane przez aplikantów po każdym zjeździe. Wyselekcjonowano 101 najwyżej ocenionych wykładowców, którzy prowadzili zajęcia na aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w latach 2021-2022. Następnie opisywane przez aplikantów kompetencje i cechy tych wykładowców zagregowano do kilku najczęściej powtarzających się kategorii i obliczono częstość ich występowania. Podobnie przeprowadzono analizę ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkoleń ustawicznych. W tym przypadku jednak do badania wyselekcjonowano 150 najwyżej ocenionych szkoleń zorganizowanych w 2021 r. Pozytywne uwagi na temat wykładowców zagregowano w grupy najczęściej pojawiających się cech, w takich sposób, że powstał zestaw cech wykładowców wskazywanych przez uczestników najczęściej.

W drugiej części badań opracowano kwestionariusz ankiety, w której zawarto pytania o kompetencje i cechy „idealnego” wykładowcy, a następnie pocztą elektroniczną zaproszono do udziału w badaniu użytkowników platformy e-kssip. W badaniu, które przeprowadzono od 23 września do 2 października 2022 r. wzięło udział 405 osób.

Wyniki obu części badania zaprezentowano w Rydze na szkoleniu pt.  „Train the Trainers” 6-7 października 2022 r.

Wyniki badania ankiet ewaluacyjnych szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz badania ankietowego w formacie .pdf znajdują się poniżej:

Kompetencje i cechy idealnego wykładowcy - badanie ankiet ewaluacyjnych

Kompetencje i cechy idealnego wykładowcy - badanie ankietowe (e-kssip)

 

Data publikacji: 
2023-04-28 11:41
Data wytworzenia: 
2023-04-28 11:37
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2023-04-28 11:44
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski