Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 241/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminów rozpoczęcia i zakończenia aplikacji prokuratorskiej uzupełniającej I rocznika

Komunikat Nr 45/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uroczystości inauguracji aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

Instrukcja ustawienia konta i dostępu do poczty e-mailowej Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury I rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

Pismo - organizacja zajęć

Pismo organizacyjne dotyczące przeprowadzenia zajęć typu P z zakresu nabytej wiedzy po VII zjeździe 1 rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, które przeprowadzone zostaną w dniu 21 listopada 2020 roku

Komunikat nr 17/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie przedstawienia egzaminowanym aplikantom propozycji pracy na stanowisku asesora prokuratury w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz uroczystości zakończenia szkoleń aplikantów X rocznika aplikacji prokuratorskiej i I rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 23/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieobsadzonych stanowisk asesorskich w wydziałach karnych do objęcia przez aplikantów aplikacji prokuratorskiej

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 497/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2022 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie w wydziałach karnych sądów rejonowych

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 498/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odebrania od egzaminowanych w 2022 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie w wydziałach karnych oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesora sądowego

Komunikat Nr 26/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie odebrania od egzaminowanych w 2022 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej ubiegających się o stanowiska asesorskie w wydziałach karnych oświadczeń o dokonaniu wyboru stanowiska asesora sądowego

Data publikacji: 
2020-06-25 10:44
Data wytworzenia: 
2020-06-25 10:44
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2022-07-20 11:43
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma