Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Praktyki

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XIV rocznika aplikacji prokuratorskiej na 2023

Praktyka po 1 zjeździe w dniach: 6-24.02.2023 r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (3 tyg. w tym 3 dni w sekretariacie)
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 2 zjeździe w dniach: 6-24.03.2023 r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (3 tyg.)
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 3 zjeździe w dniach 3-21.04.2023 r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (3 tyg.)
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 4 zjeździe w dniach 2-19.05.2023 r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (3 tyg., w tym 1 tydz. W Dziale Śledczym)
Zalecenia
Wzór opinii

Praktyka po 5 zjeździe w dniach 29.05 – 16.06.2023 r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (3 tyg.,)
Zalecenia

Praktyka po 6 zjeździe w dniach: 26.06 – 14.07.2023 r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (3 tyg.,)

Wzór opinii i  uzasadnienie do opinii patrona praktyki wraz z oceną przebiegu praktyki obowiązujący od dnia 17 maja 2023 roku

Praktyka po 7 zjeździe w dniach: 24.07 – 11.08.2023 r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (3 tyg.,)
Zalecenia

Praktyka po 8 zjeździe w dniach:
11-15.09.2023r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (1 tydz.)
18-29.09.2023r. – praktyka w jednostkach Policji szczebla powiatowego lub miejskiego (2 tyg.)
Zalecenia

Praktyka po 9 zjeździe w dniach 9.10-3.11.2023 r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (4 tyg.)
Zalecenia

Praktyka po 10 zjeździe w dniach 13.11-1.12.2023 r. – praktyka w prokuraturze rejonowej (3 tyg.)
Zalecenia

Praktyka po 11 zjeździe w dniach :
11-15.12.2023r.– praktyka w Laboratorium Kryminalistycznym KWP 11.1 (1 tydz.)
18.12.2023r . – okres praktyki zostanie wskazany po opracowaniu harmonogramu na 2024 rok  - praktyka w prokuraturze rejonowej  11.2
Zalecenia
Zalecenia uzupełniające

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów XIV rocznika aplikacji prokuratorskiej na 2024

Praktyka po 12 zjeździe w dniach :
22.01-2.02.2024 r. - praktyka w sądzie rejonowym – wydziale karnym (2 tygodnie)
5-9.02.2024 r. -  praktyka w prokuraturze rejonowej (1 tydz.)
Zalecenia

Praktyka po 13 zjeździe w dniach:
19.02 - 8.03.2024 r. - praktyka w prokuraturze rejonowej  (po 13 zj.)
Zalecenia

Praktyka po 14 zjeździe w dniach:
18.03 - 5.04.2024r. - praktyka w prokuraturze rejonowej  (po 14 zj.)
Zalecenia

Praktyka po 15 zjeździe w dniach :
15 - 19.04.2024 r. - praktyka w sądzie rejonowym – wydział karny  (15.1)
22.04 -2.05.2024 r. - praktyka w prokuraturze rejonowej  (15.2)
Zalecenia

Praktyka po 16 zjeździe w dniach:
13-24.05.2024 r. - praktyka w prokuraturze rejonowej   (16.1)
27-31.05.2024 r. - praktyka w sądzie okręgowym – wydział karny odwoławczym(16.2)
Zalecenia

Praktyka po 17  zjeździe w dniach :
10-14.06.2024 r. – praktyka w prokuraturze okręgowej – wydział lub dział sądowy – 1 tydz. , w tym udział w posiedzeniu sądu penitencjarnego na terenie zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz odbycie 1 dnia praktyki w zakładzie karnym lub areszcie śledczym (17.1)
17-28.06.2024 r. - praktyka w prokuraturze rejonowej – 2 tyg.  (17.2)
Zalecenia

Praktyka po 18  zjeździe w dniach:
8-26.07.2024 r. - praktyka w prokuraturze rejonowej – 3 tyg.  (18)
Zalecenia

Praktyka po 19 zjeździe w dniach:
26-30.08.2024 r. – prokuratura okręgowa - komórka organizacyjna lub stanowisko pracy realizujące zadania w zakresie obrotu prawnego z zagranicą (1 tydz.)
2-13.09.2024r. - praktyka w prokuraturze rejonowej – (2 tyg.)
Zalecenia


Wzór opinii

 

Data publikacji: 
2022-10-24 08:50
Data wytworzenia: 
2022-10-24 08:50
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-05-27 11:54
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski