Język strony

Menu top

Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór na następujące edycje szkoleń realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury",

 

  1. W dniach 26-28.10.2020 r. w Warszawie – sygn. R/1/20/W
  2. W dniach 02-04.11.2020 r. w Lublinie – sygn. R/2/20/L
  3. W dniach 16-18.11.2020 r. w Warszawie – sygn. R/3/20/W
  4. W dniach 23-25.11.2020 r. w Warszawie – sygn. R/4/20/W
  5. W dniach 07-09.12.2020 r. w Lublinie – sygn. R/5/20/L
  6. W dniach 14-16.12.2020 r. w Lubliniesygn. R/6/20/L

 

Powyższe szkolenia adresowane są do sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych i asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz prokuratorów, asesorów prokuratury i asystentów prokuratora zatrudnionych w powszechnych jednostkach prokuratury.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP. Niezwłocznie po dokonaniu zapisu prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i przesłanie go na adres Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały zamieszczone w dokumentach poniżej.

Wszelkich informacji związanych z naborem uczestników szkoleń udziela Pani Monika Siwecka tel.: 81 458 37 55, e-mail:m.siwecka@kssip.gov.pl.

Projekt pn."Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. realizuje projekt pt. "Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu Internetu i systemów informatycznych. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie i Warszawie od października 2020 r. do lipca 2021 roku.

Wartość projektu: 1 199 767,20 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Kierownik projektu – Renata Piórowska

tel. 81 458 37 56

e-mail: r.piorowska@kssip.gov.pl

Prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP – Andrzej Duda

tel. 81 440 87 24

e-mail: a.duda@kssip.gov.pl

Inspektor ds. organizacji szkoleń - Monika Siwecka

tel. 81 458 37 55

e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl

Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Zbigniew Husak

tel. 81 458 37 45, kom. 603 716 107

e-mail: z.husak@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2020-06-05 11:38
Data wytworzenia: 
2020-06-05 11:32
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-08-05 11:46
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński