Menu top

Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. realizuje projekt pt. "Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu Internetu i systemów informatycznych. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie i Warszawie od października 2020 r. do lipca 2021 roku.

Wartość projektu: 1 199 767,20 zł.

 

Osoby do kontaktu:

Kierownik projektu – Renata Piórowska

tel. 81 458 37 56

e-mail: r.piorowska@kssip.gov.pl

Prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP – Andrzej Duda

tel. 81 440 87 24

e-mail: a.duda@kssip.gov.pl

Inspektor ds. organizacji szkoleń - Monika Siwecka

tel. 81 458 37 55

e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl

Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Zbigniew Husak

tel. 81 458 37 45, kom. 603 716 107

e-mail: z.husak@kssip.gov.pl

 

Data publikacji: 
2020-06-05 11:38
Data wytworzenia: 
2020-06-05 11:32
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-06-08 12:18
Autor zmiany: 
r.piorowska
Piórowska