Menu top

Kierownictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

dr hab. Małgorzata Manowska

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1992 r.). Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej była sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, następnie Sądu Okręgowego w Warszawie, w latach 2004 - 2018 sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a od 10 października 2018 r. jest sędzią Sądu Najwyższego. W 2001 r., po obronie rozprawy na temat postępowania nakazowego w procesie cywilnym, uzyskała w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora nauk prawnych. W 2010 r. obroniła rozprawę na temat wznowienia postępowania w procesie cywilnym uzyskując tytuł doktora habilitowanego w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest profesorem nadzwyczajnym Uczelni Łazarskiego, na której wykłada od 2013 r. Od marca do listopada 2007 r. pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem na aplikacjach: radcowskiej, adwokackiej i notarialnej. Była również wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz egzaminatorem na egzaminie sędziowskim. Jest autorką szeregu cenionych publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Od stycznia 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Krajowej Szkoły.


 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adam Sęk

Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1990_r.). Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej był sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie. Od 2002 r. jest sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie. W_latach 2011 - 2015 był delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pełniąc obowiązki kierownika Działu Egzaminów w Ośrodku Szkolenia Wstępnego. W_latach 2016 - 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Od lipca 2017 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. aplikacji sędziowskiej. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ryszard Tłuczkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W_1991_r., po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej, objął stanowisko prokuratora. Pracował w prokuraturach rejonowych w Kielcach, Krakowie - Nowej Hucie i Krakowie - Śródmieściu, a następnie w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, Prokuraturze Generalnej i Prokuraturze Krajowej. Prowadził i_nadzorował najpoważniejsze postępowania przygotowawcze, w tym dotyczące przestępstw o_charakterze gospodarczym. W latach 1998 - 2000 pełnił funkcję naczelnika Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Okręgowej w_Krakowie, a_następnie do 2003 r. Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Krakowie. W_latach 2004 - 2010 Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, a w latach 2010 - 2016 Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego. Po utworzeniu Prokuratury Krajowej pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Prezydialnego. Od grudnia 2017 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym od stycznia 2018 r. Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. aplikacji prokuratorskiej. Od 1 lutego 2020 r. jest prokuratorem Prokuratury Krajowej.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Adam Czerwiński

Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej (1991_r.). Ukończył również studia podyplomowe z ochrony praw człowieka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także z ekonomii i finansów dla sędziów na Uniwersytecie Łódzkim. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej był sędzią Sądu Rejonowego w Lublinie, w_którym pełnił także funkcję przewodniczącego wydziału. Od 2003 r. jest sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie. Od 2009 r. delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i_Prokuratury. Pełnił funkcję kierownika działu, a od 2010 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej. Był wieloletnim wykładowcą i_egzaminatorem na aplikacji radcowskiej. Prowadził również wykłady dla aplikantów adwokackich i sądowych. W latach 2012 - 2014 prowadził zajęcia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z mediacji oraz praktycznych aspektów procesu cywilnego.

 

 

Data wytworzenia: 
2018-04-03 08:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2020-02-05 14:46
Autor zmiany: 
Piotr
Tomasikiewicz