Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Kierownictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie karnym i kryminalistyce. W roku 2005 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, a w 2012 r. tytuł profesora nauk prawnych. Od 2017 r. profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW.

Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta i Fundacji Hertie, dzięki którym odbywał staż w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego  we Freiburgu Bryzgowijskim (2002-2003) oraz Fundacji Herrmanna i Marianne Straniak (2017) – pobyt w charakterze profesora wizytującego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bazylei.

Profesor wizytujący w School of Law, University of Baltimore (USA), Chair Professor w Criminal Justice College of East China University of Political Science and Law w Szanghaju (2017-2020) oraz Visiting Professor w College of Medicine and Forensics na Xi’an Jiaotong University w Xi’an (2017-2018).

Realizował wiele projektów naukowych dotyczących m.in. dowodu z opinii biegłego, biometrii, analizy śladów krwawych czy nowoczesnych metod prowadzenia oględzin we współpracy z Politechniką Warszawską, NASK, PWPW i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Opracowywał programy studiów i szkoleń, w tym realizowanych w ramach Podyplomowego Studium Prawa Dowodowego i Kryminalistyki dla sędziów oraz prokuratorów. Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów. Brał także udział w międzynarodowych gremiach naukowych oraz realizował szkolenia dla sędziów Sądu Najwyższego z zakresu nowych technologii dowodowych.

Jest autorem szeregu publikacji naukowych z zakresu kryminalistyki, postępowania dowodowego i prawa oraz postępowania karnego (w tym także w zakresie międzynarodowym), a także dotyczących edukacji prawniczej. Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Brał udział w licznych konferencjach, sympozjach, seminariach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą.

W latach 2012-2024 czynny adwokat, obecnie niewykonujący zawodu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sędzia Waldemar Żurek
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie specjalizujący się w prawie cywilnym.

Przez ponad 14 lat sprawował funkcję rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie. W latach 2002-2003 pełnił obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz brał udział w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. W 2009 r. i 2010 r. był czasowo delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie wykonywał m.in. obowiązki sekretarza komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną. W latach 2010-2018 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (dwóch kadencji), sprawując równocześnie funkcję Rzecznika prasowego tego organu.

Jest współautorem książki „Prawo spadkowe w zarysie” oraz poradnika dla dziennikarzy i rzeczników prasowych, a także autorem licznych artykułów prasowych dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. W latach 2010-2018 był członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Krajowa Rada Sądownictwa”, a obecnie jest członkiem Rady Naukowej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Od lat aktywnie działa prospołecznie – początkowo jako członek  Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, a następnie jako wiceprezes i członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS. Zaangażowany był  m.in. w takie projekty jak Tour de Konstytucja oraz Rządy Prawa Wspólna Sprawa. Uczestniczył w szeregu spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz brał aktywny udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

W 2016 r. otrzymał nagrodę „Złoty Paragraf”, przyznawaną przez redakcję „Dziennika Gazety Prawnej” dla najwybitniejszych przedstawicieli świata prawniczego, w kategorii „Najlepszy sędzia”. W trakcie X Gali Nagrody, która odbyła się 17 grudnia 2022 w Lublinie, został laureatem Nagrody im. prof. Zbigniewa Hołdy. Laudację na cześć Sędziego wygłosił dr hab. Adam Bodnar.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

sędzia Izabela Fountoukidis
Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa cywilnego, europejskiego, gospodarczego, ekonomii, a także z dziedziny psychiatrii oraz psychologii dla sędziów. Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sprawowała funkcję Zastępcy Przewodniczącego oraz Przewodniczącego Wydziału, a w latach 2014-2018 była delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, gdzie wykonywała obowiązki głównego specjalisty w Dziale Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego Krajowej Szkoły, a następnie w Dziale Dydaktycznym Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej.

Była uczestniczką oraz prelegentką wielu szkoleń specjalistycznych oraz konferencji, w tym o charakterze międzynarodowym.

Jest zaangażowana społecznie jako wieloletnia członkini i wiceprezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz osoba współprowadząca spotkania o charakterze ogólnospołecznym i edukacyjnym dla młodzieży.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

prokurator Andrzej Piaseczny
Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego dla prokuratorów. Od 2009 r. jest prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2002 r. jako asesor, a następnie prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w Wydziałach: ds. Przestępczości Zorganizowanej, Śledczym, Postępowania Sądowego, w tym w Dziale Obrotu Prawnego z Zagranicą oraz jako wizytator w Wydziale Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym.

Jest  autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu prawa i postępowania karnego, w tym artykułów prasowych w dzienniku "Rzeczpospolita" ("Bezkarni przestępcy w białych kołnierzykach", "System się zmienił, niejasności jest jeszcze więcej - Andrzej Piaseczny o losowym przydziale spraw. System losowego przydziału spraw (SLPS) w sprawach karnych. Funkcjonowanie w praktyce i próba oceny") oraz praktycznych komentarzy m.in.: "Kodeks karny skarbowy. Komentarz", wyd. LexisNexis 2012, "Prawo karne procesowe dla sędziów, prokuratorów, obrońców i pełnomocników" wyd. Praxis 2023.

Wchodzi w skład kadry dydaktycznej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w związku z czym prowadził jako wykładowca zajęcia dla aplikantów sędziowskich i prokuratorskich. Poza tym sprawował patronat nad aplikantami wszystkich profesji prawniczych i jako patron-koordynator nadzorował przebieg praktyk aplikantów w Krajowej Szkole.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zastępca Dyrektora kierujący Ośrodkiem Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anna Rajca

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-finansowych

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003) oraz studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Działaczka samorządowa i społeczna. W latach 2019-2020 Zastępca Wójta Gminy Liszki, w latach 2015-2018 roku Zastępca Burmistrza Gminy Alwernia. W ramach pracy w samorządzie zaangażowana w szereg projektów społecznych w zakresie edukacji, polityki socjalnej oraz kultury m.in. „Vulcan Kompetencji w Małopolskich Samorządach”, „Aktywna tablica” oraz Światowe Dni Młodzieży. Od 2020 roku pełniła funkcję Dyrektora Sądu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, jednego z największych sądów rejonowych w Polsce. W ramach obowiązków odpowiedzialna za nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych sądu oraz za jego działalność administracyjną, w tym budżet.  Wcześniej zawodowo związana z Sądem Okręgowym w Krakowie, gdzie pracowała najpierw, jako asystent sędziego (2006-2015), a następnie, jako radca prawny (2020).

Uczestniczka wielu szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości, w tym staży zagranicznych m.in. w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN (European Organization for Nuclear Research) w Szwajcarii.

 

Data wytworzenia: 
2018-04-03 08:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2024-06-26 07:26
Autor zmiany: 
Anna
Tabin