Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Kierownictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dariusz Pawłyszcze

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dariusz Pawłyszcze

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ryszard Tłuczkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej

Ryszard Tłuczkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W_1991_r., po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej, objął stanowisko prokuratora. Pracował w prokuraturach rejonowych w Kielcach, Krakowie - Nowej Hucie i Krakowie - Śródmieściu, a następnie w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, Prokuraturze Generalnej i Prokuraturze Krajowej. Prowadził i_nadzorował najpoważniejsze postępowania przygotowawcze, w tym dotyczące przestępstw o_charakterze gospodarczym. W latach 1998 - 2000 pełnił funkcję naczelnika Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Okręgowej w_Krakowie, a_następnie do 2003 r. Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Krakowie. W_latach 2004 - 2010 Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie, a w latach 2010 - 2016 Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego. Po utworzeniu Prokuratury Krajowej pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Prezydialnego. Od grudnia 2017 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym od stycznia 2018 r. Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. aplikacji prokuratorskiej. Od 1 lutego 2020 r. jest prokuratorem Prokuratury Krajowej.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adam Czerwiński

Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej

Adam Czerwiński

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej (1991_r.). Ukończył również studia podyplomowe z ochrony praw człowieka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także z ekonomii i finansów dla sędziów na Uniwersytecie Łódzkim. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej był sędzią Sądu Rejonowego w Lublinie, w_którym pełnił także funkcję przewodniczącego wydziału. Od 2003 r. jest sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie. Od 2009 r. delegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i_Prokuratury. Pełnił funkcję kierownika działu, a od 2010 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej. Był wieloletnim wykładowcą i_egzaminatorem na aplikacji radcowskiej. Prowadził również wykłady dla aplikantów adwokackich i sądowych. W latach 2012 - 2014 prowadził zajęcia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z mediacji oraz praktycznych aspektów procesu cywilnego. Od lipca 2020 r. jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

dr Dorota Machnik

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-finansowych

dr Dorota Machnik

 

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Finanse i Bankowość, w zakresie finansów i inwestycji oraz rachunkowości. W 2009 roku uzyskała na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej na temat "Audyt wewnętrzny instrumentem wspierającym racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach budżetowych na przykładzie sądów rejonowych". Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej w Instytucie "Orgmasz", a także z zakresu zarządzania instytucjami publicznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jest autorką publikacji z zakresu finansów publicznych, audytu i racjonalnego gospodarowania w jednostkach sektora finansów publicznych. Wieloletni pracownik, w tym Dyrektor Sądu Rejonowego w Bytomiu. W latach 2014-2020 Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Od 16 lipca 2020 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. administracyjno-finansowych.

Data wytworzenia: 
2018-04-03 08:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-01-11 11:05
Autor zmiany: 
admin