Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenia

Loga - Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonywanie usługi konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie..

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.:

"Wykonywanie usługi konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”

Zamówienie w trybie podstawowym pn.: „Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie wydarzeń realizowanych w 2021 r. przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie”

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pn.
 „„Świadczenie usług cateringowych na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w trakcie wydarzeń realizowanych w 2021 r. przez Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie””

 

 

Numer postępowania: BA-X.2611.2.2021

Zapytanie ofertowe pn.„Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie w miejscach docelowego przeznaczenia wyposażenia ruchomego w postaci mebli wykonanych pod wymiar w budynku KSSIP, OSUi WM w Lublinie..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn.:
„Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie w miejscach docelowego przeznaczenia wyposażenia ruchomego w postaci mebli wykonanych pod wymiar w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”

Zapytanie ofertowe pn. Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie w miejscach docelowego przeznaczenia wyposażenia ruchomego w postaci foteli biurowych i konferencyjnych w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego ..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn. : "Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie w miejscach docelowego przeznaczenia wyposażenia ruchomego w postaci foteli biurowych i konferencyjnych w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62"

Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie w miejscach docelowego przeznaczenia wyposażenia ruchomego w postaci mebli biurowych w budynku KSSIP, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie..."

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w trybie zapytania ofertowego pn Zapytanie ofertowe pn.:
„Dostawa, montaż oraz rozmieszczenie w miejscach docelowego przeznaczenia wyposażenia ruchomego w postaci mebli biurowych
w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”.

 

 

Strony