Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Nabór na aplikacje uzupełniające w 2022 r.

Nabór na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2022 r. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2022 r. (piątek) Kancelaria Ogólna Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury będzie czynna do godz. 12:00

Informacje

  • Zgłoszenie do konkursu zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską 2022 r.” lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (adres j.w.), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
  • Termin złożenia zgłoszenia do konkursu upływa z dniem 20 kwietnia 2022 r. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, termin zgłoszenia do konkursu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
  • Opłata za udział w konkursie wynosi 752,50 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 54 1020 2892 0000 5302 0752 7700, z dopiskiem „Opłata za konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2022 r.” Jeżeli opłatę za kandydata uiszcza inna osoba, w tytule przelewu należy ponadto wskazać imię i nazwisko kandydata, za którego opłata jest wnoszona.
  • Zgodnie z art. 37b ust. 1 pkt 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217), aplikantem aplikacji uzupełniającej sędziowskiej może zostać osoba, która nie ukończyła w dniu przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską, tj. w dniu 25 maja 2022 r. 40. roku życia.
  • W związku z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zastrzega, że nie będzie przyjmować żadnych dokumentów poza składającymi się na zgłoszenie do konkursu, a wskazanymi w treści art. 37c powołanej wyżej ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wszelkie zbędne dokumenty będą odsyłane nadawcy.

Rejestracja Kandydatów

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów [ERK]

 


 

Komunikaty i zarządzenia

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską i aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2022 roku

Komunikat nr 4/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 81/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2022 r.

Komunikat nr 5/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2022 r.

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 116/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku składania w formie elektronicznej dokumentów stanowiących zgłoszenie do konkursu na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2022 r.

Komunikat Nr 9/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu aktów prawnych objętych zakresem testu w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2022 r.

Komunikat Nr 10/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wymogów jakim winno odpowiadać zaświadczenie o zatrudnieniu przedkładane przez kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2022 r.

Komunikat Nr 12/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2022 r. oraz określenia trybu ich składania

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2022 roku

Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w konkursie na aplikację uzupełniającą sędziowską wraz z wnioskiem o zwrot opłaty

Informacja Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie określenia godzin i warunków rejestracji kandydatów oraz zasad przeprowadzania konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w 2022 roku

Test konkursowy dla kandydatów na aplikantów aplikacji uzupełniającej sędziowskiej w 2022 roku

Komunikat Przewodniczącego komisji konkursowej z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów III rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

Komunikat Nr 20/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację uzupełniającą sędziowską

Komunikat Nr 22/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na III rocznik aplikacji uzupełniającej sędziowskiej

Komunikat Nr 24/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie informacji o ogłoszeniu listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikację uzupełniającą prokuratorską w 2022 r.

Komunikat Nr 25/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie składania wniosków o przyjęcie na aplikację uzupełniającą prokuratorską

Komunikat Nr 29/2022 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych na III rocznik aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

 

Data publikacji: 
2022-02-01 12:20
Data wytworzenia: 
2022-02-01 12:19
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-08-04 11:49
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma