Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości (POWER)

  

 


AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2023 r. zakończyliśmy z sukcesem realizację projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

Projekt ten realizowany był od 1 lipca 2017 r. Wartość przyznanego dofinasowania to 11 315 619,19 zł

Zrealizowaliśmy wszystkie założone w projekcie wskaźniki na poziomie min. 100%.

 1. W 2019 r. została wdrożona Platforma Szkoleniowa e-KSSiP https://ekssip.kssip.gov.pl , która następnie została rozbudowana o kolejne funkcjonalności.
 2. W latach 2018 – 2019 na Platformie e-KSSiP utworzono i wdrożono testy kompetencji dla kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Na dzień 26.09.2023 r. zarejestrowano 9 928 profili kompetencyjnych.
 3. W okresie styczeń 2020 r. – wrzesień 2022 r. z zakresu kompetencji miękkich przeszkolono 1 904 osób (zakładano 1 800). Szkolenia realizowane były w 120 grupach zarówno stacjonarnie, jak i on -line. Szkolenia były realizowane w systemie blended- learning – szkoleniu stacjonarnemu odpowiadało szkolenie e-learningowe o tej samej tematyce, jednak o uzupełniających się treściach.
 4. W 2019 r. na platformie zaimplementowano 8 szkoleń e-learningowych z zakresu kompetencji miękkich. Do dnia 30 września 2023 r. w tych szkoleniach uczestniczyła następująca liczba osób:
 • Zarządzanie stresem zawodowym – 640 osób,
 • Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości – 428 osób,
 • Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich – 728 osób,
 • Odczytać siebie, odczytać innych – jak skutecznie reagować na emocje własne i innych?- 576 osób,
 • Współpraca, motywowanie i rozwijanie- 378 osób,
 • Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości – 512 osób,
 • Sztuka podejmowania decyzji przez pracowników wymiaru sprawiedliwości – 538 osób,
 • Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość – 330 osób.
 1. W czerwcu 2023 r. wdrożono na platformie kolejnych 10 szkoleń e-learningowych, w których udział bierze następująca liczba osób (dane na dz. 30 września 2023 r.):
 • Mobbing i dyskryminacja – 699 osób,
 • Praca z osobą uzależnioną – 475 osób,
 • RODO i ochrona danych osobowych – 689 osób,
 • Rachunkowość – prawo cywilne prawo karne – 95 osób,
 • MS Office – praca zdalna – 143 osoby,
 • Pozyskiwanie danych cyfrowych w postępowaniu karnym – 133 osoby,
 • Księgi wieczyste – 234 osoby,
 • Upadłość konsumencka – 136 osób,
 • Zamówienia publiczne – 190 osób,
 • Elementy postępowania cywilnego w pracy urzędnika sądowego – 358 osób.
 1. Na przełomie lat 2022/2023 doposażono Studio nagrań w KSSiP. Zakupiony został m. in. sprzęt przeznaczony do utrwalania obrazu, dźwięku, wyposażenie związane z oświetleniem i tłem.
 2. W 2023 r. utworzono profesjonalny systemu help-desk. W Ośrodku szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej wdrożono system telefonii VOIP.

Należy podkreślić, że projekt „Wdrożenie nowoczesnych metod…” był pionierem pod wieloma względami. Jako pierwsi w szkoleniach projektowych:

 • w okresie COVID przeprowadziliśmy szkolenia w trybie on – line, które potem z powodzeniem były realizowane także w innych projektach,
 • w miejsce Zaświadczeń tradycyjnych papierowych, zastosowaliśmy Zaświadczenia ze szkoleń do pobrania z profilu użytkownika na Platformie e-KSSiP, co jest obecnie stosowane we wszystkich naszych projektach,
 • w 100% przeszliśmy na elektroniczne programy szkoleń.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa gdyby nie zasoby ludzkie.

Za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu odpowiedzialne były: Aneta Mikita – ówczesny kierownik Sekcji, Renata Piórowska oraz Monika Ćwiklińska – Gorczyca – pierwszy kierownik projektu,

Ze względu na długi okres realizacji w realizację projektu w różnym okresie  jego realizacji zaangażowana była większość pracowników DFP.

Od strony merytorycznej uczestniczyli: sędzia Marek Manowiec oraz sędzia Agnieszka Orłowska – kierownicy DFP, prokurator Katarzyna Lenczowska – Soboń, sędzia Marcin Szymczak, prokurator Piotr Marko, prokurator Andrzej Duda, a także Wiesław Trochonowicz, Ireneusz Poniewozik, Michał Marzec, Eliza Danielewska Monika Siwecka oraz Mirosław Kloc.

Od strony organizacyjnej brali udział: Ewa Kowalczyk, Natalia Pukiś oraz Małgorzata Kamińska.

Za część finansową odpowiadała Jowita Helicka, natomiast pierwszym kierownikiem projektu była Monika Ćwiklińska – Gorczyca, którą w 2018 r. zastąpiła Monika Stęplowska.

Wskutek rozbudowy narzędzia e-KSSiP została wydzielona Sekcja ds. zarządzania Platformą Szkoleniową e-KSSiP, której kierownikiem został prok. Andrzej Duda. Obecnie w pracę sekcji zaangażowanych jest 7 osób: Piotr Marko, Piotr Zmysłowski, Ewa Zwierz, Marek Staniulewicz, Ireneusz Poniewozik oraz Monika Stęplowska.

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na Platformie Szkoleniowej e-KSSiP opublikowaliśmy kolejne szkolenia e-learningowe opracowane w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

E-learning umożliwia realizację szkoleń we własnym tempie. Można je przerwać w dowolnym miejscu i i kontynuować później.

Każde Szkolenie zbudowane jest w układzie: pretest – moduły szkoleniowe – postest. Szkolenie otwiera się w oddzielnym oknie (inny sposób otwarcia związany jest z ustawieniami przeglądarki na konkretnym komputerze). Po zakończeniu modułu należy zamknąć okno i wejść kolejny moduł. Poszczególne moduły można realizować w dowolnej kolejności, jednak rekomendowana jest realizacja szkolenia od modułu pierwszego do ostatniego.

Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia należy spełnić łącznie dwa warunki: zrealizować całość szkolenia oraz ukończyć post-test (uzyskując wynik min. 60 % poprawnych odpowiedzi). 

Dostęp do szkoleń możliwy jest bezpośrednio po kliknięciu w link w opisie szkoleń poniżej lub po zeskanowaniu kodu QR. Można je znaleźć również w module Szkolenia e-learningowe na Platformie Szkoleniowej e-KSSiP dostępnej pod adresem: https://ekssip.kssip.gov.pl   

 

Szkolenia:

Mobbing i dyskryminacja

Sygnatura szkolenia eKSSiP7 

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. dr Magdalenę Najdę.

Magdalena Najda jest dr nauk humanistycznych, filozofem i psychologiem. Jest wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS i Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Jest autorką i współautorką książek i artykułów z dziedziny psychologii pracy sędziego, psychologii i prawa, a także psychologii moralności i etyki zawodowej.

Szkolenie przedstawione zostało na 162 ekranach (bez pre- i postestu).

Tematyka szkolenia Mobbing i dyskryminacja:

 • Istota mobbing;
 • Dyskryminacja i równe traktowanie;
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy;
 • Przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Karnego dotyczące mobbingu i dyskryminacji.

Link do szkolenia <klik>

 

Praca z osobą uzależnioną

Sygnatura szkolenia eKSSiP8 

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. Marka Grondasa.

Marek Grondas jest specjalistą  psychoterapii uzależnień. Jest kierownikiem Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi, superwizorem Stowarzyszenia Monar, autorem i trenerem programów szkoleniowych w obszarze psychoedukacji, pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej. Jest autorem około 50 publikacji z zakresu edukacji obywatelskiej, umiejętności wychowawczych, profilaktyki, terapii uzależnień. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną, prowadzi superwizje, szkolenia i konsultacje dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Szkolenie przedstawione zostało na 180 ekranach (bez pre- i postestu).

Tematyka szkolenia:

 • Rodzaje uzależnień, kryteria rozpoznania. Psychologiczny mechanizm uzależnień;
 • Uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych;
 • Uzależnienie od alkoholu;
 • Uzależnienia behawioralne, w tym od multimediów;
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych;
 • Pomaganie osobie uzależnionej.

Link do szkolenia <klik>

 

RODO i ochrona danych osobowych

Sygnatura szkolenia eKSSiP9 

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. Marcina Sobotę.

Marcin Sobota ukończył studia na kierunku Prawo, podczas wieloletniej pracy zawodowej zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, prasowego postępowania administracyjnego etc., którą teraz dzieli się podczas prowadzonych szkoleń. Szkolenia prowadzi od 2007 r. zarówno dla firm prywatnych oraz administracji publicznej.

Specjalizuje się w tematach związanych z: bezpieczeństwem informacji (ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa).

Szkolenie przedstawione zostało na 228 ekranach (bez pre- i postestu).

Tematyka szkolenia:

 • Dane osobowe w orzeczeniach sądowych
 • Inne dane osobowe
 • Ochrona przetwarzania danych – zasady odpowiedzialności
 • Zagadnienia praktyczne RODO z punktu widzenia wymiaru sprawiedliwości

Link do szkolenia <klik>

 

Rachunkowość – prawo cywilne prawo karne

Sygnatura szkolenia eKSSiP10

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. dr Iwonę Chojecką.

Iwona Chojecka jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), magistrem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), magistrem prawa francuskiego (Université de Poitiers), a także radcą prawnym (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie).

W zakresie działalności zawodowej zajmuje się doradztwem prawnym w ramach kancelarii prawnej oraz pracuje jako ekspert finansowy dla instytucji, firm i organizacji. Jest wykładowcą na Uczelni WSB Merito w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Prowadzi szkolenia i badania naukowe w obszarze finansów, rachunkowości, ekonomii i prawa.

Szkolenie przedstawione zostało na 243 ekranach (bez pre- i postestu).

Tematyka szkolenia:

 • Zasady ogólne
 • Obowiązki sprawozdawcze jednostek gospodarczych
 • Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – metody wyceny, ocena płynności finansowej
 • Odpowiedzialność karna za naruszenia przepisów ustawy o rachunkowości
 • Współpraca z biegłymi w postępowaniu karnym i cywilnym

Link do szkolenia <klik>

 

MS Office – praca zdalna

Sygnatura szkolenia eKSSiP11

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. Kamila Targosińskiego.

Kamil Targosiński jest trenerem IT z 16-letnim doświadczeniu w zakresie technologii Microsoft oraz analityki – prowadzi szkolenia głównie z Power BI, Power Query, MS Office.

Szkolenie przedstawione zostało na 103 ekranach (bez pre- i postestu). Zawiera filmy pokazujące omawiane zagadnienia.

Tematyka szkolenia:

 • Praca zdalna i ekosystem Office 365
 • OneDrive jako przestrzeń wymiany plików
 • Aplikacje pakietu Office 365 w pracy zdalnej
 • Intranet - Sharepoint

Link do szkolenia <klik>

 

Księgi wieczyste

Sygnatura szkolenia eKSSiP13

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. Mirosławę Pytlewską.

Mirosława Pytlewska to doktor nauk prawnych, autorka publikacji z prawa spółdzielczego, mieszkalnictwa, nieruchomości oraz elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego i systemów teleinformatycznych, w tym również biurowości i funkcjonowania sekretariatów sądowych. Zainteresowania skupia na problematyce odrębnej własności lokali oraz podziału majątku i rozliczeń pomiędzy byłymi małżonkami, konkubentami a także partnerami związków nieheteronormatywnych. Od kilkunastu lat orzeka w wydziale wieczystoksięgowym.  Jest patronką aplikantów notarialnych oraz aplikantów KSSiP.

Szkolenie przedstawione zostało na 255 ekranach (bez pre- i postestu).

Tematyka szkolenia:

 • Zagadnienia ogólne
 • Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych
 • Hipoteki.

Link do szkolenia <klik>

 

Upadłość konsumencka

Sygnatura szkolenia eKSSiP14

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. Grzegorza Kistera.

Grzegorz Kister jest Sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie, delegowany do MS - Departament Prawa Gospodarczego Wydział Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi. Tematyką upadłościową zajmuje się ponad 20 lat. Przez 14 lat był Przewodniczącym Wydziału Upadłościowego w Sądzie w Lublinie.

Szkolenie przedstawione zostało na 244 ekranach (bez pre- i postestu).

Tematyka szkolenia:

 • Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Rozpoznanie skargi na czynności syndyka oraz skargi na zarządzenie syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności.
 • Umorzenie postępowanie upadłościowego.
 • Rozpoznawanie wniosku o ustalenie planu spłaty, warunkowe umorzenie zobowiązań, umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty.
 • Realizacja planu spłaty – obowiązki nadzorcze oraz umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty.
 • Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Link do szkolenia <klik>

 

Elementy postępowania cywilnego w pracy urzędnika sądowego

Sygnatura szkolenia eKSSiP16

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. Krzysztofa Górskiego.

Krzysztof Górski jest Sędzią Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w latach 2007 – 2009 był wizytatorem do spraw gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.  Jest doświadczonym wykładowcą z zakresu procedury cywilnej oraz prawa gospodarczego, prowadzi szkolenia dla aplikantów, sędziów, radców prawnych.

Szkolenie przedstawione zostało na 274 ekranach (bez pre- i postestu).

Tematyka szkolenia:

 • Ogólne zasady postępowania cywilnego
 • Wybrane czynności urzędników sądowych w postępowaniu cywilnym
 • Wewnętrzna organizacja i porządek funkcjonowania sądów powszechnych o sposób realizacji zadań związanych z postępowaniem w sprawach cywilnych – wybrane zagadnienia
 • Obsługa kancelaryjna postępowania cywilnego przez sekretariat sądowy – podstawowe zagadnienia.

 

Link do szkolenia <klik>

 

Zamówienia publiczne

Sygnatura szkolenia eKSSiP15

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. Krzysztofa Puchacza.

Krzysztof Puchacz jest Prawnikiem, wykładowcą zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca na studiach MBA Politechniki Śląskiej. Były pracownik organu kontroli państwowej. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych oraz artykułów dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych

Szkolenie przedstawione zostało na 255 ekranach (bez pre- i postestu).

Tematyka szkolenia:

 • Regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych
 • Przygotowanie postępowania
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Przebieg postępowania
 • Podwykonawcy – zasady wykonywania część zamówienia przez podwykonawców
 • Elementy konieczne umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • Informatyzacja postępowania

Link do szkolenia <klik>

 

 

Pozyskiwanie danych cyfrowych w postępowaniu karnym  

Sygnatura szkolenia eKSSiP12.

Szkolenie zostało wykonane na podstawie wkładu opracowanego przez p. Agnieszkę Gryszczyńską.

Agnieszka Gryszczyńska jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, inżynierem i informatykiem. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie del. do Prokuratury Krajowej. Dyrektor Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji. Profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Od 2019 r. jest członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji. Prelegentka licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, rejestrom publicznym, ochronie danych osobowych, tajemnicom prawnie chronionym oraz cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

Tematyka szkolenia:

 • Pozyskiwanie danych dotyczących incydentów cyberbezpieczeństwa
 • Pozyskiwanie danych od podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne
 • Podstawy prawne pozyskiwania w postępowaniu karnym danych osobowych usługobiorców udostępnianych usługodawcom w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
 • Pozyskiwanie danych dotyczących abonentów nazw domenowych
 • Pozyskiwanie danych od podmiotów świadczących usługi hostingowe
 • Pozyskiwanie danych użytkowników giełd kryptowalut
 • Pozyskiwanie danych dotyczących przepływów finansowych (Follow the money)

Link do szkolenia <klik>

 


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy prace nad 10 szkoleniami e-learningowymi. W najbliższym czasie zostaną one zaimplementowane na Platformę Szkoleniową e-KSSiP.

Tematyka szkoleń:

 • Mobbing i dyskryminacja
 • Praca z osobą uzależnioną
 • RODO i ochrona danych osobowych
 • Rachunkowość – prawo cywilne prawo karne
 • MS Office – praca zdalna
 • Pozyskiwanie danych cyfrowych w postępowaniu karnym
 • Księgi wieczyste
 • Upadłość konsumencka
 • Zamówienia publiczne
 • Elementy postępowania cywilnego w pracy urzędnika sądowego

Szanowni Państwo,

przedstawiamy terminy dodatkowych szkoleń realizowanych w ramach projektu.

 • 5-6 kwietnia 2022 r. szkolenie -    Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości
 • 5-6 kwietnia 2022 r szkolenie -   Współpraca, motywacja, rozwijanie
 • 7-8 kwietnia 2022 r.  szkolenie -    Zarządzanie stresem zawodowym
 • 7-8 kwietnia 2022 r.  szkolenie -    szkolenie -  Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?
 • 28-29 kwietnia 2022 r.  szkolenie -   Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości
 • 28-29 kwietnia 2022 r.  szkolenie -   Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich
 • 12-13 maja 2022 r. szkolenie -  Współpraca, motywacja, rozwijanie
 • 12-13 maja 2022 r. szkolenie -  Zarządzanie stresem zawodowym
 • 19-20 maja 2022 r. szkolenie -  Sztuka podejmowania decyzji
 • 19-20 maja 2022 r. szkolenie -  Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości  
 • 2-3 czerwca 2022 r. szkolenie -  Zarządzanie stresem zawodowym
 • 2-3 czerwca 2022 r. szkolenie -  Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości
 • 9-10 czerwca 2022 r. szkolenie -  Odczytać siebie, oczytać innych – jak skutecznie reagować na emocje własne i innych?
 • 9-10 czerwca 2022 r. szkolenie -  Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich
 • 30 czerwca – 1 lipca 2022 r. szkolenie -  Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości
 • 30 czerwca – 1 lipca 2022 r. szkolenie -  Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości
 • 8-9 września 2022 r. szkolenie -  Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości
 • 8-9 września 2022 r. szkolenie -  Zarządzanie stresem zawodowym
 • 15 -16 września 2022 r. szkolenie -  Współpraca, motywacja, rozwijanie
 • 15- 16 września 2022 r. szkolenie -  Sztuka podejmowania decyzji

<< HARMONOGRAM SZKOLEŃ>>   do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach - do pobrania

Załączniki do regulaminu - do pobrania

 

Szkolenia w 2022 r. realizowane są w hotelu Ibis Warszawa Stare Miasto, ul. Muranowska 2, Warszawa w godzinach:

grupa I  8:15-17:15 – dzień I, 8:15 – 13:15 – dzień II

grupa II  8:45-17:45 – dzień I, 8:45 – 13:45 – dzień II

 

Kontakt z sprawie szkoleń:

Mrosław Kloc, tel. 81 458 37 40
e-mail: [email protected]


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 grudnia 2021 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu.  Realizacja zadań została wydłużona do dnia 30 czerwca 2023 r. ze zwiększeniem wartości projektu do 11 315 619,19 zł.

W ramach dodatkowych działań zaplanowano:

 1. Zorganizowanie dodatkowych szkoleń kompetencji miękkich z zakresu zarządzania i komunikacji opartych na formule blended-learning dla 300 osób spośród KWS.
 2. Rozbudowanie Modułu Szkoleń Ustawicznych w platformie e-KSSiP o nowe funkcjonalności umożliwiające obsługę szkoleń realizowanych w trybie zdalnym, integracja platformy e-KSSiP z systemami funkcjonującymi w Krajowej Szkole oraz utworzenie sprawnego systemu komunikacji help-desk oraz doposażenie Wnioskodawcy o sprzęt umożliwiający prowadzenie szkoleń w trybie zdalnym.
 3. Aktualizację bazy szkoleń e-learningowych i utworzenie nowych szkoleń odpowiadających na potrzeby powstałe w związku ze zmianami legislacyjnymi

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór na szkolenia realizowane w systemie on –line. Zajęcia prowadzone są na platformie Teams wymiarze 16 godzin. Są to ostatnie grupy szkoleniowe w ramach projektu pn. Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości.

Zapisy możliwe są za pomocą Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzez zakładkę "Szkolenia" lub przez link umieszczony się obok danego kursu – przenoszący bezpośrednio do danego szkolenia (link umieszczony jest pod sygnaturą szkolenia).

 • 18-19 listopada „Zarządzanie stresem zawodowym” sygnatura szkolenia   E2/X/21 prowadzenie Mirosław Urban
 • 18-19 listopada „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości” sygnatura szkolenia  E1/W/21 prowadzenie Paweł Nowak
 • 25-26 listopada „Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości” sygnatura szkolenia E5/G/21 prowadzenie Dorota Godlewska – Werner
 • 25-26 listopada „Otwartość na zmiany - oksymoron czy realna możliwość?” sygnatura szkolenia E4/I/21 prowadzenie Mirosław Urban
 • 25-26 listopada 2021 r. „Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich” sygnatura szkolenia E3/M/21 prowadzenie Paweł Nowak

Szkolenia organizowane są przez Dział Funduszy Pomocowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

W szkoleniach przewidzianych w ramach projektu można uczestniczyć tylko raz, niezależnie od wybranej tematyki. Osoby, które brały udział w szkoleniach w ramach projektu zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych z podobnej tematyki.

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Kamińska

e-mail: [email protected],  tel. 81 458 37 72

 


Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami odnośnie poprawności wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu wyjaśniamy:

- w pkt. 22 "Prosimy o wskazanie tematyki szkolenia stacjonarnego, w którym zamierza Pani/Pan wziąć udziałpomimo zmiany formy szkolenia na ze stacjonarnego na on -line prosimy o wskazanie tematyki, jaka są Panstwo zaitreresowani i o niedokonywanie poprawek,

- pkt. 23-24 powinny zostać niewypełnione (ze względu na formę szkolenia nie zapewniamy ani noclegu ani wyżywienia).

Wyjaśniamy także, że w Oświadczeniu pkt. 4  "Mam świadomość, iż szkolenie do którego chcę przystąpić realizowane jest w formule blended –learningu, tj. szkoleniu stacjonarnemu towarzyszy szkolenie e-learningowe o tożsamej temiatyce i mam zamiar zrealizować obydwie formy szkolenia" zapis odnosi się także do szkolenia on - line. Blended learning to uczestniczenie w szkoleniach, gdzie jest bezpośredni kontakt z wykładowcą (czy to na szkoleniach on - line czy stacjonarnie) oraz uczestniczenie w szkoleniu e-learningowym. Szkolenia w ramach projektu podzielone są na dwa etapy: szkolenie z bezpośrednim udziałem wykładowcy (stacjonarnie lub on - line) oraz szkolenie e-learningowe. Zalecamy realizację obydwu form szkolenia z danej tematyki.

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór na szkolenia realizowane w systemie on –line. Zajęcia prowadzone są na platformie Teams wymiarze 16 godzin. Są to ostatnie grupy szkoleniowe. Liczba miejsc na każde ze szkoleń jest ograniczona.

Zapisy możliwe są za pomocą Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzez zakładkę "Szkolenia" lub przez link umieszczony się obok danego kursu – przenoszący bezpośrednio do danego szkolenia (link umieszczony jest pod sygnaturą szkolenia).

 • 30 września – 1 października „Sztuka podejmowania decyzji” sygnatura szkolenia E7/H/21 prowadzenie Dorota Godlewska - Werner
 • 30 września – 1 października „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości” sygnatura szkolenia E1/R/21 prowadzenie Paweł Nowak
 • 7-8 października 2021 r. „Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich” sygnatura szkolenia E3/K/21 prowadzenie Magdalena Najda
 • 7-8 października 2021 r. „Współpraca, motywacja, rozwijanie” sygnatura szkolenia E8/K/21 prowadzenie Joanna Grela
 • 14-15 października 2021 r. „Zarządzanie stresem zawodowym” sygnatura szkolenia E2/T/21 prowadzenie Mirosław Urban
 • 14-15 października 2021 r. „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości” sygnatura szkolenia  E1/S/21 prowadzenie Piotr Lenert
 • 21-22 października 2021 r. „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości” sygnatura szkolenia  E1/T/21 prowadzenie Paweł Nowak
 • 21-22 października 2021 r. „Zarządzanie stresem zawodowym” sygnatura szkolenia E2/U/21 prowadzenie Magdalena Piechota
 • 21-22 października 2021 r. „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości” sygnatura szkolenia  E1/U/21 prowadzenie Weronika Świerczyńska - Głownia

Szkolenia organizowane są przez Dział Funduszy Pomocowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

W szkoleniach przewidzianych w ramach projektu można uczestniczyć tylko raz, niezależnie od wybranej tematyki.

Osoby, które brały udział w szkoleniach w ramach projektu zapraszamy do udziału w szkoleniach e-learningowych z podobnej tematyki.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Kamińska

e-mail: [email protected],  tel. 81 458 37 72

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż obecnie trwa rekrutacja na nastepujące szkolenia:

 

26-27 sierpnia 2021 r.

Lublin

Zarządzanie stresem zawodowym

E2/P/21

Magdalena Piechota

26-27 sierpnia 2021 r.

Lublin

Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich

E3/I/21

Paweł Nowak

2-3 września 2021 r.

Warszawa

Współpraca, motywacja, rozwijanie

E8/J/21

Joanna Grela

2-3 września 2021 r.

Warszawa

Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

E1/O/21

Piotr Lenert

9-10 września 2021 r.

Warszawa

Odczytać siebie, oczytać innych – jak skutecznie reagować na emocje własne i innych?

E6/E/21

Mirosław Urban

9-10 września 2021 r.

Warszawa

Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości

E5/F/21

Dorota Godlewska-Werner

9-10 września 2021 r.

Lublin

Zarządzanie stresem zawodowym

E2/R/21

Magdalena Piechota

16-17 września 2021 r.

Gdańsk

Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?

E4/H/21

Małgorzata Torój

16-17 września 2021 r.

Gdańsk

Sztuka podejmowania decyzji

E7/F/21

Magdalena Najda

23-24 września 2021 r.

Warszawa

Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich

E3/J/21

Paweł Nowak

23-24 września 2021 r.

Warszawa

Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

E1/P/21

Piotr Lenert

23-24 września 2021 r.

Lublin

Zarządzanie stresem zawodowym

E2/S/21

Mirosław Urban

 

Są to ostatnie szkolenia w ramach projektu realizowane w formie stacjonarnej.

Zapisy na ww. szkolenia możliwe są za pomocą Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzez zakładkę "Szkolenia"

Pełny harmonogram szkoleń


11.05.2021 r.

AKTUALNY HARMONOGRAM  SZKOLEŃ

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy harmonogram najbliższych szkoleń w ramach projektu:

 

Lp.

Data

Miasto

Tytuł szkolenia

Wykładowca

 1.  

18-19 maja 2021 r.

on line

Odczytać siebie, oczytać innych – jak skutecznie reagować na emocje własne i innych?

Mirosław Urban

 1.  

20-21 maja 2021 r.

on line

Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości

Magdalena Najda

 1.  

20-21 maja 2021 r.

on line

Zarządzanie stresem zawodowym

Magdalena Piechota

 1.  

25-26 maja

on line

Racjonalnie i emocjonalnie.
Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

Weronika Świerczyńska-Głownia

 1.  

25-26 maja

on line

Racjonalnie i emocjonalnie.
Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

Piotr Lenert

 1.  

27-28 maja 2021 r.

on line

Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich

Jolanta Panasiuk

 1.  

27-28 maja 2021 r.

on line

Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?

Małgorzata Torój

 1.  

8-9 czerwca

on line

Sztuka podejmowania decyzji

Magdalena Najda

 1.  

10-11 czerwca 2021 r.

Lublin

Zarządzanie stresem zawodowym

Magdalena Piechota

 1.  

10-11 czerwca 2021 r.

Kraków

Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?

Małgorzata Torój

 1.  

10-11 czerwca 2021 r.

Kraków

Racjonalnie i emocjonalnie.
Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

Weronika Świerczyńska-Głownia

 1.  

17-18 czerwca 2021 r.

Warszawa

Sztuka podejmowania decyzji

Dorota Godlewska-Werner

 1.  

17-18 czerwca 2021 r.

Warszawa

Współpraca, motywacja, rozwijanie

Joanna Grela

 1.  

24-25 czerwca 2021 r.

Poznań

Racjonalnie i emocjonalnie.
Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

Weronika Świerczyńska-Głownia

 1.  

24-25 czerwca 2021 r.

Poznań

Racjonalnie i emocjonalnie.
Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

Paweł Nowak

 1.  

1-2 lipca 2021 r.

Lublin

Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości

Magdalena Najda

 1.  

1-2 lipca 2021 r.

Lublin

Zarządzanie stresem zawodowym

Magdalena Piechota

 1.  

8-9 lipca 2021 r.

Warszawa

Współpraca, motywacja, rozwijanie

Piotr Lenert

 1.  

8-9 lipca 2021 r.

Warszawa

Racjonalnie i emocjonalnie.
Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

Weronika Świerczyńska-Głownia

 

 

 

Zapisy na ww. szkolenia możliwe są za pomocą Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzez zakładkę "Szkolenia"

Pełny harmonogram szkoleń


10.03.2021 r.

AKTUALNY HARMONOGRAM  SZKOLEŃ

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ustalono następujący harmonogram szkoleń - do pobrania.

 

 


22.02.2021 r.
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ON-LINE

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ustalono następujący harmonogram szkoleń on - line. Zajęcia prowadzone są na platformie Teams wymiarze 16 godzin.

Zapisy na ww. szkolenia możliwe są za pomocą Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzez zakładkę "Szkolenia"

4-5 marca 2021 r. Zarządzanie stresem zawodowym, prowadzenie Mirosław Urban

9-10 marca 2021 r. Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich prowadzenie Paweł Nowak

9-10 marca 2021 r. Współpraca, motywacja, rozwijanie prowadzenie Joanna Grela

11-12 marca 2021 r. Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość? prowadzenie Małgorzata Torój

11-12 marca 2021 r. Zarządzanie stresem zawodowym prowadzenie Mirosław Urban

16-17 marca 2021 r. Sztuka podejmowania decyzji prowadzenie Magdalena Najda

16-17 marca 2021 r. Zarządzanie stresem zawodowym prowadzenie Mirosław Urban

18-19 marca 2021 r. Zarządzanie stresem zawodowym prowadzenie Magdalena Piechota

18-19 marca 2021 r. Zarządzanie stresem zawodowym prowadzenie Małgorzata Torój

18-19 marca 2021 r. Sztuka podejmowania decyzji prowadzenie Dorota Godlewska-Werner

23-24 marca 2021 r.  Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości prowadzenie Paweł Nowak

23-24 marca 2021 r.  Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich prowadzenie Jolanta Panasiuk

25-26 marca 2021 r. Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości prowadzenie Dorota Godlewska-Werner

25-26 marca 2021 r. Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich prowadzenie Magdalena Najda

25-26 marca 2021 r. Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości prowadzenie Weronika Świerczyńska-Głownia

30-31 marca 2021 r. Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich prowadzenie Jolanta Panasiuk

30-31 marca 2021 r. Współpraca, motywacja, rozwijanie prowadzenie Joanna Grela

8-9 kwietnia 2021 r. Zarządzanie stresem zawodowym prowadzenie Magdalena Piechota

13-14 kwietnia 2021 r Współpraca, motywacja, rozwijanie prowadzenie Joanna Grela

13-14 kwietnia 2021 r Zarządzanie stresem zawodowym prowadzenie Mirosław Urban

 

Szkolenia stacjonarne przewidziane do realizacji do końca marca 2021 r. zostają odwołane lub zostaje zmieniona ich forma na szkolenia w trybie on - line.

 

 07.01.2021 r.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ON-LINE
 


Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach on - line z następującej tematyki tematyki:

 • Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich - E3/H/20 26-27 stycznia 2021 r. prowadzenie Jolanta Panasiuk
 • Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/L/20 28-29 stycznia 2021 r. prowadzenie Weronika Świerczyńska-Głownia
 • Sztuka podejmowania decyzji E7/G/20 2-3 lutego 2021 r. prowadzenie Magdalena Najda
 • Współpraca, motywacja, rozwijanie E8/F/20 4-5 lutego 2021 r. prowadzenie Joanna Grela
 • Sztuka podejmowania decyzji E7/H/20 9-10 lutego 2021 r. prowadzenie Dorota Godlewska-Werner
 • Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/M/20 11-12 lutego 2021 r. prowadzenie Paweł Nowak

Zajęcia prowadzone są na platformie Teams wymiarze 16 godzin.

Zapisy na ww. szkolenia możliwe są za pomocą Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzez zakładkę "Szkolenia" lub przez link umieszczony się obok danego kursu – przenoszący bezpośrednio do danego szkolenia (sygnatura szkolenia).

 

Szkolenia stacjonarne przewidziane do realizacji do dnia 20 lutego 2021 r. zostają odwołane.

 


30.12.2020 r.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ON-LINE

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację na szkolenia prowadzone w trybie on – line. Zajęcia prowadzone są na platformie Teams wymiarze 16 godzin.

Zapisy na ww. szkolenia możliwe są za pomocą Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzez zakładkę "Szkolenia" lub przez link umieszczony się obok danego kursu – przenoszący bezpośrednio do danego szkolenia.

 • Zarządzanie stresem zawodowym w terminie 14-15 stycznia 2021 r. nr edycji szkolenia E2/M/20 grupa 25 osób link do szkolenia
 • Zarządzanie stresem zawodowym w terminie 19-20 stycznia 2021 r. nr edycji szkolenia E2/N/20 grupa 25 osób link do szkolenia
 • Zarządzanie stresem zawodowym w terminie 21-22 stycznia 2021 r. nr edycji szkolenia E2/O/20 grupa 25 osób link do szkolenia
 • Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich w terminie 26-27  stycznia 2021 r. nr edycji szkolenia E3/H/20 grupa 25 osób link do szkolenia
 • Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości w terminie 28-29  stycznia 2021 r. nr edycji szkolenia E1/L/20 grupa 25 osób link do szkolenia

30.12.2020 r.

UWAGA!    O D W O Ł A N I E     S Z K O L E Ń

 

Szanowni Państwo,

upeejmie informujemy, że szkolenia stacjonarne przewidziane do realizacji do dnia 17 stycznia 2021 zostają odwołane.

 


01.12.2020 r.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ON-LINE

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór na szkolenia w trybie on – line.

Szkolenie „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości” (sygnatura E1/K/20) odbędzie się 16-17 grudnia 2020 r. w trybie on – line za pośrednictwem Teams.

Zapraszamy do zapisów: https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6749

 

Dodatkowo informujemy, że szkolenia realizowane w ramach projektu zaplanowane na 2020 r. zostają odwołane, o czym osoby zakwalifikowane na zajęcia zostały poinformowane.

 


19.10.2020 r.

UWAGA!      O D W O Ł A N I E     S Z K O L E Ń

 

Szanowni Państwo!

na skutek wzrostu liczby przypadków zachorowań na COVID-19, jak też z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że podjęła decyzję o przeniesieniu na inne terminy wszelkich wydarzeń szkoleniowych zaplanowanych w okresie od 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r.

Komunikat Dyrektora

W związku z powyższym szkolenia zaplanowane w ramach projektu w terminach:

 • 22 - 23 października 2020 r. Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości, szkolenie w Gdańsku, (E1/H/20),
 • 22 - 23 października 2020 r. Sztuka podejmowania decyzji, szkolenie w Gdańsku (E7/E/20),
 • 22 - 23 października 2020 r. Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?, szkolenia w Lublinie (E4/C/20 i E4/D/20)

nie odbędą się. Szkolenia te zostają przeniesione na inne terminy.

 

O zakładanym czasie realizacji, jak i pozostałych kwestiach związanych ze szkoleniami wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy szkoleniowej e-KSSIP niezwłocznie po ustaleniu nowych terminów szkoleń.

 

 


05.10.2020 r.

Szanowni Państwo !

przedstawiamy do pobrania podręcznik użytkownika  modułu doskonalenia kompetencji  Jak zarządzać własnymi kompetencjami. 

Do pobrania:

Jak zarządzać własnymi kompetencjami


14.09.2020 r.

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy o kolejnych terminach szkoleń w ramach projektu.

1.  1-2 października 2020 r. Warszawa Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/G/20
2.  1-2 października 2020 r. Warszawa Współpraca, motywacja, rozwijanie E8/C/20
3.  8-9 października 2020 r. Kraków Sztuka podejmowania decyzji E7/C/20
4.  8-9 października 2020 r. Kraków Sztuka podejmowania decyzji E7/D/20
5.  15-16 października 2020 r. Warszawa Zarządzanie stresem zawodowym E2/G/20
6.  15-16 października 2020 r. Warszawa Zarządzanie stresem zawodowym E2/H/20
7.  22-23 października 2020 r. Gdańsk Sztuka podejmowania decyzji E7/E/20
8.  22-23 października 2020 r. Gdańsk Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/H/20
9.  22-23 października 2020 r. Lublin Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość? E4/C/20
10.  22-23 października 2020 r. Lublin Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość? E4/D/20
11.  5-6 listopada 2020 r. Lublin Zarządzanie stresem zawodowym E2/I/20
12.  5-6 listopada 2020 r. Lublin Zarządzanie stresem zawodowym E2/J/20
13.  19-20 listopada 2020 r. Warszawa Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/I/20
14.  19-20 listopada 2020 r. Warszawa Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości E1/J/20
15.  26-27 listopada 2020 r. Warszawa Odczytać siebie, oczytać innych – jak skutecznie reagować na emocje własne i innych? E6/C/20
16.  26-27 listopada 2020 r. Warszawa Odczytać siebie, oczytać innych – jak skutecznie reagować na emocje własne i innych? E6/D/20
17.  3-4 grudnia 2020 r. Kraków Sztuka podejmowania decyzji E7/F/20
18.  3-4 grudnia 2020 r. Kraków Sztuka podejmowania decyzji E7/G/20
19.  10-11 grudnia 2020 r. Lublin Współpraca, motywacja, rozwijanie E8/D/20
20.  10-11 grudnia 2020 r. Lublin Współpraca, motywacja, rozwijanie E8/E/20
21.  17-18 grudnia 2020 r.  Lublin Zarządzanie stresem zawodowym E2/K/20
22.  17-18 grudnia 2020 r.  Lublin Zarządzanie stresem zawodowym E2/L/20

 

Zapisy na powyższe szkolenia są możliwe za pomocą platformy e-KSSiP dostępnej pod adresem https://ekssip.kssip.gov.pl 

Noclegi i szkolenia  w ramach projektu przewidziane są w następujących hotelach:

Warszawa: BEST WESTERN Hotel Felix, Omulewska 24, 04-128 Warszawa,

Gdańsk: Amber Hotel Gdańsk, Powstańców Warszawskich 45, 80-152 Gdańsk,

Kraków: City SM. Hotel, Gajowa 16, 30-426 Kraków,

Poznań: Gromada Hotel Poznań, Babimojska 7, 60-161 Poznań.

Szkolenia w Lublinie realizowane będą w  KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, a noclegi zapewni Hotel Campanile, ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin.

 

 


10.08.2020 r.

Szanowni Państwo !

Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 6 sierpnia 2020 (komunikat 49/2020) uprzejmie informujemy o kolejnych terminach szkoleń w ramach projektu.

 

Lp.

Data

Miasto

Tytuł szkolenia

Sygnatura

1

27-28 sierpnia 2020 r.

Warszawa

Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

E1/E/20

2

27-28 sierpnia 2020 r.

Warszawa

Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

E1/F/20

3

10-11 września 2020 r.

Warszawa

Zarządzanie stresem zawodowym

E2/E/20

4

10-11 września 2020 r.

Warszawa

Zarządzanie stresem zawodowym

E2/F/20

5

17-18 września 2020 r.

Warszawa

Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich

E3/E/20

6

17-18 września 2020 r.

Warszawa

Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich

E3/F/20

7

24-25 września 2020 r.

Kraków

Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości

E5/E/20

8

24-25 września 2020 r.

Kraków

Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości

E5/F/20

 

Zapisy na powyższe szkolenia są możliwe za pomocą platformy e-KSSiP dostępnej pod adresem https://ekssip.kssip.gov.pl 

Noclegi i szkolenia  w ramach projektu przewidziane są w następujących hotelach:

Warszawa: BEST WESTERN Hotel Felix, Omulewska 24, 04-128 Warszawa,

Gdańsk: Amber Hotel Gdańsk, Powstańców Warszawskich 45, 80-152 Gdańsk,

Kraków: City SM. Hotel, Gajowa 16, 30-426 Kraków,

Poznań: Gromada Hotel Poznań, Babimojska 7, 60-161 Poznań.

Szkolenia w Lublinie realizowane będą w  KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, a noclegi zapewni Hotel Campanile, ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin.

Dokumenty rektutacyjne:

Regulami uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Wzór oświadczenia

 


26.06.2020 r.

Szanowni Państwo !

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną KSSiP rozważa przeprowadzenie części szkoleń realizowanycvh w ramach projektu drogą zdalną. Aby wyść na przeciw Państwa potrzebom planowane jest rozesłanie do Panstwa za pośrednictwem e-KSSiP ankiety, która pozwoli określić stopień zainteresowania danym typem szkolenia. 

Będziemy wdzięczni za udzielenie na nie odpowiedzi, gdyż pozwolą one dopasowac szkolenia do Państwa potrzeb.

 


11.05.2020 r.

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, iż obecnie trwa przerwa techniczna na platformie e-kssip. Jest ona związana ze zmianą firmy świadczącej na rzecz KSSiP usługi hostingu.

 


06.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

na podstawie decyzji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dn.  6 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania realizacji zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii informuje, że podjęta została decyzja o przeniesieniu na inne terminy wszelkich wydarzeń szkoleniowych zaplanowanych w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zmianie harmonogramu realizacji projektu pn. "Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości" i odwołanie szkoleń zaplanowanych do realizacji w dniach: 23-24 kwietnia  2020 r., 14-15 maja 2020 r., 21-22 maja  2020 r., 28-29 maja 2020 r., 4-5 czerwca 2020 r, 18-19 czerwca 2020 r. oraz 2-3 lipca 2020 r.

 


11.03.2020

Szanowni Państwo ,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Komunikatem 10/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury w sprawie ograniczenia realizacji zadań KSSiP w związku z zagrożeniem epidemiologicznym odwołane zostały nastepujące szkolenia:

26-27 marca 2020 r. - Warszawa - Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości, edycje: E1/C/20 oraz E1/D/20

2-3 kwietnia 2020 r. - Kraków - Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?, edycje: E4/A/20 oraz E4/B/20

Nowe terminy dla tych szkoleń zostaną ustalone po 17 kwietnia 2020 r.

 

 


11.02.2020

Szanowni Państwo ,

uprzejmie informujemy, iż w ramach niniejszego projektu w najbliższym czasie zaplanowano nastepujące szkolenia:

Lp.

Data

Miasto

Tytuł szkolenia

Sygnatura

 1.  

13-14 lutego 2020 r.

Warszawa

Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

E1/A/20

 1.  

13-14 lutego 2020 r.

Warszawa

Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

E1/B/20

 1.  

27-28 lutego 2020 r.

Warszawa

Zarządzanie stresem zawodowym

E2/A/20

 1.  

27-28 lutego 2020 r.

Warszawa

Zarządzanie stresem zawodowym

E2/B/20

 1.  

12-13 marca 2020 r.

Gdańsk

Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich

E3/A/20

 1.  

12-13 marca 2020 r.

Gdańsk

Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich

E3/B/20

 1.  

26-27 marca 2020 r.

Warszawa

Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

E1/C/20

 1.  

26-27 marca 2020 r.

Warszawa

Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości

E1/D/20

 1.  

2-3 kwietnia 2020 r.

Kraków

Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?

E4/A/20

 1.  

2-3 kwietnia 2020 r.

Kraków

Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?

E4/B/20

 1.  

23-24 kwietnia 2020 r.

Kraków

Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości

E5/A/20

 1.  

23-24 kwietnia 2020 r.

Kraków

Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości

E5/B/20

 1.  

14-15 maja 2020 r.

Warszawa

Odczytać siebie, oczytać innych – jak skutecznie reagować na emocje własne i innych?

E6/A/20

 1.  

14-15 maja 2020 r.

Warszawa

Odczytać siebie, oczytać innych – jak skutecznie reagować na emocje własne i innych?

E6/B/20

 1.  

21-22 maja 2020 r.

Warszawa

Współpraca, motywacja, rozwijanie

E8/A/20

 1.  

21-22 maja 2020 r.

Warszawa

Współpraca, motywacja, rozwijanie

E8/B/20

 1.  

28-29 maja 2020 r.

Poznań

Zarządzanie stresem zawodowym

E2/C/20

 1.  

28-29 maja 2020 r.

Poznań

Zarządzanie stresem zawodowym

E2/D/20

 1.  

4-5 czerwca 2020 r.

Warszawa

Sztuka podejmowania decyzji

E7/A/20

 1.  

4-5 czerwca 2020 r.

Warszawa

Sztuka podejmowania decyzji

E7/B/20

 1.  

18-19 czerwca 2020 r.

Lublin

Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości

E5/C/20

 1.  

18-19 czerwca 2020 r.

Lublin

Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości

E5/D/20

 1.  

2-3 lipca 2020 r.

Lublin

Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich

E3/C/20

 1.  

2-3 lipca 2020 r.

Lublin

Argumentacja, perswazja i manipulacja w zachowaniach ludzkich

E3/D/20

 

Zapisy na powyższe szkolenia są możliwe za pomocą platformy e-KSSiP dostępnej pod adresem https://ekssip.kssip.gov.pl 

Szkolenia te będą się na niej pojawiać sukcesywnie.

Dane do logowania dla osób posiadających konto w obecnej platformie szkoleniowej to aktualne hasło do konta oraz login w postaci adresu e-mail przypisanego do tego konta.

 

Noclegi i szkolenia  w ramach projektu przewidziane są w następujących hotelach:

Warszawa: BEST WESTERN Hotel Felix, Omulewska 24, 04-128 Warszawa,

Gdańsk: Amber Hotel Gdańsk, Powstańców Warszawskich 45, 80-152 Gdańsk,

Kraków: City SM. Hotel, Gajowa 16, 30-426 Kraków,

Poznań: Gromada Hotel Poznań, Babimojska 7, 60-161 Poznań.

Szkolenia w Lublinie realizowane będą w  KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62, a noclegi zapewni Hotel Campanile, ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin.

 

Dokumenty rektutacyjne:

Regulami uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Wzór oświadczenia


24.01.2020

Szanowni Państwo ,

Zapraszamy Państwa do udziału w pilotażowym wdrożeniu nowej Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (w skrócie e-KSSiP). Celem planowanych działań jest zebranie opinii na temat funkcjonowania e-KSSiP poprzez udział w teście tzw Modułu Doskonalenia Kompetencji.

Moduł Doskonalenia Kompetencji służy poznawaniu i doskonaleniu tzw  kompetencji miękkich, opisanych jako:

 1. Decyzyjność
 2. Otwartość na zmiany
 3. Zarządzanie stresem zawodowym
 4. Komunikacja
 5. Wywieranie wpływu
 6. Inteligencja emocjonalna
 7. Współpraca, motywowanie i rozwój
 8. Realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

Do udziału w pilotażowym wdrożeniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup zawodowych: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów, kuratorów oraz urzędników – zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w zakresie komunikacji oraz zarządzania stresem zawodowym.

Uczestnik pilotażowego wdrożenia otrzyma możliwość samodzielnego, anonimowego przeprowadzenia testów poziomu swoich kompetencji w wyżej wskazanym zakresie, zapoznania się z dedykowanymi dla kompetencji szkoleniami e-learningowymi oraz będzie mógł wziąć udział w dedykowanym szkoleniu stacjonarnym dotyczącym wybranej kompetencji.

Udział w pilotażowym wzdrożeniu będzie obejmował: weryfikację konta przeniesionego z obecnej platformy szkoleniowej (lub założenie nowego konta), utworzenie anonimowego profilu kompetencyjnego, wykonanie testu diagnozującego poziom wybranych kompetencji, wybór indywidualnej ścieżki kompetencyjnej poprzez udział w szkoleniu stacjonarnym oraz (fakultatywnie) zapoznanie się z dostępnymi szkoleniami e-learningowymi. Każdorazowy udział w szkoleniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

W ramach pilotażu użytkownik uzyska dostęp do testów oraz e-learningów odpowiadających wszystkim wymienionym wyżej kompetencjom. Dla uczestników pilotażu przewidziano 4 edycji szkoleń stacjonarnych, dla 15 osób każde, realizowane w 2 terminach:

 - 13-14 lutego 2020 r. Warszawa – „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości” (edycja E/1/20/W, E/2/20/W)

 - 27 -28 lutego 2020 r. Warszawa – „Zarządzanie stresem zawodowym” edycja E/3/20/W, E/4/20/W).

W późniejszym czasie zostaną przeprowadzone dodatkowe edycje szkoleń dotyczące wszystkich kompetencji.

Użytkownik Platformy Szkoleniowej e-KSSiP może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu stacjonarnym, bez względu na ilość wykonanych testów kompetencyjnych. Ograniczenie to obejmuje również szkolenia stacjonarne udostępnione w ramach pilotażu. Nadmieniamy, że stworzony profil kompetencyjny jest w pełni anonimowy, informacje w nim zawarte (wyniki przeprowadzonych testów) będą znane tylko Państwu.

Bardzo liczymy na Państwa życzliwość i pomoc w przygotowaniu sprawnego i w pełni odpowiadającego oczekiwaniom narzędzia służącego realizacji zadań szkoleniowych. Prosimy również o wyrozumiałość, jeśli napotkają Państwo jakiekolwiek problemy lub przeszkody. W takim przypadku służymy pomocą zespołu odpowiedzialnego za pilotaż:

- Wiesław Trochonowicz, tel. 81 458 37 62, e-mail [email protected]

- Ewa Kowalczyk,  tel. 440 87 23, e-mail [email protected]

- Eliza Danielewska, tel. 81 458 37 63, e-mail [email protected]

- Monika Stęplowska, tel. 81 458 37 44, e-mail [email protected]

- Andrzej Duda tel. 81 440 87 24, e.mail [email protected],

- Katarzyna Lenczowska – Soboń e-mail [email protected],

- Monika Ćwiklińska - Gorczyca, tel. 81 440 87 23 , e-mail [email protected]

 

Pilotażowa strona Platformy Szkoleniowej e-KSSiP jest opublikowana pod adresem: https://ekssip.kssip.gov.pl  Dane do logowania dla osób posiadających konto w obecnej platformie szkoleniowej to aktualne hasło do konta oraz login w postaci adresu e-mail przypisanego do tego konta.

Informacja szczegółowa:

Platforma Szkoleniowa e- KSSiP, została wykonana w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Głównym celem tego projektu jest określenie potrzeb szkoleniowych, a także badanie poziomu kompetencji pracowników sądów i prokuratur w szczególności tych powstałych w wyniku zmian legislacyjnych. Jednym z zadań realizowanych w ramach tego projektu jest zaoferowanie kadrom wymiaru sprawiedliwości możliwości korzystania z nowej platformy e – KSSiP. Za jej pośrednictwem chcemy zaoferować Państwu nowoczesne metody nauczania i pogłębiania wiedzy m.in. poprzez szkolenia stacjonarne, szkolenia e-learningowe, szkolenia blended – learningowe, zamieszczanie publikacji naukowych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń.

Według jednej z definicji, kompetencje miękkie to zdolność do adaptacji i pozytywnych zachowań, które umożliwiają jednostce skuteczne radzenie sobie z wymaganiami i wyzwaniami życia codziennego. Stanowią element szerzej pojmowanych kompetencji, rozumianych jako kompleks złożony z wiedzy, umiejętności a także cech osobowości, który jest widoczny w zachowaniu i umożliwia efektywną realizację zadań na określonym stanowisku pracy. Doskonalenie kompetencji jest niezbędne do podnoszenia skuteczności działania w określonej roli w organizacji.

 


04. 12. 2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi przeprowadzenia testów wdrożeniowych, wydajnościowych oraz WCAG w narzędziu e-KSSiP.

 


 

 

04. 12. 2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne zostało opublikowane ogłoszenie pn.:

„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników i trenerów każdego z 20 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie, realizowanych w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” -  oznaczenie postepowania  BD-V.2611.59.2019

 


19. 11. 2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia na dostawę 1500 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

 


24. 10. 2019 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia testów wdrożeniowych, wydajnościowych oraz WCAG w narzędziu e-KSSiP.

 


07. 10. 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług przeprowadzenie w narzędziu e-KSSiP testów wdrożeniowych, wydajnościowych oraz WCAG umożliwiających realizację założeń projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

 


17. 09. 2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne zostały opublikowane ogłoszenia pn.:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 20 edycji dwudniowych szkoleń w Lublinie realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości” -  oznaczenie postepowania BD-V.2611.36.2019

 

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 80 edycji dwudniowych szkoleń (52 edycji w Warszawie, 16 edycji w Krakowie, 6 edycji w Poznaniu, 6 edycji w Gdańsku) realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczemdo skutecznego wymiaru sprawiedliwości” -  oznaczenie postepowania  BD-V.2611.37.2019

 


17. 09. 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług przeprowadzenie w narzędziu e-KSSiP testów wdrożeniowych, wydajnościowych oraz WCAG umożliwiających realizację założeń projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.


 

14. 08. 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia w narzędziu e-KSSiP audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji oraz testów  wdrożeniowych wraz z testem WCAG 2.0.  zaktualizowanym o zapisy ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 848 (WCAG 2.1.) umożliwiających realizację założeń projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

Zamówienie składa się z dwóch części:

Część 1: Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz bezpieczeństwa informacji

Część 2: Testy wdrożeniowe wraz z testem WCAG 2.0. zaktualizowanym o zapisy ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 848 (WCAG 2.1.)

 


20.07.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w IV kwartale 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie rekrutacji do projektu Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości.

Szkolenia w ramach projektu przewidziane są dla: sędziów, prokuratorów, asystentów sędziego/asystentów prokuratora, referendarzy sądowych, asesorów sądowych, asesorów prokuratury, urzędników sądu/ prokuratury, kuratorów sądowych, osób pełniących funkcje kierownicze w sądzie/ prokuraturze.

Rozpoczęcie rekrutacji przewidziano na IV kwartał 2019 r. Zapisy na szkolenie możliwe będą za pomocą narzędzia e-KSSiP.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów szkoleń oraz daty rozpoczęcia rekrutacji zostaną przesłane do jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Poniżej tytuły zaplanowanych szkoleń:

 1. Zarządzanie stresem zawodowym.”
 2. „Racjonalnie i emocjonalnie. Komunikacja w wymiarze sprawiedliwości.”
 3. „Manipulacja, argumentacja, perswazja w zachowaniach ludzkich.”
 4. „Zrozumieć siebie, zrozumieć innych – jak skutecznie reagować na emocje?”
 5. „Współpraca, motywacja, rozwijanie.”
 6. „Organizacja czasu pracy w wymiarze sprawiedliwości.”
 7. „Sztuka podejmowania decyzji.”
 8. „Otwartość na zmiany – oksymoron czy realna możliwość?

 

Osoby wskazane do kontaktu:

 

Eliza Danielewska – e-mentor
tel.: 81 458 37 63
e-mail: [email protected]

 

Katarzyna Lenczowska - Soboń – prokurator
tel.: 81 458 37 50
e-mail: [email protected]


 


19.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu mającego na celu wdrożenie nowoczesnej i wielofunkcyjnej platformy szkoleniowej (e-KSSiP) - finansowanego ze środków unijnych - podejmowane są działania zmierzające do połączenia aktualnie funkcjonujących Platformy e-learningowej KSSiP i Platformy Szkoleniowej KSSiP.

Prowadzone prace scalenia baz danych użytkowników obu platform szkoleniowych powodują konieczność bieżącej weryfikacji kont użytkowników w aspekcie aktualności i prawdziwości zwartych tam danych.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie przez użytkowników wskazanych wyżej Platform sprawdzenia i ewentualnie uzupełnienia lub aktualizacji posiadanych kont.

Nadto informuję o konieczności indywidualizacji adresów e-mail, albowiem po scaleniu platform, do jednego adresu poczty e-mail zostanie przypisane tylko jedno konto użytkownika. Nie będzie możliwe utrzymywanie kont użytkowników, gdzie jako e-mail podano adres poczty elektronicznej jednostki lub komórki organizacyjnej użytkownika konta.

W związku z opisanymi działaniami pracownicy KSSiP będą się z Państwem kontaktować drogą e-mailową lub telefonicznie – w przypadku konieczności weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych na kontach użytkowników.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, a szczególności potrzeby uzyskania informacji w zakresie czy konto użytkownika jest aktualne, prawidłowe i kompletne, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  w Lublinie na numery: 81 440 87 14, 81 458 37 62, 81 458 37 63, 81 458 37 44 lub o kontakt e-mail na adres: [email protected]

 


19.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 3 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 3 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zamówienie składa się z trzech zadań częściowych:

część 1: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 2: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 3: decyzyjność

 

 


11.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”,  o wartości powyżej kwot określonych w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP  którego przedmiotem jest: Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP tj. portalu kształcenia, doskonalenia zawodowego i zarządzania kompetencjami kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, opartego na aktualnie posiadanych i wykorzystywanych narzędziach informatycznych oraz digitalizacja i wdrożenie na platformę e-KSSiP 8 szkoleń e-learningowych oraz samoopisowych testów kompetencji (dla 9 grup zawodowych), opracowanych na podstawie przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wkładów merytorycznych. 

numer sprawy: BD-V.2611.39.2018

 


24.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 5 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 5 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zamówienie składa się z pięciu zadań częściowych:

część 1: inteligencja emocjonalna

część 2: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 3: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 4: decyzyjność

część 5: otwartość na zmiany

 


16.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne zamieszczone zostało postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  którego przedmiotem jest:

Zaprojektowanie, opracowanie, wdrożenie i wsparcie techniczne informatycznego narzędzia o strukturze systemu zarządzania wiedzą platformy e-KSSiP tj. portalu kształcenia, doskonalenia zawodowego i zarządzania kompetencjami kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, opartego na aktualnie posiadanych i wykorzystywanych narzędziach informatycznych oraz digitalizacja i wdrożenie na platformę e-KSSiP 8 szkoleń e-learningowych oraz samoopisowych testów kompetencji (dla 9 grup zawodowych), opracowanych na podstawie przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego wkładów merytorycznych.

 


08.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w zakładce Zamówienia publiczne oraz w Bazie konkurencyjności zamieszczone zostało ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 8 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 8 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zamówienie składa się z ośmiu zadań częściowych:

część 1: zarządzanie stresem zawodowym

część 2: komunikacja

część 3: wywieranie wpływu

część 4: inteligencja emocjonalna

część 5: współpraca, motywowanie i rozwijanie

część 6: realizacja celów poprzez planowanie i organizowanie pracy

część 7: decyzyjność

część 8: otwartość na zmiany

 

 


24.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. przeprowadzane zostały badania kompetencji z zakresu zarządzania i komunikacji wśród kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. W wyniku tych prac  stworzeny został raport  zawierający bazę profili kompetencyjnych oraz dopasowanych do profili samoopisowych testów kompetencji, służących do diagnozy luk kompetencyjnych prowadzonych drogą elektroniczną wraz z obudową metodyczną w ramach projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

 
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

 

TYTUŁ PROJEKTU "Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"
PROGRAM OPERACYJNY  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
DZIAŁANIE 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
CEL

Zmniejszenie luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych w wyniku zmian legislacyjnych poprzez opracowanie narzędzia umożliwiającego badanie i określanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie nowoczesnych metod kształceni i obsługi szkoleń umożłiwiających kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w sposób systematyczny i odpowiednio dobrany do zmieniających się potrzeb. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia efektywnego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zinformatyzownaego systemu kształcenia ustawiczengo kadr wymiaru sprawiedliwości w Polsce

OKRES TRWANIA od 1 lipca 2017 r. do 31 marca 2021 r.

 

Główne działania zaplanowane w projekcie:

 1. Stworzenie i wdrożenie e-KSSiP - innowacyjnego i intuicyjnego informatycznego narzędzia łączącego funkcje:
 • portalu służącego tworzeniu indywidualnych profili kompetencyjnych użytkowników, zawierających informacje o zdiagnozowanych za pomocą samo opisowych testów kompetencji lukach kompetencyjnych;
 • portalu służącego do badania indywidualnych potrzeb szkoleniowych wynikających m.in. ze zmian legislacyjnych oraz badaniu opinii kadr wymiaru sprawiedliwości na temat wpływu tych zmian na praktykę sądową i prokuratorską;
 • narzędzia do elektronicznej obsługi szkoleń ustawicznych KSSiP, pozwalającego na dokonywanie szybkiej elektronicznej rekrutacji i ewaluacji, zamieszczanie materiałów szkoleniowych, wydawanie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach realizowanych przez KSSiP na podstawie harmonogramu działalności szkoleniowej na dany rok;
 • portalu służącego komunikacji i wymianie doświadczeń kadr wymiaru sprawiedliwości;
 • bazy wiedzy
 • platformy e-learningowej.

 

 1. Badanie potrzeb szkoleniowych m.in. wynikajacych ze zmian legislacyjnych oraz wpływu tych zmian na praktykę (poprzez e-KSSiP)

E-KSSiP będzie posiadał nowe funkcje, niedostępne dla kadr wymiaru sprawiedliwości w dotychczas oferowanych przez KSSiP narzędziach. Moduł Monitorowania i Analiz e-KSSiP pozwoli użytkownikom na wskazywanie (w specjalnie opracowanych do tego celu ankietach) indywidualnych potrzeb szkoleniowych wynikających m.in. z wprowadzanych zmian legislacyjnych oraz wyrażanie własnej opinii na temat rzeczywistego wpływu tych zmian na praktykę sądową i prokuratorską. Kadry wymiaru sprawiedliwości będą mogły wskazywać na ważność danej zmiany legislacyjnej w kontekście chęci uzupełnienia bądź aktualizacji wiedzy lub oceny wpływu danej zmiany legislacyjnej na ich praktykę zawodową. Dzięki takim bezpośrednim badaniom KSSiP będzie mogła w przyszłości w szybki sposób zareagować na najczęściej wskazywane przez kadry wymiaru sprawiedliwości potrzeby szkoleniowe, w tym mające ich zdaniem największy wpływ na praktykę zawodową. Odpowiedzią na zdiagnozowane w ten sposób potrzeby będzie zorganizowanie szkoleń w formie wykładów lub warsztatów mających na celu uzupełnienie brakującej wiedzy. Prowadzone w ten sposób badania będę miały rzeczywisty i bezpośredni wkład w tworzenie planów szkoleniowych dla poszczególnych grup zawodowych, gdyż pozyskane dane będą stanowiły materiał pomocniczy podczas tworzenia corocznych harmonogramów szkoleniowych, na których opiera się szkolenie ustawiczne w KSSiP, zarówno podczas trwania projektu, jak i po jego zakończeniu. 

 1. Diagnozowanie luk kompetencyjnych i przeprowadzenie szkoleń dla 100 grup uczestników z zakresu kompetencji miękkich dot. zarządzania i komunikacji

Szkolenia prowadzone będą za pomocą nowo wprowadzonej metody kształcenia tj. blended-learningu, czyli połączenia formy szkolenia ustawicznego (prowadzonego metodą tradycyjną) z materiałem uzupełniającym w formie kursu e-learningowego. Udział w szkoleniach poprzedzony będzie stworzeniem przez każdego uczestnika projektu indywidualnego profilu kompetencyjnego, zawierającego dane dot. zdiagnozowanych (za pomocą samoopisowego testu kompetencji) luk kompetencji miękkich. Zdiagnozowane w badaniu luki będą podstawą do rekrutacji na poszczególne szkolenia.

Prawidłowe zarządzanie i komunikacja to podstawa do właściwego funkcjonowania każdej jednostki. Realizacja projektu wpłynie na usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze poprzez zmniejszenia luk kompetencyjnych miękkich kadr wymiaru sprawiedliwości powstałych m.in. w wyniku wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych dot. organizacji sądów i prokuratur. W przyszłości przyczyni się to do zwiększenia efektywności funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2017-08-08 14:04
Data wytworzenia: 
2017-08-08 14:04
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2023-10-02 13:50
Autor zmiany: 
Monika
Stęplowska