Menu top

Praktyki

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej VIII rocznika na rok 2018
Wzór opinii

Praktyka po 6. zjeździe w dniach 1-19.10.2018 - zalecenia

Praktyka po 7. zjeździe w dniach:
29.10.2018-09.11.2018, w jednostkach Policji - zalecenia
12.11.2018-23.11.2018, w jednostkach prokuratury - zalecenia

Praktyka po 8. zjeździe w dniach 3.12.2018-4.01.2019 - zalecenia

Harmonogram zjazdów i praktyk aplikantów aplikacji prokuratorskiej VIII rocznika na rok 2019

Praktyka po 9. zjeździe w dniach 14.01.2019-1.02.2019 - zalecenia

Praktyka po 10. zjeździe w dniach:
11.02.2019-22.02.2019, w jednostkach prokuratury - zalecenia

25.02.2019-08.03.2019, w jednostkach Policji - zalecenia

Praktyka po 11. zjeździe w dniach:
18.03.2019-29.03.2019, w sądach rejonowych (wydział karny) - zalecenia

01.04.2019-05.04.2019, w jednostkach prokuratury - zalecenia

Praktyka po 12. zjeździe w dniach 15.04.2019-17.05.2019 - zalecenia

Praktyka po 13. zjeździe w dniach 27.05.2019-21.06.2019 - zalecenia

Praktyka po 14. zjeździe w dniach:
1.07.2019-12.07.2019, w jednostkach prokuratury - zalecenia

15.07.2019-19.07.2019, w sądach rejonowych (wydział karny) - zalecenia

Praktyka po 15. zjeździe w dniach:
29.07.2019-9.08.2019, w prokuraturach okręgowych - wydziałach postępowania sądowego - zalecenia

12.08.2019-16.08.2019, w sądach okręgowych - wydziałach karnych odwoławczych - zalecenia

Praktyka po 16. zjeździe w dniach:
23.09.2019-4.10.2019, w prokuraturach okręgowych - wydziałach postępowania sądowego(w tym udział w posiedzeniu sądu penitencjarnego na terenie zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz odbycie co najmniej 1 dnia praktyki w zakładzie karnym lub areszcie śledczym) - zalecenia
7.10.2019-11.10.2019, w prokuraturach rejonowych – referat ds. postępowania w sprawach nieletnich( w tym udział w rozprawach sądu ds. nieletnich) - zalecenia

Praktyka po 17. zjeździe w dniach:
21.10.2019-25.10.2019, w prokuraturach rejonowych - zalecenia
28.10.2019-.08.11.2019 w Urzędach Skarbowych - zalecenia

Praktyka po 18. zjeździe w dniach:
18.11.2019-22.11.2019, w prokuraturach rejonowych - zalecenia
25.11.2019-29.11.2019, w prokuraturach okręgowych – wydział nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym - zalecenia

Praktyka po 19. zjeździe w dniach:
9.12.2019-03.01.2020, w prokuraturach okręgowych - zalecenia

Data publikacji: 
2018-07-26 11:58
Data wytworzenia: 
2018-07-26 11:54
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-07-29 12:08
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma