Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Komunikaty i informacje

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 38/15/DPrC z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 39/15/DPrC z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 24/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie  przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego dla aplikantów aplikacji prokuratorskiej oraz asystentów prokuratorów w 2015 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 roku

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 30/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie publikacji listy osób przystępujących do egzaminu prokuratorskiego w dniach 10 i 11 września 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 31/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie terminu, miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 222/15/DSO z dnia 4 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r. - wyniki części pisemnej egzaminu

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r. - lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu

Informacja komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r. - z dnia 10 października  2015 r. - wyniki egzaminu prokuratorskiego

Wyniki egzaminu prokuratorskiego przeprowadzonego w 2015 r.

Komunikat Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 35/2015 z dnia 13 października 2015 r.w sprawie sporządzenia i przekazania listy klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej w 2015 roku.

 

Materiały egzaminacyjne:

 

  •     Zadania praktyczne z części pisemnej egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.:

 

Data publikacji: 
2015-02-05 15:39
Data wytworzenia: 
2015-02-05 15:43
Ostatnia zmiana: 
2019-05-06 08:19
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma