Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Standaryzacja wysokości zadośćuczynień za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej (art. 446 § 4 k.c.)

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zrealizowała projekt badawczy pn. „Standaryzacja wysokości zadośćuczynień za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej (art. 446 § 4 k.c.)”. Zasadniczym celem projektu było opracowanie narzędzia informatycznego, które - po wprowadzeniu podstawowych parametrów sprawy – dawałoby informację o wysokości zadośćuczynienia zasądzanego w podobnych przypadkach przez sądy.

Głównym działaniem projektu było badanie aktowe spraw o zadośćuczynienie spowodowane śmiercią osoby najbliższej, w których wyrok w pierwszej instancji wydano po 31 grudnia 2014 r. Celem badania było zaś pozyskanie podstawowych danych o sprawie, w szczególności takich jak: wysokość żądanego i zasądzonego zadośćuczynienia, rodzaj i stopień relacji pomiędzy powodem a zmarłym, czy okoliczności towarzyszące śmierci i żałobie.

W realizacji tego przedsięwzięcia, oprócz osób zaangażowanych ze strony Krajowej Szkoły, brali udział także członkowie zespołu ekspertów projektu.

W skład zespołu ekspertów projektu badawczego „Standaryzacja wysokości zadośćuczynień zasądzanych z tytułu śmierci osoby najbliższej (art. 446 § 4 k.c.)” weszli:

Dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL, Katedra Psychologii Osobowości KUL

Adam Czerwiński, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Piotr Jakubiec, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

Hanna Kaflak-Januszko, sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku

Daniel Panocha, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

Jakub Petkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie

Dr hab. Jakub Pokrzywniak, prof. UAM, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM

Dr hab. Agnieszka Pyrzyńska, prof. UAM, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM

Arkadiusz Szczepanik, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

Kinga Śliwińska-Buśkiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Koninie

Dr hab. Paweł Zdanikowski, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, kierownik Działu Badań i Analiz KSSiP (koordynator)

16 czerwca 2023 r. w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby najbliższej. Aktualne tendencje orzecznicze i próba standaryzacji” zamykająca i podsumowująca projekt badawczy. Konferencję otworzyła dr hab. Maria Joanna Gondek Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły kierująca Ośrodkiem Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, a w roli moderatorów wystąpili: prof. dr. hab. Joanna Misztal-Konecka Prezes SN, kierująca pracami Izby Cywilnej, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego KUL, dr. hab. Beata Janiszewska z Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi - dr Michał Kłos.

Konferencja, stanowiąca podsumowanie realizacji projektu badawczego, podzielona była na 3 części. W pierwszej omówiono problematykę orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w zakresie zadośćuczynień, w tym zagadnienia standaryzacji zadośćuczynień w aspekcie komparatystycznym. Druga część konferencji dotyczyła kwestii postępowania w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby najbliższej, w ramach której zaprezentowano m.in. raport z badań empirycznych przeprowadzonych na podstawie analizy akt w tego typu sprawach. Ostatni panel został poświęcony dyskusji na temat możliwości standaryzacji wysokości przyznawanych zadośćuczynień z tytułu śmierci osoby najbliższej, zwłaszcza w świetle zasad niezawisłości sędziowskiej oraz indywidualizacji zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W czasie wydarzenia zaprezentowano również narzędzie informatyczne wspierające orzekanie o wysokości zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby najbliższej, które powstało w ramach projektu i zostało opracowane w całości przez Dział Badań i Analiz Krajowej Szkoły.

Program konferencji zamykającej projekt:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/program_jednostronny_a2-ciemny.png

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji jest dostępne pod adresem: sprawozdanie z konferencji

Narzędzie opracowane w ramach projektu dostępne jest pod adresem:

https://www.kssip.gov.pl/node/9003

Na temat konferencji ukazały się w sieci następujące przekazy medialne:

„Specjalne narzędzie doradzi sędziemu wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej”, P. Rojek-Socha, Prawo.pl, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/narzedzie-do-ustalania-zadoscuczynie-za-smierc-osoby-najblizszej,521717.html

„Polskie sądy przyznają zadośćuczynienia za śmierć najbliższego, ale nadal w różnej wysokości”, P. Rojek-Socha, Prawo.pl,  https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/zadoscuczynie-za-smierc-osoby-najblizszej-jak-orzekaja-sady,521749.html

„Powstaje narzędzie do standaryzacji zadośćuczynień. Podpowie sędziom, jakie kwoty orzekano w podobnych sprawach”, I. Krzemińska-Albrytch, cashless.pl, Cashless - Powstaje narzędzie do standaryzacji zadośćuczynień. Podpowie sędziom, jakie kwoty orzekano w podobnych sprawach

Zdjęcia z konferencji:

Data publikacji: 
2022-03-10 10:40
Data wytworzenia: 
2022-03-10 10:40
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2023-07-11 13:33
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski