Menu top

Działalność KSSIP

Stanowisko Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na temat przebiegu konkursu na aplikację ogólną przeprowadzonego w dniu 26 października 2016 r. w Warszawie

Konferencja pt.: „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej - aplikacja sędziowska i co dalej?” – Kraków, 21 kwietnia 2016r.

II etap konkursu na aplikację ogólną - 2 grudnia 2015 r.

I etap konkursu na aplikację ogólną - 17 listopada 2015 r.

Wejście w życie noweli do ustawy o KSSiP

Aplikanci KSSiP wygrali półfinał THEMIS - 26 czerwca 2015 r.

I etap konkursu na aplikację ogólną – 7 października 2014 r.

Wyniki egzaminu sędziowskiego przeprowadzonego w 2014 r.

Wyniki egzaminu prokuratorskiego przeprowadzonego w 2014 r.

Porozumienie o współpracy pomiędzy KSSiP a Ministerstwem Finansów zawarte w dniu 16 lipca 2014 roku

Uchwała Rady Programowej KSSiP  z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535 S )

STANOWISKO DYREKTORA KSSiP Z DNIA 1.04.2014 r. W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ( DRUK SENACKI NR 535 S )

Konferencja „Programy aplikacji – ocena i propozycje zmian”Konferencja „Programy aplikacji – ocena i propozycje zmian”

Uchwała nr 20/2014 Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 535)

Konferencja „Programy aplikacji – ocena i propozycje zmian”

Stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 30 grudnia 2013 roku w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 1996)

STANOWISKO DYREKTORA KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W PRZEDMIOCIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O KRAJOWEJ SZKOLE SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Spotkanie kierownictwa Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z przedstawicielami Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

Konkurs na aplikację ogólną w dniach 1 i 24 października 2012 r.

II etap konkursu na aplikację ogólną – 29 października 2013 roku

 

Plik: 
Data publikacji: 
2013-08-05 16:18
Data wytworzenia: 
2013-08-05 16:18
Ostatnia zmiana: 
2016-10-28 12:17
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński