Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


I etap konkursu na aplikację ogólną - 17 listopada 2015 r.

         Dnia 17 listopada 2015 r. w hali Warszawskiego Centrum EXPO XXI spółki z o.o. w Warszawie rozpoczął się I etap siódmego naboru na aplikację ogólną, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 150 miejsc na tę aplikację.

        Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy z nich - sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa - polega na wskazaniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 300 najlepszych kandydatów. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu nie może przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną.

         Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Jej przewodniczącym jest, po raz czwarty, Michał Niedźwiedź - wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie.

         W bieżącym roku 1523 absolwentów wyższych studiów prawniczych zadeklarowało udział w I etapie konkursu, a ostatecznie przystąpiło do niego 1436 osób. Najwięcej kandydatów przystąpiło do konkursu w 2011 r. (1837 osób), najmniej w 2010 r. (1320).

Rejestracja kandydatów rozpoczęła się o godz. 7.45 i została zamknięta o godz. 9.30. Po pouczeniach wygłoszonych przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, kandydaci o godz. 10.24 rozpoczęli rozwiązywanie testu konkursowego, na co mieli 180 minut. Wszystkie arkusze odpowiedzi testowych zostały zakodowane. Ich rozkodowanie nastąpi dopiero po ustaleniu liczby zdobytych punktów i wpisaniu jej na zakodowanym arkuszu odpowiedzi.

Test składa się z pytań z następujących dziedzin prawa:

 • konstytucyjnego (6),
 • o ustroju sądów powszechnych i o prokuraturze (4),
 • administracyjnego (7),
 • pracy (7),
 • międzynarodowego i wspólnotowego (10),
 • karnego procesowego (16),
 • karnego materialnego (26),
 • wykroczeń (3),
 • cywilnego procesowego (18),
 • cywilnego materialnego (38),
 • rodzinnego i opiekuńczego (6)
 • spółek handlowych (7),
 • o swobodzie działalności gospodarczej (2).

          Ze wstępnych badań statystycznych sporządzonych w Krajowej Szkole wynika, że co najmniej stu absolwentów zgłosiło się z następujących uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (210), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (143), Uniwersytetu Warszawskiego (100). Natomiast z Uniwersytetu Wrocławskiego zgłosiło się 98 absolwentów, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – 97 , Uniwersytetu Łódzkiego – 94, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – 86, Uniwersytetu Gdańskiego – 69, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – 65, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 60, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 60, Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego – 50, Uniwersytetu Szczecińskiego – 50. Kandydaci pochodzą ze wszystkich województw. Ponad dwustu kandydatów wskazało jako miejsce swojego zamieszkania województwo mazowieckie (214) i śląskie (209). Najmniej kandydatów, poniżej pięćdziesięciu, pochodzi z województw podlaskiego (44), warmińsko - mazurskiego (40), lubuskiego (29) i opolskiego (23).

        Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do aplikacji ogólnej. 495 kandydatów urodziło się w 1991 r., 354 w 1990 r., 169 w 1989 r. Najmłodszy kandydat urodził się w 1991 r., a najstarszy w 1968 r.

      Drugi etap konkursu, polegający na sporządzeniu pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych, odbędzie się dnia 2 grudnia 2015 r. w Warszawie. Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego.

       150 aplikantów VII rocznika aplikacji ogólnej rozpocznie szkolenie 1 lutego 2016 r. Aplikacja potrwa 12 miesięcy. Jej ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego (bez konieczności odbywania stażu asystenckiego) i asystenta prokuratury. Spośród absolwentów aplikacji ogólnej rekrutować będą się aplikanci aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

    Tegoroczny konkurs był ostatnim naborem na aplikację ogólną. Następny nabór zostanie przeprowadzony bezpośrednio na aplikacje sędziowską i prokuratorską.

 

Data publikacji: 
2015-11-23 11:00
Data wytworzenia: 
2015-11-23 10:45
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2015-11-24 19:19
Autor zmiany: 
Agnieszka
Welenc