Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Drugi etap konkursu na aplikację ogólną – 2 grudnia 2015 r.

Dnia 2 grudnia 2015 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbył się drugi etap konkursu na aplikację ogólną. Konkurs ten przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości.

Uczestnicy konkursu rywalizują o 150 miejsc na aplikacji ogólnej. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało 308 kandydatów, a przystąpiło 305 osób. Rejestracja kandydatów rozpoczęła się o godzinie 8.30 i zakończyła o godzinie 9.30.

Przed rozpoczęciem pracy pisemnej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Łukasz Piebiak powitał kandydatów na aplikantów. Wiceminister Sprawiedliwości pogratulował kandydatom, którzy dostali się do drugiego etapu konkursu i życzył im powodzenia. Podkreślił, że konkurs pozwoli na wyłonienie „najlepszych spośród najlepszych”.

Po pouczeniach wygłoszonych przez Przewodniczącego komisji konkursowej, kandydaci o godzinie 10.00 przystąpili do rozwiązywania kazusów, na co mieli 180 minut. W trakcie pracy pisemnej kandydaci korzystali wyłącznie z aktów prawnych udostępnionych przez komisję konkursową. Wszystkie prace pisemne zostały zakodowane. Ich rozkodowanie nastąpi dopiero po dokonaniu przez członków komisji oceny wszystkich prac pisemnych. Oceny każdej pracy pisemnej dokonają niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich wystawi ocenę w systemie punktowym, przy zastosowaniu skali od 0 do 25 punktów za poszczególne zadanie, i sporządzi pisemne uzasadnienie oceny. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną jest średnią ocen wystawionych przez obu członków komisji konkursowej. W pierwszy etapie można zdobyć maksymalnie 150 pkt, a w drugim 75 pkt. O kolejności decyduje suma punktów z obu etapów.

W drugim etapie konkursu kandydaci sporządzają pracę pisemną, polegającą na rozwiązaniu trzech kazusów: z prawa publicznego, prywatnego oraz karnego. Rozwiązując kazusy muszą wykazać się umiejętnością stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych. W tym roku tematami trzech kazusów były:
1)    legitymacja prokuratora do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego od ostatecznej decyzji administracyjnej,
2)    spór o zachowek,
3)    postępowanie w sprawie o usiłowanie zabójstwa.

Po zakończeniu drugiego etapu konkursu kazusy zostały opublikowane na stronie internetowej Krajowej Szkoły (https://www.kssip.gov.pl/node/2659 ).

Komisja konkursowa przystąpi do sprawdzania prac pisemnych 3 grudnia br., zaś wyniki powinna ogłosić nie później niż 2 stycznia 2016 r. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Zgodnie z przyznanym przez Ministra Sprawiedliwości limitem miejsc, 150 kandydatów, którzy uzyskają najwyższe wyniki, rozpocznie 1 lutego 2016 r. szkolenie na 12-miesięcznej aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Po jej ukończeniu aplikanci, w ramach limitów, które zostaną ogłoszone przez Ministra Sprawiedliwości, będą kontynuować szkolenie na 30-miesięcznej aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej.

Tegoroczny konkurs na aplikację ogólną był siódmym i zarazem ostatnim konkursem na tę aplikację. Kandydaci przyjęci w tym roku na aplikacje ogólną zakończą szkolenie wstępne w 2019 r., składając egzamin sędziowski lub prokuratorski.
 

Data publikacji: 
2015-12-02 16:13
Data wytworzenia: 
2015-12-02 16:10
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2015-12-02 16:15
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma