Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

I etap konkursu na aplikację ogólną – 7 października 2014 r.

Dnia 7 października 2014 r. w hali Warszawskiego Centrum EXPO XXI spółki z o.o. w Warszawie rozpoczął się I etap szóstego już naboru na aplikację ogólną, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości ponownie wyznaczył limit 180 miejsc na tę aplikację.

Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów. Pierwszy z nich - sprawdzający wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa - polega na wskazaniu odpowiedzi na 150 pytań testowych. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Warunkiem przejścia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu co najmniej 120 punktów oraz zakwalifikowanie się do grupy 360 najlepszych kandydatów. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 2 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, liczba kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu nie może przekroczyć dwukrotności limitu przyjęć na aplikację ogólną.

Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości. Jej przewodniczącym jest, po raz trzeci, pan sędzia Michał Niedźwiedź, wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie.

W bieżącym roku 1700 absolwentów wyższych studiów prawniczych zadeklarowało udział w I etapie konkursu, a ostatecznie przystąpiło do niego 1617 osób.

Rejestracja kandydatów rozpoczęła się o godz. 7.45 i została zamknięta o godz. 9.30. Po pouczeniach wygłoszonych przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, o godz. 10.14 kandydaci rozpoczęli rozwiązywanie testu konkursowego, na co mieli 180 minut. Wszystkie arkusze odpowiedzi testowych zostały zakodowane. Ich rozkodowanie nastąpi dopiero po ustaleniu liczby zdobytych punktów i wpisaniu jej na zakodowanym arkuszu odpowiedzi.

Test składa się z pytań z następujących dziedzin prawa:

 • konstytucyjnego (6),
 • o ustroju sądów powszechnych i o prokuraturze (4),
 • administracyjnego (7),
 • pracy (7),
 • międzynarodowego i wspólnotowego (10),
 • karnego procesowego (16),
 • karnego materialnego (26),
 • wykroczeń (3),
 • cywilnego procesowego (18),
 • części ogólnej prawa cywilnego  (12),
 • rzeczowego (8),
 • zobowiązań (10),
 • spadkowego (8),
 • rodzinnego i opiekuńczego (6)
 • spółek handlowych (7),
 • o swobodzie działalności gospodarczej (2).

Ze wstępnych badań statystycznych sporządzonych w Krajowej Szkole wynika, że ponad stu absolwentów zgłosiło się z następujących uniwersytetów: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (236), Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (184), Uniwersytetu Warszawskiego (142), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (115), Uniwersytetu Wrocławskiego (108), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (107), Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (105). Natomiast z Uniwersytetu Łódzkiego zgłosiło się 80 absolwentów, Uniwersytetu Gdańskiego – 73, Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego – 72, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 69, Uniwersytetu Szczecińskiego – 64, Uniwersytetu Rzeszowskiego – 62. Najwięcej kandydatów obroniło prace magisterskie z prawa karnego materialnego (276), postępowania karnego (252), prawa cywilnego materialnego (224), postępowania cywilnego (102). Kandydaci pochodzą ze wszystkich województw. Ponad dwustu kandydatów wskazało jako miejsce swojego zamieszkania województwo mazowieckie (292), małopolskie (249) i śląskie (240). Najmniej kandydatów, poniżej pięćdziesięciu, pochodzi z województw warmińsko - mazurskiego (37), opolskiego (31) i lubuskiego (25). Najwięcej osób zadeklarowało, że zamieszkują w następujących miastach: 174 kandydatów w Warszawie, 126 w Krakowie, 42 we Wrocławiu, 41 w Lublinie, 39 w Białymstoku i 38 w Łodzi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma ograniczeń wiekowych w dostępie do aplikacji ogólnej. Jednak prawie 42 % kandydatów urodziło się w 1990 r. (712), zaś z 1989 r. – 342, a z1988 r. - 217. Najmłodszy kandydat urodził się w 1991 r., a najstarszy w 1963 r.

Drugi etap konkursu, polegający na sporządzeniu pracy pisemnej, sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych, odbędzie się dnia 28 października 2014 r. w Warszawie. Kandydaci otrzymają do rozwiązania trzy kazusy z prawa: prywatnego, publicznego i karnego.

 

180 aplikantów VI rocznika aplikacji ogólnej rozpocznie szkolenie 26 stycznia 2015 r. Aplikacja potrwa 12 miesięcy. Jej ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego (bez konieczności odbywania stażu asystenckiego) i asystenta prokuratury. Spośród absolwentów aplikacji ogólnej rekrutować będą się aplikanci aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

 

Data publikacji: 
2014-10-07 13:19
Data wytworzenia: 
2014-10-07 13:15
Autor treści: 
Piotr
Tomasikiewicz
Ostatnia zmiana: 
2014-10-07 13:44
Autor zmiany: 
Łukasz
Potyrało