Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

C37/B/21 - Kontakty z dzieckiem – aspekt prawny i praktyczny- 10 maja 2021

Data szkolenia: 10 maja 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych
i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury  zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

F3/C/21, Zadania kierownika sekretariatu, w tym dotyczące SLPS oraz zarządzanie zespołem, on-line, 20 maja 2021 r.

Szkolenie: F3/C/21
Temat: Zadania kierownika sekretariatu, w tym dotyczące SLPS oraz zarządzanie zespołem
Data: 20 maja 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych, ich zastępcy
Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych

Przysposobienie – zagadnienia materialne i procesowe - 26-27 kwietnia 2021 r., on-line, C35/B/21

Data szkolenia: 26-27 kwietnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Uzasadnianie orzeczeń sądowych - 15 kwietnia 2021 r., on-line, K34/A/21

Data szkolenia: 15 kwietnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych, 19.05.2021 r,, szkolenie on line C38/A/21

Szkolenie C38/A/21
Temat:Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych
Data: 19.05.2021 r.
Miejsce: szkolenie on line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Istotne zmiany Kodeksu karnego i Kodesku postępowania karnego, 19-21.05.2021 r., OS Dębe, K15/A/21

Szkolenie K15/A/21
Temat: Istotne zmiany Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego
Data: 20-21.05.2021 r.
Miejsce: on line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekających w sprawach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wybrane zagadnienia z metodyki pracy kuratora zawodowego dla dorosłych, 10-12 maja, Dębe, U1/B/21

Temat:Wybrane zagadnienia z metodyki pracy kuratora zawodowego dla dorosłych
Data: 10-12.05.2021 r.
Miejsce: Dębe
Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7073

Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych C4/A/21, on-line, 27-28.04.2021 r.

Temat:Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych
Data: 27-28.04.2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: nowo mianowani referendarze sądowi z obszaru apelacji: BIAŁOSTOCKIEJ, GDAŃSKIEJ, KRAKOWSKIEJ, LUBELSKIEJ, POZNAŃSKIEJ i WARSZAWSKIEJ.
Rekrutacja pisemna - zgłoszenie na szkolenie za pośrednictwem Prezesa właściwego sądu apelacyjnego.

Instytucja potrącenia a powództwo wzajemne - 7 maja 2021 r., on-line, C17/D/21

Data szkolenia: 7 maja 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Instytucja potrącenia a powództwo wzajemne - 26 kwietnia 2021 r., on-line, C17/C/21

Data szkolenia: 26 kwietnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Instytucja potrącenia a powództwo wzajemne - 16 kwietnia 2021 r., on-line, C17/B/21

Data szkolenia: 16 kwietnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Instytucja potrącenia a powództwo wzajemne - 12 kwietnia 2021 r., on-line, C17/A/21

Data szkolenia: 12 kwietnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury- U19/A/21 - szkolenie on-line, 15-16 kwietnia 2021 r.

 

Sygnatura szkolenia:

U19/A/21

Miejsce szkolenia:

Szkolenie on-line

Data rozpoczęcia szkolenia:

15-04-2021

Data zakończenia szkolenia:

16-04-2021

Grupa docelowa:

urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Forma szkolenia:

Seminarium
Warsztaty

Tematyka szczegółowa

Organizacja pracy, efektywne zarządzanie czasem pracy.

- organizacja pracy własnej a reguły zarządzania sobą w czasie;

Zadania kierownika sekretariatu i zarządzanie zespołem - SLPS, on-line, sygn. F3/B/21

Szkolenie: F3/B/21
Temat: Zadania kierownika sekretariatu i zarządzanie zespołem - SLPS
Data: 28 kwietnia 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych, ich zastępcy
Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych

Praktyka sądowa na tle skargi na przewlekłość postępowania, 23.04.2021 r., on-line, C8/A/21

Szkolenie C8/A/21
Temat: Praktyka sądowa na tle skargi na przewlekłość postępowania
Data: 23.04.2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach odwoławczych: cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, rodzinnych ze wszystkich apelacji
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. U10/D/21, on-line 15.11.21

Temat:Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Data: 15.11.2021
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych i nieletnich sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6996

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. U10/C/21, on-line 16.09.21

Temat:Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Data: 16.09.2021
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych i nieletnich sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6995

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. U10/B/21, on-line 16.06.21

Temat:Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Data: 16.06.2021
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych i nieletnich sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6994

Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. U10/A/21, on-line 20.04.21

Temat:Funkcjonowanie sekretariatów sądowych w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Data: 20.04.2021
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałow cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych i nieletnich sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6993

Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw, 12-13 kwietnia 2021 r., szkolenie on-line, sygn. C7/21

Data szkolenia: 12-13 kwietnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, urzędnicy sądów powszechnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów, urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Rekrutacja na pośrednictwem platformy szkoleniowej e-kssip.

Strony

Subscribe to Szkolenia