Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line i stacjonarne, czerwiec 2023 r.

 

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne) zaplanowane na czerwiec 2023 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Adresaci  Nr szkolenia  Termin od Termin do Miejsce Forma szkolenia  Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów   K47/23 02.06.2023 02.06.2023   on-line Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – charakterystyka postępowań, wymogi i tryb przeprowadzania czynności procesowych udziałem małoletniego i dorosłego pokrzywdzonego/świadka
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/2B/23 05.06.2023 07.06.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Orzekanie w sprawach o dział spadku
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. G9/23 05.06.2023 05.06.2023   on-line Postępowanie restrukturyzacyjne – wybrane zagadnienia
asystenci prokuratorów K25/23 05.06.2023 07.06.2023 Dębe stacjonarne Metodyka pracy asystenta prokuratora
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury,  asystenci prokuratorów K53/23 05.06.2023 05.06.2023   on-line Zagadnienia związane z wydawaniem wyroku łącznego
sędziowie i asesorzy sądowi O5/23 06.06.2023 06.06.2023   on-line Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C36/23 07.06.2023 07.06.2023   seminarium praktyczne Wykorzystanie dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C27/23 09.06.2023 09.06.2023   on-line Postępowanie spadkowe z elementem transgranicznym
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K2/2A/23 12.06.2023 14.06.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Przestępstwa podatkowe – VAT i akcyza
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K12/23/A 12.06.2023 14.06.2023 Dębe stacjonarne Nauki sądowe – wykorzystanie badań toksykologicznych w postępowaniu karnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E1/2A/23 14.06.2023 16.06.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Egzekucja z nieruchomości
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego P1/2B/23 14.06.2023 16.06.2023 Dębe stacjonarne Pozorność umów o pracę i umów cywilnoprawnych-problemy praktyczne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C41/23 16.06.2023 16.06.2023   seminarium praktyczne Zasiedzenie służebności przesyłu
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/3A/23 19.06.2023 19.06.2023   seminarium praktyczne Odpowiedzialność podmiotów medycznych i personelu medycznego za tzw. błąd medyczny
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/3B/23 19.06.2023 19.06.2023   seminarium praktyczne Odpowiedzialność podmiotów medycznych i personelu medycznego za tzw. błąd medyczny
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C7/23 19.06.2023 21.06.2023 Łódź stacjonarne Doręczenia elektroniczne i doręczenia komornicze
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R1/2B/23 19.06.2023 21.06.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych
sędziowie, asesorzy sadowi orzekajacy w wydziałąch karnych, asystenci sędziów orzekajacych w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K7/23 19.06.2023 21.06.2023 Dębe stacjonarne Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji-zagadnienia materialne i procesowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/2B/23 21.06.2023 23.06.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Prawo lokalowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokalu
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/2B/23 21.06.2023 23.06.2023 Dębe stacjonarne Ustalenie nieistnienia, nieważności, bezskuteczności uchwał spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach R8/23 22.06.2023 22.06.2023   on-line Zastosowanie prawa karnego materialnego w praktyce orzeczniczej sądów dla nieletnich
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G17/23 23.06.2023 23.06.2023   on-line Podział spółek prawa handlowego – zagadnienia wybrane
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/2B/23 26.06.2023 28.06.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu powiązanego z kursem CHF (franka szwajcarskiego)
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury K10/23 26.06.2023 28.06.2023 Dębe stacjonarne Dziecko jako świadek lub pokrzywdzony w postępowaniu karnym-aspekty prawne i psychologiczne
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci zatrudnieni w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asystenci zatrudnieni w powszechnych jednostkach prokuratury R21/23 26.06.2023 28.06.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Metody wykładni prawa rodzinnego ukraińskiego w praktyce sądów polskich
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G20/23 28.06.2023 28.06.2023   on-line Sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K4/2B/23 28.06.2023 30.06.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Środki zabezpieczające – podstawy i warunki orzekania. Postępowanie wykonawcze w zakresie stosowania środków zabezpieczających
zawodowi kuratorzy sądowi KR2/23 28.06.2023 30.06.2023 Dębe stacjonarne Rola kuratora rodzinnego w rozwiązywaniu problemów dzieci
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R10/23 30.06.2023 30.06.2023   seminarium praktyczne Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w imieniu i na rzecz małoletniego

 

Data publikacji: 
2023-05-16 09:57
Data wytworzenia: 
2023-04-25 12:03
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2023-05-16 09:57
Autor zmiany: 
Edyta
Birut