Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia 2009-2024

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 9, 10, 11 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/D/21, U22/E/21, U22/F/21

Data szkolenia: 9, 10, 11 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: krakowskiej (9 marca), lubelskiej (10 marca), łódzkiej (11 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Karnoprawne aspekty ochrony środowiska,19-21.04.2021r., szkolenie on line,K13/21

Szkolenie K13/21
Temat: Karnoprawne aspekty ochrony środowiska
Data:19-21.04.2021 r.
Miejsce: szkolenie on line
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login Termin rekrutacji od 4 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 2, 3, 4 marca 2021 r. – szkolenie online – C43/A/21, C43/B/21, C43/C/21

Data szkolenia: 2, 3, 4 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: białostockiej (2 marca), gdańskiej (3 marca), katowickiej (4 marca).
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

JITSI i jego wykorzystanie do wideokonferencji w Systemie Nagrywania Rozpraw „ReCourt” – 2, 3, 4 marca 2021 r. – szkolenie online – U22/A/21, U22/B/21, U22/C/21

Data szkolenia: 2, 3, 4 marca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych - pion cywilny
Szkolenie dla apelacji: białostockiej (2 marca), gdańskiej (3 marca), katowickiej (4 marca),
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Obowiązek leczenia odwykowego i prawo medyczne w praktyce sądów rodzinnych - 15-16 marca 2021 r., on-line, C36/21

Temat: Obowiązek leczenia odwykowego i prawo medyczne w praktyce sądów rodzinnych
Data: 15-16 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Przysposobienie – zagadnienia materialne i procesowe - 8-9 marca 2021 r., on-line, C35/A/21

Temat: Przysposobienie – zagadnienia materialne i procesowe
Data: 8-9 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych i nieletnich dla urzędników sądowych - 1-2 marca 2021 r., on-line, U9/A/21

Temat: Współpraca międzynarodowa w sprawach rodzinnych i nieletnich dla urzędników sądowych
Data: 1-2 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 3.09.2021, on-line, C41/A/21

Temat: Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Data: 3.09.2021r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6858

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 11.05.2021, on-line, C41/C/21

Temat: Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Data: 11.05.2021r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6857

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 8.04.2021, on-line, C41/B/21

Temat: Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Data: 8.04.2021r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6856

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, 10.03.2021, on-line, C41/A/21

Temat: Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
Data: 10.03.2021r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6846

Praktyka sądowa na tle skargi na przewlekłość postępowania, 14.04.2021 r., on-line, C8/B/21

Szkolenie C8/B/21
Temat: Praktyka sądowa na tle skargi na przewlekłość postępowania
Data: 14.04.2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach karnych odwoławczych, prokuratorzy ze wszystkich apelacji
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

K4/A/21 - Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla prokuratorów specjalizujących się w obrocie prawnym z zagranicą -22-23 lutego 2021 r.

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla prokuratorów specjalizujących się w obrocie prawnym z zagranicą 22-23 lutego 2021 r. – szkolenie on-line – K4/A/21,

Data szkoleń:         22-23 lutego 2021r.
Miejsce szkolenia:  on-line

Grupa docelowa: prokuratorzy prokuratur okręgowych specjalizujący się w obrocie prawnym z zagranicą

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełniane na szkodę małoletnich, 25-26.03.2021r., on-line, K7/A/21

Szkolenie K7/A/21
Temat: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełniane na szkodę małoletnich.
Data:25-26.03.2021 r.
Miejsce: on-line.
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login Termin rekrutacji od 23 lutego 2021r. do 15 marca 2021r.

Zadania kierownika sekretariatu i zarządzanie zespołem - SLPS, on-line, sygn. F3/A/21

Szkolenie: F3/A/21
Temat: Zadania kierownika sekretariatu i zarządzanie zespołem - SLPS
Data: 24 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych, ich zastępcy
Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla urzędników sądowych – 8-9 marca 2021 r. – szkolenie online – U7/A/21

Data szkolenia: 8-9 marca 2021 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Oględziny miejsca ujawnienia zwłok, 26-27.11.2020 r., on-line, K7/B/20

Szkolenie K7/B/20
Temat: Oględziny miejsca ujawnienia zwłok
Data: 26-27.11.2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

„Prawna ochrona zabytków” – 7 -9 grudnia 2020 r. – szkolenie wyjazdowe OS. Dębe – K19/20,

„Prawna ochrona zabytków” – 7 -9  grudnia 2020 r. –  OS. Dębe – K19/20,

Data szkoleń: 7-9 grudnia 2020 r.
Miejsce szkolenia:  Ośrodek szkoleniowy w Dębem (w związku z pandemią możliwa forma on-line)

Grupa docelowa: sędzowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy prokuratur okręgowych pełniący funkcje koordynatorów ds. przestępczości przeciwko zabytkom

szkolenie U5/20, Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 2-3.11.2020 r. on-line

Szkolenie U5/20
Temat: Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Termin: 2-3 listopada 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia 2009-2024