Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

"Prawo medyczne" w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych, 16-18 listopada 2020r. KSSiP Lublin, C31/B/20

Szkolenie C31/B/20
Temat: "Prawo medyczne" w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych.
Data: 16-18 listopada 2020 r.
Miejsce: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratory zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Oględziny miejsca ujawnienia zwłok, 7-9.09.2020 r. OS Dębe, K7/A/20

Szkolenie K7/A/20
Temat: Oględziny miejsca ujawnienia zwłok
Data: 7-9 września 2020 r.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Poprawa bezpieczeństwa w pracy kuratora sądowego, 31.08-02.09.2020 r., KSSiP Lublin- U2/D/20

Szkolenie U2/D/20
Temat: Poprawa bezpieczeństwa w pracy kuratora sądowego
Data szkolenia: 31-08-2020 do 02-09-2020
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych, kuratorzy rodzinni
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia – 27 listopada, 8 grudnia 2020 r. – szkolenie online – K11/G/20, K11/J/20

Data szkoleń: 27 listopada, 8 grudnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów oraz kuratorzy zawodowi dla dorosłych
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Przestępstwa wyłudzenia podatku VAT w ramach karuzeli podatkowej – 5, 27 listopada, 11 grudnia 2020 r., szkolenia online-K6/A/20, K6/E/20, K6/I/20

Data szkolenia: 5, 27 listopada, 11 grudnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenia online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie dowodowe w procesie karnym a uchylenie tajemnicy, 20 października, 3, 18 listopada szkolenia online –K8/A-B/20, K8/C-D/20, K8/E-F/20

Data szkoleń: 20 października, 3, 18 listopada 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenia online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Prawo przewozowe - wybrane zagdanienia - 5-7 października 2020r., KSSiP Lublin - C11/20

Data szkolenia: 5-7 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego.
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 9, 23 listopada 2020 r. szkolenie online–K20/B/20, K20/G/20

Data szkolenia: 9, 23 listopada 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Obrót prawny z zagranicą dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 14-16 października 2020r., KSSiP Lublin, sygn. U9/B/20

Szkolenie: U9/B/20
Temat: Obrót prawny z zagranicą dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Data szkolenia: 14-16 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wykonujący czynności związane z obrotem prawnym z zagranicą
Szkolenie dla regionu: wszystkie
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw, szkolenie on-line, sygn. C7/A/20 oraz C7/B/20

Data szkoleń: C7/A/20 - 16-17 listopada 2020 r.
C7/B/20 - 3-4 grudnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenia on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, urzędnicy sądów powszechnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów, urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: wszystkie
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie dowodowe w procesie karnym a uchylenie tajemnicy, 14, 22, 29 września 2020 r. szkolenia online –K8/G,H/20, K8/I,J/20, K8/K/20

Data szkoleń: 14, 22, 29 września 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenia online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenia C33/A/20, C33/B/20,C33/C/20, C33/D/20, Dobre praktyki w aspekcie regulacji kontaktów z małoletnim. Współpraca sędziego i kuratora, 13,14,27,28 października 2020r.- do wyboru - szkolenia on line

Szkolenia C33/A/20, C33/B/20, C33/C/20, C33/D/20
Temat: Dobre praktyki w aspekcie regulacji kontaktów z małoletnim. Współpraca sędziego i kuratora.
Data: C33/A/20 - 13 października 2020r., C33/B/20 - 14 października 2020r., C33/C/20 - 27 października 2020r., C33/D/20 - 28 października 2020r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz kuratorzy rodzinni, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego - WSZYSTKIE APELACJE I REGIONY. Termin i edycja szkolenia do wyboru.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia – 16 września 2020 r. – szkolenie online – K11/B/20

Data szkolenia: 16 września 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów oraz kuratorzy zawodowi dla dorosłych
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 5 października 2020 r. szkolenie online–K20/A/20

Data szkolenia: 5 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Różnorodność kulturowa uczestników postępowań karnych – wyzwanie dla prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego - 12-14 października 2020 r., KSSiP Lublin-K29/B/20

Data szkolenia: 12-14 października 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sadowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenia C17/G/20,C17/B/20, C17/J/20, C17/F/20, Kara umowna, 23,24 września, 7,8 października 2020 - do wyboru - szkolenia on line

Szkolenia C17/G/20,C17/B/20, C17/J/20, C17/F/20
Temat: Kara umowna
Data: C17/G/20 - 23 września 2020r., C17/B/20 - 24 września 2020r., C17/J/20 - 7 października 2020r., C17/F/20 - 8 października 2020r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego - WSZYSTKIE APELACJE I REGIONY. Termin i edycja szkolenia do wyboru.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/A/20, System Dozoru Elektronicznego, 7 lipca 2020 r. , on-line

Szkolenie K34/A/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 7 lipca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji białostockiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/E/20, System Dozoru Elektronicznego, 6 lipca 2020 r. , on-line

Szkolenie K34/E/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 6 lipca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji lubelskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/C/20, System Dozoru Elektronicznego, 03.07.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/C/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 3 lipca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji katowickiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia