Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line i stacjonarne, sierpień/wrzesień 2023 r.

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne) zaplanowane na sierpień/wrzesień 2023 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Adresaci Nr szkolenia  Termin od Termin do Miejsce Forma szkolenia
Stacjonarne
/on-line
Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K2/1/23 2023-08-29 2023-08-29 on-line on-line Przestępstwa podatkowe – VAT i akcyza
prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K13/23 2023-08-30 2023-09-01 Dębe stacjonarne Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K2/2B/23 2023-09-04 2023-09-06 KSSiP Lublin stacjonarne Przestępstwa podatkowe – VAT i akcyza
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zajmujący się obrotem prawnym z zagranicą U3/23 2023-09-04 2023-09-06 Dębe stacjonarne Obrót prawny z zagranicą dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz wydziałach ksiąg wieczystych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych C33/23 2023-09-05 2023-09-05 on-line seminarium praktyczne Hipoteka w postępowaniu wieczystoksięgowym 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E1/2B/23 2023-09-06 2023-09-08 KSSiP Lublin stacjonarne Egzekucja z nieruchomości
prokuratorzy i asesorzy prokuratury K6/23 2023-09-06 2023-09-08 Dębe stacjonarne Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym-wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C12/23 2023-09-08 2023-09-08 on-line on-line Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C8/23 2023-09-11 2023-09-13 KSSiP Lublin stacjonarne Rozliczenia majątkowe partnerów po ustaniu związku faktycznego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C22/23 2023-09-11 2023-09-11 on-line on-line Ochrona dóbr osobistych w Internecie w praktyce sądowej
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych i wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K33/23 2023-09-11 2023-09-13 Dębe stacjonarne Dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości i finansów w procesie karnym 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C11/23 2023-09-12 2023-09-12 on-line on-line Zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia po zmianach Kodeksu cywilnego
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K3/3A/23 2023-09-12 2023-09-12 on-line seminarium praktyczne Postępowanie z wykorzystaniem materiałów niejawnych
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/23 2023-09-13 2023-09-13 on-line on-line Gwarancje procesowe stron w postępowaniu cywilnym
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury K9/23 2023-09-13 2023-09-15 KSSiP Lublin stacjonarne Przestępstwa na szkodę małoletnich popełniane za pośrednictwem internetu
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych i wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K32/23 2023-09-13 2023-09-15 Dębe stacjonarne Odpowiedzialność karna lekarza i osób wykonujących zawody medyczne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E4/23 2023-09-14 2023-09-14 on-line on-line Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz z zasiłku
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G23/23 2023-09-15 2023-09-15 on-line seminarium praktyczne Ograniczenia dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C30/23 2023-09-18 2023-09-18 on-line on-line Zażalenie poziome – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G5/23 2023-09-18 2023-09-20 KSSiP Lublin stacjonarne Wykładnia postanowień umów handlowych nienazwanych i mieszanych w sprawach gospodarczych
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K1/2B/23 2023-09-18 2023-09-20 KSSiP Kraków stacjonarne Wybrane zagadnienia z Prawa karnego gospodarczego
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów   K52/23 2023-09-18 2023-09-18 on-line on-line Kodeks karny skarbowy - wybrane zagadnienia
prezesi sądów, wiceprezesi sądów, dyrektorzy sądów lub osoby przez nich wskazane, rzecznicy prasowi, kadra kierownicza prokuratur Z8/23 2023-09-18 2023-09-20 Dębe stacjonarne Etykieta z elementami dyplomacji praktycznej w kontaktach międzynarodowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz wydziałach ksiąg wieczystych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych C32/23 2023-09-19 2023-09-19 on-line seminarium praktyczne Wykorzystanie dokumentu zagranicznego w postępowaniu wieczystoksięgowym
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K3/3B/23 2023-09-19 2023-09-19 on-line seminarium praktyczne Postepowanie z wykorzystaniem materiałów niejawnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E3/23 2023-09-20 2023-09-20 on-line on-line Środki obrony małżonka dłużnika przed egzekucją
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury  K17/23 2023-09-20 2023-09-22 Zielona Góra stacjonarne Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów   K49/23 2023-09-20 2023-09-20 on-line on-line Wykonywanie orzeczeń w sprawach karnych – wybrane zagadnienia
urzędnicy sądowi wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych U13/23 2023-09-20 2023-09-20 on-line on-line Zakres czynności kancelaryjno biurowych dla urzędników sądów powszechnych i zasady funkcjonowania sekretariatów wydziałów cywilnych 
urzędnicy wydziałów budżetowo-administracyjnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz dyrektorzy i urzędnicy wydziałów finansowych i gospodarczych sądów powszechnych Z2/23 2023-09-20 2023-09-22 Katowice stacjonarne Nadzór nad postępowaniem w sprawach zamówień publicznych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/3A/23 2023-09-22 2023-09-22 on-line seminarium praktyczne Prawo lokalowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokalu
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/3B/23 2023-09-22 2023-09-22 on-line seminarium praktyczne Prawo lokalowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokalu
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego P3/23 2023-09-22 2023-09-22 on-line seminarium praktyczne Składki ZUS członka zarządu (wspólnika) spółki kapitałowej a jego zatrudnienie
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G6/23 2023-09-25 2023-09-27 KSSiP Lublin stacjonarne Zasady reprezentacji w spółkach prawa handlowego-problemy praktyczne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. G29/23 2023-09-25 2023-09-25 on-line seminarium praktyczne Transakcje między profesjonalistami z użyciem walut wirtualnych
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K15/23 2023-09-25 2023-09-27 Dębe stacjonarne Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C37/23 2023-09-26 2023-09-26 on-line seminarium praktyczne Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i przyznania wynagrodzenia biegłym sądowym
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R6/23 2023-09-27 2023-09-27 on-line on-line Postępowanie dowodowe w sprawach rodzinnych
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R20/1A/23 2023-09-27 2023-09-27 on-line seminarium praktyczne Aktualne problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych na gruncie najnowszych zmian kodeksu postępowania cywilnego
prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K18/23 2023-09-27 2023-09-29 Dębe stacjonarne Metodyka prowadzenia postępowań z zakresu cyberprzestępczości – szkolenie dla prokuratorów
analitycy kryminalni prokuratury  U2/23 2023-09-27 2023-09-29 KSSiP Lublin stacjonarne Metodyka pracy analityka kryminalnego
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R13/23 2023-09-29 2023-09-29 on-line seminarium praktyczne Opieka naprzemienna 
asesorzy sądowi orzekający w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz sędziowie rozpoczynający orzekanie w wydziałach upadłościowych i restrukturyzacyjnych G31/23 2023-09-13,
2023-09-29
2023-10-11
2023-10-27
2023-11-08
2023-11-17
2023-12-01
2023-12-13
2023-09-13,
2023-09-29
2023-10-11
2023-10-27
2023-11-08
2023-11-17
2023-12-01
2023-12-13
on-line on-line
 periodyczne
Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne-warsztaty periodyczne
asesorzy sądowi orzekający w sprawach cywilnych oraz sędziowie rozpoczynający orzekanie w wydziałach cywilnych C48/23 2023-09-20,
2023-09-27
2023-10-11
2023-10-18
2023-11-08
2023-11-15
2023-12-06
2023-12-18
2023-09-20,
2023-09-27
2023-10-11
2023-10-18
2023-11-08
2023-11-15
2023-12-06
2023-12-18
on-line on-line
periodyczne
Prawo rzeczowe- warsztaty periodyczne
                                                                                                                                                   
Data publikacji: 
2023-08-09 11:58
Data wytworzenia: 
2023-08-04 09:14
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2023-08-09 11:58
Autor zmiany: 
Edyta
Birut