Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia - czerwiec 2022 r.

Szkolenia ustawiczne zaplanowane na czerwiec 2022 r.
Szkolenia on-line i stacjonarne 
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Adresaci szkolenia  Nr szkolenia  Termin od Termin do: Miejsce Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C10/22 01.06.2022 03.06.2022 Dębe Odpowiedzialność ex contractu i ex delicto w stanie epidemii – regulacje ustawowe
urzędnicy sądowi  U10/C/22 01.06.2022 01.06.2022 on-line Zadania operatorów SLPS w sądach powszechnych
urzędnicy sądowi, urzędnicy prokuratury U14/22 01.06.2022 03.06.2022 Lublin Zamówienia publiczne w sądach i prokuraturze
sędziowie,asesorzy sądowi,referendarze sądowi,prokuratorzy, asesorzy prokuratury C63/3/22 01.06.2022 01.06.2022 on-line Postępowanie w sprawach gospodarczych – szkolenie specjalistyczne
Temat: Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h
sędziowie,asesorzy sądowi,referendarze sądowi,prokuratorzy, asesorzy prokuratury C63/4/22 02.06.2022 02.06.2022 on-line Postępowanie w sprawach gospodarczych – szkolenie specjalistyczne
Temat: Kurator osoby prawnej a kurator do reprezentacji strony w postępowaniu w sprawach gospodarczych
sędziowie,asesorzy sądowi,referendarze sądowi,prokuratorzy, asesorzy prokuratury C63/5/22 03.06.2022 03.06.2022 on-line Postępowanie w sprawach gospodarczych – szkolenie specjalistyczne
Temat: Ograniczenia dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych.
sędziowie, asystenci sędziów, prokuratorzy,
asesorzy prokuratury 
C28/22 06.06.2022 08.06.2022 Lublin Ochrona dóbr osobistych w Internecie w praktyce sądowej
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C48/22 06.06.2022 08.06.2022 Dębe Umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło – problemy praktyczne
sędziowie, asystenci sędziego C65/22 06.06.2022 06.06.2022 on-line Postępowanie dowodowe w sprawach nieletnich - wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C34/22 08.06.2022 10.06.2022 Lublin Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na przebieg postępowania cywilnego
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów K18/22 13.06.2022 05.06.2022 Lublin Postępowanie odwoławcze w procesie karnym
Prezesi sądów, Dyrektorzy sądów, Prokuratorzy F1/22 13.06.2022 15.06.2022 Dębe Udzielanie informacji publicznej
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi,
asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury 
C39/22 20.06.2022 22.06.2022 Lublin Metodyka pracy sędziego w postępowaniu cywilnym
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C46/22 20.06.2022 22.06.2022 Dębe Klauzule w umowach handlowych
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K5/A/22 20.06.2022 21.06.2022 on-line Pojęcie tożsamości czynu i granic zaskarżenia – zagadnienia praktyczne
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratora K44/1/22 20.06.2022 20.06.2022 on-line Wybrane zagadnienia z Kodeksu wykroczeń – szkolenie specjalistyczne
Temat: Zbieg wykroczenia z przestępstwem. 
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratora K44/2/22 21.06.2022 21.06.2022 on-line Wybrane zagadnienia z Kodeksu wykroczeń – szkolenie specjalistyczne
Temat: Zbieg wykroczenia z innym czynem lub czynami stanowiącymi wspólne przestępstwo
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C17/B/22 22.06.2022 24.06.2022 Dębe Środki zaskarżenia po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K17/22 22.06.2022 24.06.2022 Lublin Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratora K44/3/22 22.06.2022 22.06.2022 on-line Wybrane zagadnienia z Kodeksu wykroczeń – szkolenie specjalistyczne
Temat: Odpowiedzialności za wykroczenia p-ko bezpieczeństwu w komunikacji.
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratora K44/4/22 23.06.2022 23.06.2022 on-line Wybrane zagadnienia z Kodeksu wykroczeń – szkolenie specjalistyczne
Temat: Odpowiedzialności za wykroczenia związane z ochroną zwierząt
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratora K44/5/22 24.06.2022 24.06.2022 on-line Wybrane zagadnienia z Kodeksu wykroczeń – szkolenie specjalistyczne
Temat: Zmian w zakresie przepisów dotyczących kredytów konsumenckich 
referendarze sądowi C41/22 27.06.2022 29.06.2022 Dębe Elektroniczne postępowanie rejestrowe - wybrane zagadnienia
sędziowie, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C51/22 29.06.2022 01.07.2022 Dębe Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych

 

Data publikacji: 
2022-04-29 00:08
Data wytworzenia: 
2022-04-28 22:33
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2022-04-29 00:08
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz