Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia 2009-2024

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa gospodarczego w sądach rejonowych i okręgowych z obszaru apelacji lubelskiej

Data szkolenia: 9 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: Sędziowie gospodarczy

Tematyka szkolenia

Nowy model postępowania w sprawach gospodarczych i cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 233, poz. 1381).

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i nieletnich w sądach I i II instancji

Data szkolenia: 4 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Białystok
Grupa docelowa: Sędziowie cywilni, Sędziowie gospodarczy, Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Filozofia interpretacji prawa europejskiego i unijny etos sądzenia. Reguły, dyrektywy, argumenty i oczekiwania.

Szkolenia dla urzędników sądów zatrudnionych w biurach obsługi interesanta z obszaru apelacji gdańskiej oraz poznańskiej

Data szkolenia: 3 grudnia 2013 - 6 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy „Jurysta”
Grupa docelowa: Urzędnicy sądowi

Tematyka szkolenia

1. Rola stereotypów i przekonań oraz ich wpływ na jakość i profesjonalizm obsługi klienta
• Specyfika odbioru urzędnika przez klientów
• Specyfika odbioru interesantów przez obsługującego
• Wpływ wzajemnego oddziaływania przekonań na jakość obsługi
2. Struktura profesjonalnej rozmowy z klientem
3. Autoprezentacja, czyli budowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy w kontakcie z interesantem (elementy mowy niewerbalnej – zachowania niewłaściwe a preferowane i wzorcowe)
4. Skuteczna komunikacja, jako profilaktyka zapobiegania trudnym sytuacjom w obsłudze interesanta
5. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
6. Specyficzne problemy obsługi klienta:
• Interesant z podstawą roszczeniową – asertywność w rozmowie z interesantem
• Granica między udzielaną informacją, a poradą prawną
7. Umiejętność i czytelność przekazywania decyzji sądu niekorzystnych dla stron postępowania
• Odczytywanie ukrytych komunikatów interesanta
• Świadomość siebie i własnych zachowań w kontakcie z klientem
8. Obsługa klienta niewidomego lub słabo widzącego oraz niesłyszącego lub słabo słyszącego.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego w sądach rejonowych z obszaru apelacji łódzkiej

Data szkolenia: 3 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Łódź
Grupa docelowa: Sędziowie rodzinni

Tematyka szkolenia

Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe – aktualne problemy orzecznicze.

Tematy szczegółowe:
• Aktualne problemy orzecznicze w prawie materialnym i procesowym.
• Najczęstsze błędy orzecznicze w praktyce.

Szkolenia dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach I i II instancji z obszaru apelacji poznańskiej

Data szkolenia: 2 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Poznań
Grupa docelowa: Sędziowie pracy i ubezpieczeń społecznych

Tematyka szkolenia

Wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe.

Tematy szczegółowe:
• Aktualne problemy orzecznicze w prawie materialnym i procesowym.
• Najczęstsze błędy orzecznicze w praktyce.

Konsekwencje członkostwa w unii europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów (szkolenia systemowe)

Data szkolenia: 2 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Szczecin
Grupa docelowa: Sędziowie pracy i ubezpieczeń społecznych

Tematyka szkolenia

konsekwencje członkostwa w unii europejskiej dla praktyki orzeczniczej sędziów (szkolenia systemowe)

Szkolenia dla urzędników sądów zatrudnionych w biurach obsługi interesanta z obszaru apelacji lubelskiej oraz wrocławskiej

Data szkolenia: 2 grudnia 2013 - 5 grudnia 2013
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy „Jurysta”
Grupa docelowa: Urzędnicy sądowi

Tematyka szkolenia

1. Rola stereotypów i przekonań oraz ich wpływ na jakość i profesjonalizm obsługi klienta
• Specyfika odbioru urzędnika przez klientów
• Specyfika odbioru interesantów przez obsługującego
• Wpływ wzajemnego oddziaływania przekonań na jakość obsługi
2. Struktura profesjonalnej rozmowy z klientem
3. Autoprezentacja, czyli budowanie pozytywnego wizerunku siebie i firmy w kontakcie z interesantem (elementy mowy niewerbalnej – zachowania niewłaściwe a preferowane i wzorcowe)
4. Skuteczna komunikacja, jako profilaktyka zapobiegania trudnym sytuacjom w obsłudze interesanta
5. Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
6. Specyficzne problemy obsługi klienta:
• Interesant z podstawą roszczeniową – asertywność w rozmowie z interesantem
• Granica między udzielaną informacją, a poradą prawną
7. Umiejętność i czytelność przekazywania decyzji sądu niekorzystnych dla stron postępowania
• Odczytywanie ukrytych komunikatów interesanta
• Świadomość siebie i własnych zachowań w kontakcie z klientem
8. Obsługa klienta niewidomego lub słabo widzącego oraz niesłyszącego lub słabo słyszącego.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w sądach wszystkich szczebli

Data szkolenia: 14 października 2013 - 17 października 2013
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy „Jurysta” Jastrzębia Góra
Grupa docelowa: Sędziowie ubezpieczeń społecznych

Tematyka szkolenia

Ubezpieczenia społeczne – wybrane zagadnienia.

Szkolenie dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach rejonowych i okręgowych

Data szkolenia: 14 października 2013 - 17 października 2013
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy „Jurysta” Jastrzębia Góra
Grupa docelowa: Sędziowie pracy i ubezpieczeń społecznych

Tematyka szkolenia

Wypadek przy pracy – wybrane zagadnienia materialne i procesowe.

Strony

Subscribe to Szkolenia 2009-2024