Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 06 marca 2020 r, apelacja/region poznański, sygn. C22/G/20

Data szkolenia: 06 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO Poznań
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Metodyka pracy asystenta sędziego, 10-12 lutego 2020 r., OS Dębe, sygn. C2/A/20

Szkolenie: C2/A/20
Temat: Metodyka pracy asystenta sędziego,
Data szkolenia: 10-12.02.2020 r.
Miejsce szkolenia: OS Dębe
Grupa docelowa: nowo zatrudnienie asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Obrót prawny z zagranicą dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 27-29 stycznia 2020r., OS Dębe, sygn. U9/A/20

Szkolenie: U9/A/20
Temat: Obrót prawny z zagranicą dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data szkolenia: 27-29.01.2020 r.
Miejsce szkolenia: OS Dębe
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wykonujący czynności związane z obrotem prawnym z zagranicą
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kierowanie Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, 3-5 lutego 2020 r., KSSiP Lublin-F2/20

Data szkolenia: 3-5 luty 2020 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: kuratorzy okręgowi, kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się w formie papierowej za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Etyczne i psychologiczne aspekty pracy prokuratora - 29-31 stycznia 2020 r. - Dębe - K25/20

Data szkolenia: 29-31 stycznia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 05 marca 2020 r, apelacja/region szczeciński, sygn. C22/I/20

Data szkolenia: 05 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność,28 luty 2020 r, apelacja/region wrocławski, sygn. C22/K/20

Data szkolenia: 28 luty 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO Wrocław
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 24 lutego 2020 r., SO w Gliwicach, C22/C/20

Szkolenie C22/C/20
Temat: Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Data szkolenia: 24 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO w Gliwicach
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Apelacja katowicka.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego, 5-7 lutego 2020 r., KSSiP Lublin, sygn. C4/A/20

Szkolenie: C4/A/20
Temat: Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego,
Data szkolenia: 05-07.02.2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Bezpieczeństwo w pracy kuratora., 13-15.11.2019 r. OS Dębe, U1/E/19

Szkolenie U1/E/19
Temat: Bezpieczeństwo w pracy kuratora.
Data szkolenia: 13-11-2019r. - 15-11-2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni. Wszystkie apelacje.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia., 10.12.2019 r. Poznań, K9/G/19

Szkolenie K9/G/19
Temat: Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia.
Data szkolenia: 10-12-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia. 9.12.2019 r. Szczecin, K9/I/19

Szkolenie K9/I/19
Temat: Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia.
Data szkolenia: 09-12-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia. 2.12.2019 r., SO Wrocław, K9/K/19

Szkolenie K9/K/19
Temat: Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia.
Data szkolenia: 02-12-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia. 18.11.2019 r. Olsztyn, K9/A/19

Szkolenie K9/A/19
Temat: Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia.
Data szkolenia: 18-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Olsztynie, Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Karnoprawne aspekty ochrony środowiska- 27-29 listopada 2019 r. Lublin -K20/19

Data szkolenia: 27-11-2019r. - 29-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tch wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Forma zajęć: seminarium i warsztaty

Cyberprzestępczość. 18-20.09.2019 r. Szczytno, K12/B/19

Data szkolenia: 18-09-2019r. - 20-09-2019r.
Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekajacych w tych wydziałach
Forma zajęć: warsztaty

Cyberprzestępczość. 16-18.09.2019 r. Szczytno, K12/A/19

Data szkolenia: 16-09-2019r. - 18-09-2019r.
Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekajacych w tych wydziałach
Forma zajęć: warsztaty

Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym. 25.11.2019 r. SA Szczecin- C10/I/19

Szkolenie C10/I/19
Temat: Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym.
Data szkolenia: 25-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach z apelacji szczecińskiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny. 19.11.2019 r., SO Wrocław- C31/K/19

Szkolenie C31/K/19
Temat: Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny.
Data szkolenia: 19-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji wrocławskiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny. 05.11.2019 r., SO Warszawa- C31/J/19

Szkolenie C31/J/19
Temat: Kontakty z dzieckiem-aspekt prawny i aspekt praktyczny.
Data szkolenia: 05-11-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach z apelacji warszawskiej, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia