Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia 2009-2024

Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnym - 17 marca 2020 r. - SA Białystok - C15/A/20

Data szkolenia: 17 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SA Białystok
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych, sędziowie i referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Dowód z opinii biegłego: specjalista z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków - 28 lutego 2020 r. - SA Białystok - C18/A/20

Data szkolenia: 28 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: SA Białystok
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Dowód z opinii biegłego: specjalista z zakresu ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków - 26 lutego 2020 r. - Lublin - C18/E/20

Data szkolenia: 26 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Problematyka handlu ludźmi – pokrzywdzony jako osobowe źródło dowodowe - 13-15 maja 2020 r. - Dębe - K17/B/20

Data szkolenia: 13-15 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie sądów okręgowych oraz prokuratorzy prokuratur okręgowych - koordynatorzy do spraw handlu ludźmi

Postępowania w sprawach na podstawie Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – wybrane zagadnienia - 11-13 maja 2020 r. - Lublin - C32/B/20

Data szkolenia: 11-13 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach zajmujący się sprawami z Konwencji haskiej z 1980 r., a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Uzasadnianie orzeczeń sądowych - 27-29 kwietnia 2020 r. - Lublin - C26/B/20

Data szkolenia: 27-29 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zarządzanie zespołem w sekretariacie - 15-17 kwietnia 2020 r. - Dębe - F3/A/20

Data szkolenia: 15-17 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Błąd medyczny - 6-8 kwietnia 2020 r. - Lublin - K16/B/20

Data szkolenia: 6-8 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Uzasadnianie orzeczeń sądowych - 4-6 marca 2020 r. - Dębe - C26/A/20

Data szkolenia: 4-6 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Problematyka handlu ludźmi – pokrzywdzony jako osobowe źródło dowodowe - 26-28 lutego 2020 r. - Lublin - K17/A/20

Data szkolenia: 26-28 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Lublin
Grupa docelowa: sędziowie sądów okręgowych oraz prokuratorzy prokuratur okręgowych - koordynatorzy do spraw handlu ludźmi

Błąd medyczny - 24-26 lutego 2020 r. - Dębe - K16/A/20

Data szkolenia: 24-26 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Uzasadnianie orzeczeń sądowych, 27-28 kwietnia 2020 r. Szkolenie on-line, -K33/C/20

Data szkolenia: 27-29 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Szkolenie on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego, 27-28 maja 2020 r., sygn. C4/B/20

Temat: Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego,
Data szkolenia: 27-28.05.2020 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 08 maja 2020 r, apelacja/region rzeszowska, sygn. C22/H/20

Data szkolenia: 08 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, apelacja/region lubelska, sygn. C22/E/20

Data szkolenia:do ustalenia
Miejsce szkolenia: do ustalenia
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, apelacja/region krakowski, sygn. C22/D/20

Data szkolenia: do ustalenia.
Miejsce szkolenia: do ustalenia
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Strony

Subscribe to Szkolenia 2009-2024