Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line i stacjonarne, maj 2023 r.

 

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne) zaplanowane na maj 2023 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                    

Adresaci Nr szkolenia  Termin od Termin do Miejsce Forma szkolenia  Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C23/23 08.05.2023 08.05.2023   on-line Ochrona tajemnicy zawodowej w sądowym postępowaniu cywilnym – zwolnienie przez sąd
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K1/1/23 08.05.2023 08.05.2023   on-line Wybrane zagadnienia z Prawa karnego gospodarczego
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych i wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K30/23 08.05.2023 10.05.2023 Dębe stacjonarne Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów   K46/23 08.05.2023 08.05.2023   on-line Tajemnice w postępowaniu karnym
asesorzy prokuratury K23/23 10.05.2023 12.05.2023 Dębe stacjonarne Metodyka podstaw pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach z pierwszeństwem zapisu dla sędziów konwencyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R3/23 11.05.2023 11.05.2023   on-line Konwencja haska z 1980 roku dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/2A/23 15.05.2023 17.05.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Ustalenie nieistnienia, nieważności, bezskuteczności uchwał spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G1/2B/23 15.05.2023 17.05.2023 Dębe stacjonarne Metodyka postępowania w sprawach o roboty budowlane
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R18/23 15.05.2023 15.05.2023   seminarium praktyczne Sprawność postępowania sądowego opiekuńczego a sytuacja prawna i życiowa małoletniego
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów   K40/23 15.05.2023 15.05.2023   on-line Zwalczanie przestępstw dotyczących mowy nienawiści popełnianych za pośrednictwem Internetu
audytorzy sądów powszechnych U17/23 15.05.2023 17.05.2023 KSSiP Kraków konferencja Szkolenie dla audytorów sądów powszechnych-analiza aktualnych problemów oraz weryfikacja skuteczności realizacji priorytetów Komitetu Audytu
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G24/23 16.05.2023 16.05.2023   seminarium praktyczne Rekompensata a koszty odzyskiwania należności
urzędnicy oddziałów finansowych i gospodarczych oraz audytorzy sądów powszechnych, urzędnicy wydziałów budżetowo – administracyjnych oraz audytorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U10/23 16.05.2023 16.05.2023   on-line Zamówienia publiczne w sądach i prokuraturze
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K3/2B/23 17.05.2023 19.05.2023 Dębe stacjonarne Postepowanie z wykorzystaniem materiałów niejawnych
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury,  asystenci prokuratorów K54/23 18.05.2023 18.05.2023   on-line Zakazy jako środki karne – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G10/23 19.05.2023 19.05.2023   on-line Zastaw rejestrowy w praktyce sądów powszechnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego P4/23 19.05.2023 19.05.2023   seminarium praktyczne Ustalenie treści świadectwa pracy w trybie nieprocesowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C9/23 22.05.2023 24.05.2023 Dębe stacjonarne Zobowiązanie solidarne, in solidum a wielość dłużników i wierzycieli
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C24/23 22.05.2023 22.05.2023   on-line Nieważność postępowania cywilnego w aspekcie nienależytego umocowania pełnomocnika procesowego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G14/23 23.05.2023 23.05.2023   on-line Czynności sędziego-komisarza w zakresie nadzoru nad syndykiem
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G16/23 23.05.2023 23.05.2023   on-line Podatek od towarów i usług (VAT) w sprawach gospodarczych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G3/2B/23 24.05.2023 26.05.2023 Dębe stacjonarne Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w świetle kolejnych nowelizacji
sędziowie i asesorzy sądowi O6/23 26.05.2023 26.05.2023   on-line Zarządzanie konfliktem na sali sądowej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/2B/23 29.05.2023 31.05.2023 KSSiP Lublin stacjonarne Odpowiedzialność podmiotów medycznych i personelu medycznego za tzw. błąd medyczny
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E1/1/23 29.05.2023 29.05.2023   on-line Egzekucja z nieruchomości
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K5/23 29.05.2023 31.05.2023 Dębe stacjonarne Prowadzenie postępowań przygotowawczych o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane na szkodę małoletnich ponizej lat 15-wybrane zagadnienia
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R1/2A/23 31.05.2023 02.06.2023 Toruń stacjonarne Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych
urzędnicy sądowi sądów powszechnych U8/23 31.05.2023 02.06.2023 Dębe stacjonarne Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędników sądów powszechnych

 

Data publikacji: 
2023-05-16 09:56
Data wytworzenia: 
2023-04-25 11:49
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2023-05-16 09:56
Autor zmiany: 
Edyta
Birut