Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line i stacjonarne, kwiecień 2023 r.

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne) zaplanowane na kwiecień 2023 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                          

 

Adresaci  Nr szkolenia  Forma szkolenia  Termin od Termin do Miejsce szkolenia Temat szkolenia
sędziowie po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali
stanowiska asesora sądowego
O1/B/23 stacjonarne 2023-04-03 2023-04-05 Dębe Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska, którzy nie zajmowali stanowiska asesora sądowego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze, asystenci sędziów,  prokuratorzy i asesorzy prokuratury C1/2B/23 stacjonarne 2023-04-03 2023-04-05 KSSiP Lublin Orzekanie w sprawach o podział majątku wspólnego
sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy i asesorzy prokuratury C28/23 on-line 2023-04-03 2023-04-03   Zaskarżenie wyroku w postępowaniu cywilnym - zakres i skutki
sędziowie i asesorzy sądowi,  prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów  K36/23 on-line 2023-04-03 2023-04-03   Europejski nakaz aresztowania – ściganie i poszukiwanie podejrzanych w Unii Europejskiej 
sędziowie, asesorzy sądowi,  asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów   K50/23 on-line 2023-04-03 2023-04-03   Pojęcie tożsamości czynu w kontekście zasady skargowości i zmiany kwalifikacji prawnej. Czyn ciągły a wielość wykroczeń
nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego O3/A/23 on-line 2023-04-04 2023-04-04   Metodyka pracy asystenta sędziego
sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K3/1/23 on-line 2023-04-06 2023-04-06   Postepowanie z wykorzystaniem materiałów niejawnych
nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego O3/B/23 stacjonarne 2023-04-12 2023-04-14 Dębe Metodyka pracy asystenta sędziego
sędziowie, zawodowi kuratorzy rodzinni, prokuratorzy i asesorzy prokuratury  R16/23 seminarium praktyczne 2023-04-12 2023-04-12   Przymusowe odebranie osoby z udziałem kuratora
sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K14/23/A stacjonarne 2023-04-12 2023-04-14 KSSiP Kraków Ślady kryminalistyczne
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury O11/23 on-line 2023-04-14 2023-04-14   RODO a dostęp do informacji publicznej
sędziowie, asystenci sędziów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury  R1/1/23 on-line 2023-04-14 2023-04-14   Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze, prokuratorzy i asesorzy prokuratury  P2/23 seminarium praktyczne 2023-04-14 2023-04-14   Problematyka obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o tzw. ustawę dezubekizacyjną
sędziowie, asesorzy sądowi,  asystenci sędziów,  prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów  K43/23 on-line 2023-04-14 2023-04-14   Środki zapobiegawcze nieizolacyjne – wybrane zagadnienia
nowo powołani asystenci prokuratora O4/B/23 stacjonarne 2023-04-17 2023-04-19 Dębe Metodyka pracy asystenta prokuratora
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze, asystenci sędziów  C35/23 seminarium praktyczne 2023-04-17 2023-04-17   Zawiadomienia z ewidencji gruntów i budynków w postępowaniu wieczystoksięgowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, asystenci sędziów,  prokuratorzy i asesorzy prokuratury  G3/1/23 on-line 2023-04-17 2023-04-17   Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w świetle kolejnych nowelizacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi,  asystenci sędziów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury  G4/23 stacjonarne 2023-04-17 2023-04-19 Kołobrzeg Umowa przewozu ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji CMR
zawodowi kuratorzy rodzinni, sędziowie, prokuratorzy i asesorzy prokuratury  R14/23 seminarium praktyczne 2023-04-17 2023-04-17   Orzeczenia o kontaktach z małoletnim z udziałem kuratora sądowego
sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K3/2A/23 stacjonarne 2023-04-17 2023-04-19 KSSiP Lublin Postepowanie z wykorzystaniem materiałów niejawnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze, asystenci sędziów,  prokuratorzy i asesorzy prokuratury  C6/2A/23 stacjonarne 2023-04-19 2023-04-21 Dębe Ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu powiązanego z kursem CHF (franka szwajcarskiego)
sędziowie, asystenci sędziów, z pierwszeństwem zapisu dla sędziów ze specjalizacją „Oz”, a prokuratorzy i asesorzy prokuratury  R2/23 stacjonarne 2023-04-19 2023-04-21 Wrocław Obrót zagraniczny w sprawach rodzinnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze, asystenci sędziów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury  C4/1/23 on-line 2023-04-20 2023-04-20   Ustalenie nieistnienia, nieważności, bezskuteczności uchwał spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze, asystenci sędziów,  prokuratorzy i asesorzy prokuratury  C16/23 on-line 2023-04-20 2023-04-20   Zarzut potrącenia w procesie cywilnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, asystenci sędziów,  prokuratorzy i asesorzy prokuratury  G27/23 seminarium praktyczne 2023-04-20 2023-04-20   Tryby w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury  G7/23 on-line 2023-04-21 2023-04-21   Metodyka postępowania w sprawach gospodarczych
sędziowie, asystenci sędziów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury R19/23 seminarium praktyczne 2023-04-21 2023-04-21   Zasady udostępniania przez sądy rodzinne dokumentów i informacji z akt sprawy na żądanie uprawnionych podmiotów
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze, asystenci sędziów  C31/23 seminarium praktyczne 2023-04-24 2023-04-24   Wykorzystanie dokumentu elektronicznego w postępowaniu wieczystoksięgowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi,  asystenci sędziów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury  G3/2A/23 stacjonarne 2023-04-24 2023-04-26 KSSiP Lublin Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w świetle kolejnych nowelizacji
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U1/2B/23 stacjonarne 2023-04-24 2023-04-26 Dębe Organizacja pracy sekretariatów i innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy i  asesorzy prokuratury K37/23 on-line 2023-04-25 2023-04-25   Ekstradycja – ściganie i poszukiwanie osób spoza Unii Europejskiej 
sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów,  prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K1/2A/23 stacjonarne 2023-04-26 2023-04-28 KSSiP Lublin Wybrane zagadnienia z Prawa karnego gospodarczego
urzędnicy wydziałów cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą U5/23 stacjonarne 2023-04-26 2023-04-28 Dębe Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych dla urzędników sądów powszechnych
prokuratorzy, asesorzy prokuratury,  asystenci prokuratorów K55/23 on-line 2023-04-28 2023-04-28   Nadzór prokuratora nad postępowaniem skarbowym

 

Data publikacji: 
2023-04-13 12:46
Data wytworzenia: 
2023-03-30 11:20
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2023-04-13 12:46
Autor zmiany: 
Edyta
Birut