Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line i stacjonarne, październik 2023 r.

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne) zaplanowane na październik 2023 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                           
 
Adresaci  Nr szkolenia Termin od Termin do Miejsce Forma szkolenia Temat
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R1/2A/23 2023-10-02 2023-10-04 Toruń stacjonarne Prawo medyczne w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R10/23 2023-10-02 2023-10-02   seminarium praktyczne Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych w imieniu i na rzecz małoletniego
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury K11/23 2023-10-02 2023-10-04 KSSiP Lublin stacjonarne Zwalczanie przestepczości związanej z praniem pieniędzy
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych i wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K34/23 2023-10-02 2023-10-04 Poznań stacjonarne Opiniowanie psychiatryczne i seksuologiczne w procesie karnym
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich  i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach z pierwszeństwem zapisu dla sędziów ze specjalizacją „Oz”, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R2/23/A 2023-10-02 2023-10-04 Dębe stacjonarne Obrót zagraniczny w sprawach rodzinnych
sędziowie, asesorzy sądowi i asystenci sędziów orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C13/23 2023-10-03 2023-10-03   on-line Miarkowanie kary umownej
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R20/2A/23 2023-10-03 2023-10-03   seminarium praktyczne Aktualne problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych – sprawy o rozwód i o separację oraz postępowania odwoławcze
prokuratorzy specjalizujacy suę w obrocie prawnym z zagranicą K8/23 2023-10-03 2023-10-05 Gdańsk stacjonarne Wspólpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla prokuratorów specjalizujacych się w obrocie prawnym z zagranicą
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/3A/23 2023-10-04 2023-10-04   seminarium praktyczne Ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu powiązanego z kursem CHF (franka szwajcarskiego)
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/3B/23 2023-10-04 2023-10-04   seminarium praktyczne Ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu powiązanego z kursem CHF (franka szwajcarskiego)
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G19/23 2023-10-04 2023-10-04   on-line Środki odwoławcze w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K2/3A/23 2023-10-04 2023-10-04   seminarium praktyczne Przestępstwa podatkowe – VAT i akcyza
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K26/23 2023-10-04 2023-10-06 Dębe stacjonarne Transgraniczna przestępczość związana z fałszowaniem produktów leczniczych
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K27/23 2023-10-04 2023-10-06 KSSiP Lublin stacjonarne Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G13/23 2023-10-05 2023-10-05   on-line Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z perspektywy postępowania rejestrowego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C38/23 2023-10-06 2023-10-06   seminarium praktyczne Przyjmowanie i rozliczanie zaliczek sądowych-aspekty praktyczne
nowo mianowani referendarze sądowi O2/B/23 2023-10-09 2023-10-11 Dębe stacjonarne Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz wydziałach ksiąg wieczystych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych C34/23 2023-10-09 2023-10-09   seminarium praktyczne Grunty rolne w postępowaniu wieczystoksięgowym
prokuratorzy koordynujący sprawy z Archiwum X oraz prowadzący te postępowania K24/23 2023-10-09 2023-10-11 KSSiP Kraków stacjonarne Archiwum X – poziom zaawansowany
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C15/23 2023-10-10 2023-10-10   on-line Szkody komunikacyjne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G8/23 2023-10-11 2023-10-11   on-line Skutki odstąpienia od umowy wzajemnej
prokuratorzy i asesorzy prokuratury  K20/23 2023-10-11 2023-10-13 KSSiP Lublin stacjonarne Wypadki i katastrofy w ruchu powietrznym
rzecznicy prasowi sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Z3/23 2023-10-11 2023-10-13 KSSiP Lublin  stacjonarne Metodyka pracy rzeczników prasowych w sądach i prokuraturze
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C25/23 2023-10-13 2023-10-13   on-line Zabezpieczenie roszczenia pieniężnego – wybrane aspekty
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K1/3B/23 2023-10-13 2023-10-13   seminarium praktyczne Wybrane zagadnienia z Prawa karnego gospodarczego
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów  K44/23 2023-10-13 2023-10-13   on-line Postępowanie odwoławcze -wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K1/3A/23 2023-10-16 2023-10-16   seminarium praktyczne Wybrane zagadnienia z Prawa karnego gospodarczego
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K21/23 2023-10-16 2023-10-18 Dębe stacjonarne Metodyka prowadzenia postępowania w sprawach korupcji
zawodowi kuratorzy sądowi KR3/23 2023-10-16 2023-10-18 Zakopane stacjonarne Praca kuratora z osobami uzależnionymi oraz zaburzonymi
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U7/23 2023-10-16 2023-10-18 KSSiP Lublin stacjonarne Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
urzędnicy sądowi zatrudnieni w wydziałach karnych. U16/23 2023-10-16 2023-10-16   seminarium praktyczne Dowody rzeczowe – zadania urzędników w wydziałach karnych sadów powszechnych
sędziowie, asesorzy sądowi i asystenci sędziów orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych  a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C14/23 2023-10-17 2023-10-17   on-line Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego P1/3A/23 2023-10-17 2023-10-17   seminarium praktyczne Pozorność umów o pracę i umów cywilnoprawnych-problemy praktyczne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego P1/3B/23 2023-10-18 2023-10-18   seminarium praktyczne Pozorność umów o pracę i umów cywilnoprawnych-problemy praktyczne
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury K29/23 2023-10-18 2023-10-20 KSSiP Lublin stacjonarne Problematyka handlu ludźmi
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów  K45/23 2023-10-18 2023-10-18   on-line Odpowiedzialność karna w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G25/23 2023-10-19 2023-10-19   seminarium praktyczne Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K4/3A/23 2023-10-20 2023-10-20   seminarium praktyczne Środki zabezpieczające – podstawy i warunki orzekania. Postępowanie wykonawcze w zakresie stosowania środków zabezpieczających
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  U11/23 2023-10-20 2023-10-20   on-line Szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C39/23 2023-10-23 2023-10-23   seminarium praktyczne Rozliczanie kosztów w postępowaniu cywilnym
prokuratorzy i asesorzy prokuratury K22/23 2023-10-23 2023-10-25 Dębe stacjonarne Materiał z czynności operacyjno – rozpoznawczych i jego procesowe wykorzystanie w postępowaniu karnym
urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych, wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych U4/23 2023-10-23 2023-10-25 KSSiP Lublin stacjonarne Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych dla urzędników sądów powszechnych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziego, urzędnicy sądów powszechnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów, urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury O7/23 2023-10-25 2023-10-27 KSSiP Lublin stacjonarne Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami z niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw
urzędnicy sądów powszechnych – kluczowi użytkownicy modułu statystycznego AS – SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK). U6/23 2023-10-25 2023-10-27 Dębe stacjonarne Sprawozdawczość statystyczna dla użytkowników kluczowych Aplikacji Statystycznej AS SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK)
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych E6/23 2023-10-27 2023-10-27   on-line Zagadnienia intertemporalne na tle ustawy o kosztach komorniczych
nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego O3/C/23 2023-10-27 2023-10-27   on-line Metodyka pracy asystenta sędziego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G1/3A/23 2023-10-30 2023-10-30   seminarium praktyczne Metodyka postępowania w sprawach o roboty budowlane
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G1/3B/23 2023-10-30 2023-10-30   seminarium praktyczne Metodyka postępowania w sprawach o roboty budowlane
sędziowie sądu okręgowego orzekający w I instancji w wydziałach karnych, asystenci sędziów w tych wydziałach, sędziowie i asystenci sądu odwoławczego – apelacyjnego, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K51/23 2023-10-30 2023-10-30   on-line Postępowanie w sprawach o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 

Data publikacji: 
2023-09-26 08:16
Data wytworzenia: 
2023-08-28 11:17
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2023-09-26 08:16
Autor zmiany: 
Edyta
Birut