Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

Szkolenie K34/G/20, System Dozoru Elektronicznego, 02.07.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/G/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 2 lipca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji poznańskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Obrót prawny z zagranicą dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych, 23-24.06.2020, on-line- U8/B/20

Szkolenie U8/B/20
Temat: Obrót prawny z zagranicą dla urzędników wydziałów karnych sądów powszechnych
Data szkolenia: 23-24 czerwca 2020 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

U12/B/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 22.06.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/B/20
Temat: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 22-06-2020
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu gdańskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Sprawy kadrowe w sądach powszechnych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, 17-18.06.2020 r. on-line, U3/B/20

Szkolenie U3/B/20
Temat: Sprawy kadrowe w sądach powszechnych i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
Data szkolenia: 17-18 czerwca 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie on-line
Grupa docelowa: pracownicy oddziałów kadr sądów powszechnych oraz pracownicy wydziałów organizacyjno-sądowych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, których zadania obejmują zakres spraw kadrowych
Rekrutacja na szkolenie U3/B/20 prowadzona jest za pośrednictwem Dyrektorów Sądów Apelacyjnych oraz Prokuratorów Regionalnych.

K32/B/20 - Zwalczanie przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku dopalaczy -szkolenie on-line, 1-2 czerwca 2020

Szkolenie K32/B/20
Temat: Zwalczanie przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku dopalaczy
Data: 1-2 czerwca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci  sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów - wszystkie apelacje

WYKŁADOWCY:

Szkolenie K34/H/20, System Dozoru Elektronicznego, 16.06.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/H/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 16 czerwca 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji rzeszowskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/K/20, System Dozoru Elektronicznego, 13.05.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/K/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 13 maja 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

U12/K/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 23.04.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/K/20
Temat: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 23-04-2020
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu wrocławskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia – 10 lipca 2020 r. – szkolenie online – K11/A/20

Data szkolenia: 10 lipca 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów oraz kuratorzy zawodowi dla dorosłych
Szkolenie dla apelacji: białostockiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia – 10 lipca 2020 r. – szkolenie online – K11/E/20

Data szkolenia: 10 lipca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów oraz kuratorzy zawodowi dla dorosłych
Szkolenie dla apelacji: lubelskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia – 10 lipca 2020 r. – szkolenie online – K11/F/20

Data szkolenia: 10 lipca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów oraz kuratorzy zawodowi dla dorosłych
Szkolenie dla apelacji: łódzkiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia – 19 czerwca 2020 r. – szkolenie online – K11/C/20

Data szkolenia: 19 czerwca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów oraz kuratorzy zawodowi dla dorosłych
Szkolenie dla apelacji: katowickiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia – 19 czerwca 2020 r. – szkolenie online – K11/D/20

Data szkolenia: 19 czerwca
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów oraz kuratorzy zawodowi dla dorosłych
Szkolenie dla apelacji: krakowskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki - 29-30 czerwca 2020r. - szkolenie on line - C28/A/20

Miejsce szkolenia: szkolenie on line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

„Prawo medyczne” w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych - 3-4 czerwca 2020r. - szkolenie on line - C31/A/20

Miejsce szkolenia: szkolenie on line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie dowodowe w procesie karnym a uchylenie tajemnicy, 7 kwietnia 2020 r. SO Wrocław –K8/K/20

Data szkolenia: 7 kwietnia 2020 r
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Kara umowna - 7 maja 2020r. - szkole on line - C17/C/20

Data szkolenia: 7 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie on line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach,
a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - 6 maja 2020 r. - SO Poznań – K20/G/20

Data szkolenia: 6 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: poznańskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 24 kwietnia 2020 r. SO Bydgoszcz –K20/B/20

Data szkolenia: 24 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: gdańskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika sądów powszechnych, 13-15 maja 2020 r. KSSiP Lublin-U4/20

Data szkolenia: 13-15 maja 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy sądów powszechnych
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia