Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia 2009-2024

Szkolenie U12/D/E/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 23.10.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/D/E/20
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 23.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu krakowskiego, regionu lubelskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U12/F+G/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 22.10.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/F+G/20
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 22.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu łódzkiego, regionu poznańskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie K24/C/20, Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej, 30.10.2020 r. , on-line

Szkolenie K24/C/20
Temat: Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej
Data: 30.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie K24/A/20, Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej, 19.10.2020 r. , on-line

Szkolenie K24/A/20
Temat: Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej
Data: 19.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/I/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych,16.10.2020 r. on-line

szkolenie U11/I/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 16.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/G/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych, 09.10.2020 r. on-line

szkolenie U11/G/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 9.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U12/A/C/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 2.10.2020 r. , on-line

szkolenie U12/A/C/20,
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data:2.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu białostockiego, regionu katowickiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U12/H+J/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 1.10.2020 r. , on-line

szkolenie U12/H+J/20,
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data:1.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu z regionu warszawskiego oraz regionu rzeszowskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/D/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych, 05.10.2020 r. on-line

szkolenie U11/D/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 5.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/A/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych, 28.09.2020 r.

szkolenie U11/A/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 28.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/D/20, System Dozoru Elektronicznego, 22.09.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/D/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 22.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji krakowskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/J/20, System Dozoru Elektronicznego, 21.09.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/J/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 21.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/F/20, System Dozoru Elektronicznego, 17.09. 2020 r. , on-line

Szkolenie K34/F/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 17.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji łódzkiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Nauki sądowe - genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej - K13/B/20 -4-6 listopada 2020 r., OS. Dębe

Nauki sądowe - genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej

Sygnatura szkolenia: K13/B/20
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Data rozpoczęcia szkolenia: 4-11-2020

"Prawo medyczne" w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych, 16-18 listopada 2020r. KSSiP Lublin, C31/B/20

Szkolenie C31/B/20
Temat: "Prawo medyczne" w praktyce orzeczniczej sądów opiekuńczych.
Data: 16-18 listopada 2020 r.
Miejsce: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratory zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Oględziny miejsca ujawnienia zwłok, 7-9.09.2020 r. OS Dębe, K7/A/20

Szkolenie K7/A/20
Temat: Oględziny miejsca ujawnienia zwłok
Data: 7-9 września 2020 r.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Poprawa bezpieczeństwa w pracy kuratora sądowego, 31.08-02.09.2020 r., KSSiP Lublin- U2/D/20

Szkolenie U2/D/20
Temat: Poprawa bezpieczeństwa w pracy kuratora sądowego
Data szkolenia: 31-08-2020 do 02-09-2020
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych, kuratorzy rodzinni
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia – 27 listopada, 8 grudnia 2020 r. – szkolenie online – K11/G/20, K11/J/20

Data szkoleń: 27 listopada, 8 grudnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów oraz kuratorzy zawodowi dla dorosłych
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Przestępstwa wyłudzenia podatku VAT w ramach karuzeli podatkowej – 5, 27 listopada, 11 grudnia 2020 r., szkolenia online-K6/A/20, K6/E/20, K6/I/20

Data szkolenia: 5, 27 listopada, 11 grudnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: szkolenia online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia 2009-2024