Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Szkolenia

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełniane na szkodę małoletnich, 25-26.03.2021r., on-line, K7/A/21

Szkolenie K7/A/21
Temat: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełniane na szkodę małoletnich.
Data:25-26.03.2021 r.
Miejsce: on-line.
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login Termin rekrutacji od 23 lutego 2021r. do 15 marca 2021r.

Zadania kierownika sekretariatu i zarządzanie zespołem - SLPS, on-line, sygn. F3/A/21

Szkolenie: F3/A/21
Temat: Zadania kierownika sekretariatu i zarządzanie zespołem - SLPS
Data: 24 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych, ich zastępcy
Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla urzędników sądowych – 8-9 marca 2021 r. – szkolenie online – U7/A/21

Data szkolenia: 8-9 marca 2021 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Oględziny miejsca ujawnienia zwłok, 26-27.11.2020 r., on-line, K7/B/20

Szkolenie K7/B/20
Temat: Oględziny miejsca ujawnienia zwłok
Data: 26-27.11.2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

„Prawna ochrona zabytków” – 7 -9 grudnia 2020 r. – szkolenie wyjazdowe OS. Dębe – K19/20,

„Prawna ochrona zabytków” – 7 -9  grudnia 2020 r. –  OS. Dębe – K19/20,

Data szkoleń: 7-9 grudnia 2020 r.
Miejsce szkolenia:  Ośrodek szkoleniowy w Dębem (w związku z pandemią możliwa forma on-line)

Grupa docelowa: sędzowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy prokuratur okręgowych pełniący funkcje koordynatorów ds. przestępczości przeciwko zabytkom

szkolenie U5/20, Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 2-3.11.2020 r. on-line

Szkolenie U5/20
Temat: Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Termin: 2-3 listopada 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U12/D/E/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 23.10.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/D/E/20
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 23.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu krakowskiego, regionu lubelskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U12/F+G/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 22.10.2020 r. , on-line

Szkolenie U12/F+G/20
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data: 22.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu łódzkiego, regionu poznańskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie K24/C/20, Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej, 30.10.2020 r. , on-line

Szkolenie K24/C/20
Temat: Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej
Data: 30.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie K24/A/20, Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej, 19.10.2020 r. , on-line

Szkolenie K24/A/20
Temat: Prawa pokrzywdzonych w świetle regulacji Unii Europejskiej
Data: 19.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/I/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych,16.10.2020 r. on-line

szkolenie U11/I/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 16.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/G/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych, 09.10.2020 r. on-line

szkolenie U11/G/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 9.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U12/A/C/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 2.10.2020 r. , on-line

szkolenie U12/A/C/20,
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data:2.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu białostockiego, regionu katowickiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U12/H+J/20, Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 1.10.2020 r. , on-line

szkolenie U12/H+J/20,
TEMAT: Czynności kancelaryjno – biurowe w sekretariatach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data:1.10.2020 r. ,
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu z regionu warszawskiego oraz regionu rzeszowskiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/D/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych, 05.10.2020 r. on-line

szkolenie U11/D/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 5.10. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

szkolenie U11/A/20, Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych, 28.09.2020 r.

szkolenie U11/A/20
Temat: Czynności kancelaryjno-biurowe w sekretariatach wydziałów karnych sądów powszechnych
Data: 28.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: urzędnicy sądowi wydziałów karnych
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/D/20, System Dozoru Elektronicznego, 22.09.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/D/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 22.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji krakowskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/J/20, System Dozoru Elektronicznego, 21.09.2020 r. , on-line

Szkolenie K34/J/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 21.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K34/F/20, System Dozoru Elektronicznego, 17.09. 2020 r. , on-line

Szkolenie K34/F/20
Temat: System Dozoru Elektronicznego
Data: 17.09. 2020 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora, a także kuratorzy zawodowi dla dorosłych z apelacji łódzkiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Nauki sądowe - genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej - K13/B/20 -4-6 listopada 2020 r., OS. Dębe

Nauki sądowe - genetyka w kryminalistyce i medycynie sądowej

Sygnatura szkolenia: K13/B/20
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Data rozpoczęcia szkolenia: 4-11-2020

Strony

Subscribe to Szkolenia