Język strony

Menu top

Szkolenia

Poprawa bezpieczeństwa w pracy kuratora sądowego, 3-5.02.2020- U2/A/20r. OS Dębe

Szkolenie U2/A/20
Temat: Poprawa bezpieczeństwa w pracy kuratora sądowego
Data szkolenia: 03-02-2020r. - 05-02-2020r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych, kuratorzy rodzinni
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Uzasadnianie orzeczeń sądowych, 16-18 marca 2020 r., KSSiP Lublin - K33/B/20

Data szkolenia: 16-18 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych, 2-4 marca 2020 r.,OS Dębe, sygn. C3/20

Szkolenie: C3/20
Temat: Szkolenie dla nowo mianowanych referendarzy sądowych,
Data szkolenia: 2-4.03.2020 r.
Miejsce szkolenia: OS Dębe
Grupa docelowa: nowo mianowani referendarze sądowi
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, apelacja/region warszawski, sygn. C22/J/20

Data szkolenia: do ustalenia
Miejsce szkolenia: do ustalenia
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 21 kwietnia 2020 r, apelacja/region łódzki, sygn. C22/F/20

Data szkolenia: 21 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 21 kwietnia 2020 r, apelacja/region gdański, sygn. C22/B/20

Data szkolenia: 21 kwietnia 2020 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Transgraniczna przestępczość związana z obrotem gospodarczym, 9-11 marca 2020 r., OS Dębem-K2/20

Data szkolenia: 9-11 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Różnorodność kulturowa uczestników postępowań karnych – wyzwanie dla prokuratorów i sędziów w toku postępowania karnego, 17-19 lutego 2020 r., OS Dębem-K29/A/20

Data szkolenia: 17-19 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Uzasadnianie orzeczeń sądowych, 5-7 lutego 2020 r., OS Dębe-K33/A/20

Data szkolenia: 5-7 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 06 marca 2020 r, apelacja/region poznański, sygn. C22/G/20

Data szkolenia: 06 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO Poznań
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Metodyka pracy asystenta sędziego, 10-12 lutego 2020 r., OS Dębe, sygn. C2/A/20

Szkolenie: C2/A/20
Temat: Metodyka pracy asystenta sędziego,
Data szkolenia: 10-12.02.2020 r.
Miejsce szkolenia: OS Dębe
Grupa docelowa: nowo zatrudnienie asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Obrót prawny z zagranicą dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 27-29 stycznia 2020r., OS Dębe, sygn. U9/A/20

Szkolenie: U9/A/20
Temat: Obrót prawny z zagranicą dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
Data szkolenia: 27-29.01.2020 r.
Miejsce szkolenia: OS Dębe
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wykonujący czynności związane z obrotem prawnym z zagranicą
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Kierowanie Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, 3-5 lutego 2020 r., KSSiP Lublin-F2/20

Data szkolenia: 3-5 luty 2020 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: kuratorzy okręgowi, kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej
Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się w formie papierowej za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Etyczne i psychologiczne aspekty pracy prokuratora - 29-31 stycznia 2020 r. - Dębe - K25/20

Data szkolenia: 29-31 stycznia 2020 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 05 marca 2020 r, apelacja/region szczeciński, sygn. C22/I/20

Data szkolenia: 05 marca 2020 r.
Miejsce szkolenia: SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność,28 luty 2020 r, apelacja/region wrocławski, sygn. C22/K/20

Data szkolenia: 28 luty 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO Wrocław
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, 24 lutego 2020 r., SO w Gliwicach, C22/C/20

Szkolenie C22/C/20
Temat: Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
Data szkolenia: 24 lutego 2020 r.
Miejsce szkolenia: SO w Gliwicach
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. Apelacja katowicka.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego, 5-7 lutego 2020 r., KSSiP Lublin, sygn. C4/A/20

Szkolenie: C4/A/20
Temat: Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego,
Data szkolenia: 05-07.02.2020 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Bezpieczeństwo w pracy kuratora., 13-15.11.2019 r. OS Dębe, U1/E/19

Szkolenie U1/E/19
Temat: Bezpieczeństwo w pracy kuratora.
Data szkolenia: 13-11-2019r. - 15-11-2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni. Wszystkie apelacje.
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia., 10.12.2019 r. Poznań, K9/G/19

Szkolenie K9/G/19
Temat: Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – wybrane zagadnienia.
Data szkolenia: 10-12-2019r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia