Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia on-line i stacjonarne - marzec 2023 r.

Szkolenia ustawiczne (on-line i stacjonarne) zaplanowane na marzec 2023 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Adresaci szkolenia Numer szkolenia Termin szkolenia od Termin szkolenia do  Miejsce szkolenia Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/1/23 01-03-2023 01-03-2023 Szkolenie on-line Orzekanie w sprawach o dział spadku.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G1/2A/23 01-03-2023 03-03-2023 Dębe Metodyka postępowania w sprawach o roboty budowlane
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C17/23 06-03-2023 06-03-2023 Szkolenie on-line Czynności procesowe sądu w formule online – aspekty praktyczne.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego P1/2A/23 06-03-2023 08-03-2023 Dębe Pozorność umów o pracę i umów cywilnoprawnych – problemy praktyczne
zawodowi kuratorzy rodzinni oraz sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R15/22 07-03-2023 07-03-2023 Szkolenie on-line Postępowania zabezpieczające w sprawach o rozwód i o separację
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury  K4/2A/23 08-03-2023 10-03-2023 Lublin Środki zabezpieczające – podstawy i warunki orzekania. Postępowanie wykonawcze w zakresie stosowania środków zabezpieczających
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sadowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury O10/23 08-03-2023 10-03-2023 Dębe Psychologia organizacji pracy. Stres w sytuacji zawodowej
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R7/23 13-03-2023 13-03-2023 Szkolenie on-line Środki tymczasowe, wychowawcze, środek poprawczy i leczniczy w świetle przepisów ustawy o wspieraniu  i resocjalizacji nieletnich
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/2A/23 13-03-2023 15-03-2023 Lublin Odpowiedzialność podmiotów medycznych i personelu medycznego za tzw. błąd medyczny
zawodowi kuratorzy sądowi KR4/23 13-03-2023 15-03-2023 Dębe Elementy wiedzy psychologicznej w pracy kuratora.
urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U1/2A/23 15-03-2023 17-03-2023 Dębe Organizacja pracy sekretariatów i innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/1/23 16-03-2023 16-03-2023 Szkolenie on-line Ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu powiązanego z kursem CHF (franka szwajcarskiego)
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G28/23 17-03-2023 17-03-2023 Szkolenie on-line Wyłączenia z masy upadłości
urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych U12/23 17-03-2023 17-03-2023 Szkolenie on-line Zakres czynności kancelaryjno biurowych dla urzędników sądów powszechnych i zasady funkcjonowania sekretariatów wydziałow karnych
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K12/23 20-03-2023 22-03-2023 Kraków Nauki sądowe – wykorzystanie badań toksykologicznych w postępowaniu karnym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego G26/23 22-03-2023 22-03-2023 Szkolenie on-line Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K14/23 22-03-2023 24-03-2023 Kraków Ślady kryminalistyczne.
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów K28/23 22-03-2023 24-03-2023 Dębe Dostęp do akt i informacji z postępowania karnego
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R11/23 23-03-2023 23-03-2023 Szkolenie on-line Egzekucja orzeczenia ustalającego kontakty z małoletnim
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów  K35/23 24-03-2023 24-03-2023 Szkolenie on-line Obszary zastosowania analizy kryminalnej w postępowaniu karnym
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego R9/23 27-03-2023 27-03-2023 Szkolenie on-line Czynności dowodowe z udziałem małoletniego pokrzywdzonego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego. G11/23 27-03-2023 27-03-2023 Szkolenie on-line Łączenie spółek prawa handlowego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/2A/23 27-03-2023 29-03-2023 Lublin Orzekanie w sprawach o dział spadku.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z wydziałów cywilnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego Z1/23 27-03-2023 29-03-2023 Dębe Zadania operatorów SLPS w sądach powszechnych – szkolenie podstawowe.
zawodowi kuratorzy sądowi KR1/23 29-03-2023 31-03-2023 Dębe Metodyka pracy kuratora rodzinnego z dzieckiem
  
Data publikacji: 
2023-04-13 12:45
Data wytworzenia: 
2023-02-22 09:12
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2023-04-19 14:40
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak