Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


„Prawna ochrona zabytków” – 7 -9 grudnia 2020 r. – szkolenie wyjazdowe OS. Dębe – K19/20,

„Prawna ochrona zabytków” – 7 -9  grudnia 2020 r. –  OS. Dębe – K19/20,

Data szkoleń: 7-9 grudnia 2020 r.
Miejsce szkolenia:  Ośrodek szkoleniowy w Dębem (w związku z pandemią możliwa forma on-line)

Grupa docelowa: sędzowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy prokuratur okręgowych pełniący funkcje koordynatorów ds. przestępczości przeciwko zabytkom

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej      

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

                                   
Wykładowcy


Katarzyna Zalasińska                   

doktor habilitowana nauk prawnych, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Ochrony Zabytków, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Autorka wielu publikacji z zakresu prawnej ochrony zabytków, w tym Ochrona zabytków. Orzecznictwo z komentarzem, Warszawa 2010; Prawna ochrona zabytków nieruchomych, Warszawa 2010; Muzea studium administracyjnoprawne, Warszawa 2014; Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2015 (współautor K. Zeidler).

Kamil Zeidler                   

doktor habilitowany nauk prawny, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej UG. Członek m.in. Rady naukowej "Muzealnictwa", Rady programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS; Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. Stypendysta Ministra Kultury na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2003); stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2007). Autor wielu publikacji, w tym dotyczących prawnej ochrony dóbr kultury, a także redaktor publikacji Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010.

Maciej Trzciński                            

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, z-ca dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOM. Ceniony wykładowca na kierunkach prawo, historia, archeologia na temat m.in. prawnych aspektów ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Specjalizuje się w tematyce przestępczości przeciwko zabytkom. Autor wielu publikacji z zakresu prawnej ochrony zabytków, w tym między innymi Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010.

Wojciech Szafrański      

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Biegły ad hoc w zakresie wycen dzieł sztuki, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ocen i wycen zabytków. Doradca ds. rynku sztuki w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ekspert w zakresie obrotu dziełami sztuki, zajmujący się zagadnieniami prawno-ekonomicznymi rynku sztuki. Redaktor serii "Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki" oraz "Kultura w praktyce", z-ca redaktora naczelnego "Santander Art and Culture Law Review". Członek Komisji Nabytków Muzeum Narodowego w Krakowie, Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu oraz Rady Programowej Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku. Członek Team UNESCO Chair on Cultural Property Law (UO).

Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium.

Tematyka szkolenia

  1. Dziedzictwo kulturowe, dobro kultury, zabytek - podstawowe pojęcia związane z prawem ochrony zabytków.
  2. Formy ochrony konserwatorskiej oraz skutki ich wprowadzenia.
  3. Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury – przestępstwa pozakodeksowe oraz wykroczenia. Ochrona dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym – zagadnienia zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kultury.
  4. Aktualne zagrożenie dóbr kultury przestępczością – skala zjawiska, zagrożenie, prognozy, kierunki działań profilaktycznych. Analiza postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia przeciwko zabytkom oraz przestępstwa przeciwko dobrom o szczególnym znaczeniu dla kultury.
  5. Przestępczość w obszarze obrotu zabytkami/dobrami kultury z uwzględnieniem aspektów prawno-ekonomicznych funkcjonowania polskiego i międzynarodowego rynku sztuki. Mechanizmy wspierające ściganie przestępstw na rynku sztuki.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie: sędzia dr Janusz Konecki

   tel. 81 458 37 58
   e-mail: [email protected]

organizacyjnie: główny specjalista Małgorzata Wójtowicz-Dołęga
   tel.  (81) 458 37 52
   e-mail: [email protected]

Data publikacji: 
2020-11-10 10:55
Data wytworzenia: 
2020-11-10 09:47
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2020-11-10 10:55
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński