Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zadania kierownika sekretariatu i zarządzanie zespołem - SLPS, on-line, sygn. F3/A/21

Szkolenie: F3/A/21
Temat: Zadania kierownika sekretariatu i zarządzanie zespołem - SLPS
Data: 24 marca 2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych, ich zastępcy

Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Sądów Apelacyjnych

 

Wykładowcy

Iwona Rutkowska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, główny specjalista w Departamencie Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, kierownik Projektu System Losowego Przydziału Spraw (SLPS), autorka zaktualizowanych Instrukcji użytkownika SLPS w roli Administratora Lokalnego oraz w roli Pracownika Sekretariatu do wersji 1.7.4 SLPS (IX 2019 r.), współredaktorka i konsultant merytoryczny praktycznego opracowania Sądu Okręgowego w Warszawie SLPS_Podstawowe zasady działania i weryfikacji (dostępne w aplikacji SLPS/ zakładka FAQ od maja 2020 r.), zajmuje się m.in. codziennym wsparciem merytorycznym dla użytkowników końcowych SLPS z obszaru całej Polski (II linia wsparcia SLPS), uczestniczy w dalszych pracach rozwojowych SLPS oraz od lutego 2021 r. prowadzi cykl zorganizowanych szkoleń dla kandydatów na konsultantów krajowych SLPS. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej Zarządzanie Projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia (semestr 2019/2020) oraz zdobyła szereg certyfikatów z zakresu zarządzania projektami oraz obszarów komplementarnych (Prince2®Foundation Certificate in Project Management, ITIL4® Foundation Certificate in IT Service Management, MoR® Foundation Certificate in Risk Management, AgilePM® Foundation, Professional Scrum Master I – Scrum.org, Metodyka Process Iceberg® basic level – facylitacja)

Magdalena Rola-Mazurek-specjalista do spraw analiz w Oddziale do spraw analiz i organizacji pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, współautorka Kompleksowego opracowania „SLPS Podstawowe zasady działania i weryfikacji”, od 2019 r. zajmuje się wyłącznie kwestiami związanymi funkcjonowaniem SLPS w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, prowadziła szkolenia z SLPS dla pracowników i sędziów w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, współpracuje z członkami Zespołu do spraw wsparcia merytorycznego Systemu Losowego Przydziału Spraw w zakresie tworzenia narzędzi wspomagających korzystanie z SLPS.

Małgorzata Kurtyka - specjalista do spraw analiz w Oddziale do spraw analiz i organizacji pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, współautorka Kompleksowego opracowania „SLPS Podstawowe zasady działania i weryfikacji”, od 2019 r. zajmuje się wyłącznie kwestiami związanymi funkcjonowaniem SLPS w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, prowadziła szkolenia z SLPS dla pracowników i sędziów w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, współpracuje z członkami Zespołu do spraw wsparcia merytorycznego Systemu Losowego Przydziału Spraw w zakresie tworzenia narzędzi wspomagających korzystanie z SLPS.

 

Tematyka szkolenia

Praktyczne aspekty funkcjonowania SLPS (m.in. zmiana obciążenia, delegowanie, długotrwałe zwolnienie)

Praktyczne aspekty funkcjonowania SLPS (zakres sygnalizacji kierownika sekretariatu)

Zadania przewodniczącego wydziału i kierownika w SLPS – symboliozacja – kategoryzacja spraw

Podsumowanie i dyskusja.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

sędzia Agnieszka Orłowska

tel. 81  440 87 13

      e-mail: [email protected]

organizacyjnie:

p.o. Zastępcy Kierownika Działu Szkoleń  dr Monika Sędłak

tel.  81 440 87 22

e-mail: [email protected]

  

Data publikacji: 
2021-02-23 12:19
Data wytworzenia: 
2021-02-16 15:02
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2021-03-08 12:35
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak