Menu top

Szkolenia

Sędzia - ,,sprawny mediator”, 5 – 7 czerwca 2019 r. Ośrodek Szkoleniowy w Dębem, C24/A/19

Data szkolenia: 5 - 7 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Sędzia - ,,sprawny mediator”; 7 – 9 października 2019 r.; Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Lublin; C24/B/19

Data szkolenia: 7 – 9 października 2019 r.


Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, rodzinnych

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 11 września 2019 r. Gliwice - K6/C/19

Data szkolenia: 11 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Budynek sali rozpraw karnych ds. przestępczości zorganizowanej, ul. Zawiszy Czarnego 1F, GLIWICE
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: katowickiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 10 września 2019 r. Wrocław - K6/K/19

Data szkolenia: 10 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: wrocławskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 9 września 2019 r. Łódź - K6/F/19

Data szkolenia: 9 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: łódzkiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 18 czerwca 2019 r. Szczecin - K6/I/19

Data szkolenia: 18 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: szczecińskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 4 września 2019 r. Kraków - K6/D/19

Data szkolenia: 4 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Krakowie, ul. Cystersów 18, 31-553 Kraków
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: krakowskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń - 28-30 sierpnia 2019 r. - Dębe - C25/C/19

Data szkolenia: 28-30 sierpnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 3 września 2019 r. Rzeszów - K6/H/19

Data szkolenia: 3 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959, sala nr. 248
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: rzeszowskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 2 września 2019 r. Lublin - K6/E/19

Data szkolenia: 2 września 2019 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: lubelskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 17 czerwca 2019 r. Poznań - K6/G/19

Data szkolenia: 17 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu ul. Solna 10,61-736 Poznań
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: poznańskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Nadzór judykacyjny nad komornikiem. Postępowowanie egzekucyjne - wybrane zagadnienia, 12 czerwca 2019r. SO Poznań - C7/G/19

Data szkolenia: 12 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych,a także asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego.

Szkolenie dla apelacji/regionu: poznańskiego.
Rekrutacja poprzez Platformę Szkoleniową.

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 14 czerwca 2019 r. Bydgoszcz - K6/B/19

Data szkolenia: 14 czerwca 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: gdańskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 20 maja 2019 r. Warszawa - K6/J/19

Data szkolenia: 20 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: warszawskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym w świetle regulacji Unii Europejskiej, 12-14 czerwca 2019 r. - K13/19

 

Data szkolenia:

12-06-2019 r. - 14-06-2019 r.

Miejsce szkolenia:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Grupa docelowa:

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury - wszystkie apelacje

Forma zajęć:

Europejski Nakaz Dochodzeniowy w praktyce, 17 maja 2019 r. Olsztyn - K6/A/19

Data szkolenia: 17 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Olsztynie, Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji/regionu: białostockiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności - wybrane zagadnienia, 3-5 czerwca 2019r. Dębe , K15/A/19

Data szkolenia: 03-06-2019r. - 05-06-2019r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury
Forma zajęć: seminarium

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 13 maja 2019 r., SO Poznań, sygn. U2/G/19

Data szkolenia: 13 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: SO Poznań
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Czynności kuratorów dla dorosłych w postępowaniu wykonawczym, 10 kwietnia 2019 r., SA Łódź, sygn. U2/F/19

Data szkolenia: 10 kwietnia 2019 r.
Miejsce szkolenia: SA Łódź
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony

Subscribe to Szkolenia