Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla urzędników sądowych – 8-9 marca 2021 r. – szkolenie online – U7/A/21

Data szkolenia: 8-9 marca 2021 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: urzędnicy wydziałów karnych sądów powszechnych wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

                                   
Wykładowcy


Agnieszka Stawiarz
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, delegowana do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego w sprawach karnych. Od ponad 12 lat w DWMPC wykonuje obowiązki wynikające z realizacji zadań Ministerstwa Sprawiedliwości jako organu centralnego w międzynarodowym obrocie prawnym w sprawach karnych dotyczących pomocy prawnej (w tym doręczeń), ekstradycji, przekazywania osób skazanych oraz przekazywania ścigania.

 

Adrian Brzegowy
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. obrotu prawnego z zagranicą Sądu Okręgowego w Krakowie, wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, wykładowca Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA - Academy of European Law).

                     
Tematyka szkolenia


Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla urzędników sądowych

1. Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych – wybrane zagadnienia i instrumenty współpracy międzynarodowej. Przeprowadzanie dowodów i doręczanie dokumentów w Unii Europejskiej i poza nią.

2. Europejski Nakaz Dochodzeniowy, Europejski Nakaz Aresztowania i nakaz zabezpieczenia i nakaz konfiskaty – zakres czasowy, przedmiotowy i przesłanki wydania i wykonania, procedura wydania i wykonania.

3. Zasady prowadzenia biurowości w wydziałach karnych w sprawach z elementem zagranicznym. Kompetencje koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych. Punkty kontaktowe Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach karnych. Metodyka pracy urzędnika wydziału karnego w sprawach z elementem zagranicznym. Praktyczny aspekt sporządzania wniosków rekwizycyjnych.

4. Zadania sekretariatu na tle Decyzji Ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym. Portal internetowy European Judicial Network (EJN).

5. Zadania sekretariatu w zakresie wydania i wykonania END oraz nakazów zabezpieczenia i konfiskaty.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie: sędzia Aneta Michałek
  tel. 81 458 37 67
   e-mail: [email protected]

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 49
   e-mail: [email protected]

 

 

Data publikacji: 
2021-02-23 12:19
Data wytworzenia: 
2021-02-09 11:13
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2021-02-23 12:19
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska