Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Praktyka sądowa na tle skargi na przewlekłość postępowania, 14.04.2021 r., on-line, C8/B/21

Szkolenie C8/B/21

Temat: Praktyka sądowa na tle skargi na przewlekłość postępowania
Data: 14.04.2021 r.
Miejsce: on-line
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach karnych odwoławczych, prokuratorzy ze wszystkich apelacji
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowca:

Czesław Kłak

 

 

prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak – kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, sędzia Trybunału Stanu, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu skargi na przewlekłość postępowania (w tym monografii: Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności), funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, postępowania karnego, prawa karnego materialnego. Prowadzi szkolenia m.in. dla sędziów, prokuratorów, komorników, aplikantów oraz służb mundurowych.

Tematyka szkolenia:

1.Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora
i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – uwagi ogólne, geneza, założenia, orzecznictwo ETPC, podstawy skargi, podmioty uprawnione do wniesienia skargi, wymogi formalne skargi, tryb wnoszenia skargi.

2.„Rozsądny termin” postępowania. Pojęcie przewlekłości po-stępowania. Długość postępowania
a przewlekłość postępowania. Czynności sądu i prokuratora a przewlekłość postępowania. Zachowanie uczestników postępowania a stwierdzenie jego przewlekłości.

3.Rozpoznanie skargi na przewlekłość postępowania. Rozstrzygnięcia sądu rozpoznającego skargę. Przyznanie „sumy pieniężnej”. Długość postępowania a wysokość „sumy pieniężnej”.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:                                       

merytorycznie:  
sędzia dr Aneta Michałek
tel.  81 458 37 67
e-mail: [email protected]        

organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Anna Szpakowska

tel. 81 440 87 32

e-mail: [email protected]

 

Data publikacji: 
2021-02-23 12:16
Data wytworzenia: 
2021-02-22 11:34
Autor treści: 
Anna
Szpakowska
Ostatnia zmiana: 
2021-02-23 12:16
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska