Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Rozpoznawanie zagrożeń i praca z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, szkolenie on-line, 2 czerwca 2021 r., sygn. U3/B/21

Data szkolenia:12 maja 2021 r.
 
Miejsce szkolenia: on-line
 
Grupa docelowa:  zawodowi kuratorzy rodzinni
 

Wykładowca

Marek Grondas - specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Łodzi, superwizor Stowarzyszenia Monar, autor i trener programów szkoleniowych w obszarze psychoedukacji, pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej. Autor około 50 publikacji z zakresu edukacji obywatelskiej, umiejętności wychowawczych, profilaktyki, terapii uzależnień. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną, prowadzi superwizje, szkolenia i konsultacje dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

Tematyka szkolenia

Charakterystyka uzależnień od sprzętu multimedialnego, substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy – zapobieganie, formy terapii. Profilaktyka uzależnień związanych z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem ciała (anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja) – diagnoza, metody wsparcia. Problematyka zachowań autodestrukcyjnych, w tym suicydalnych – motywy, czynniki ryzyka.Wykorzystanie dialogu motywacyjnego w pracy z „trudnym podopiecznym” – zasady dobrej komunikacji, właściwa motywacja, analiza sytuacji z podopiecznym.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

sędzia Beata Majewska

tel. 81  458 37 68

      e-mail: [email protected]

organizacyjnie:

p.o. Zastępcy Kierownika Działu Szkoleń  dr Monika Sędłak

tel.  81 440 87 22

e-mail: [email protected]

Data publikacji: 
2021-02-23 12:15
Data wytworzenia: 
2021-02-23 10:35
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2021-02-23 12:15
Autor zmiany: 
Agnieszka
Orłowska